Nordraaksvei familiebarnehage og Stabekk Familiebarnehage er privat eid familiebarnehager som drives av Vivi Engelund. De ligger på Nordraaksvei 55, nær Stabekk.

Vi er to familiebarnehager som ligger rett ved siden av hverandre som deler uteplass, hver familiebarnehage har to assistenter og 8
barn fra 0 – 3 år. Vi har en utelekeplass som innbyr til variert lek for både små og store barn, og vi har lyse og trivelige lokaler.

Nordraaksvei familiebarnehage og Stabekk familiebarnehage skal være et sted der store og små skal trives og føle seg trygge. Vi søker mot å se muligheter, og ønsker at barna skal oppleve at de har
handlingsrom innenfor trygge rammer.

Personalet i barnehagen har felles ansvar og omsorg for alle barn som går i barnehagen. Hos oss vandrer barna titt og ofte mellom avdelingene. Dette gir barna mulighet til å knytte vennskap på tvers
av avdelingene, og de blir trygge på alle voksne i barnehagen. Personalets individuelle ressurser kan på denne måten komme alle barna til gode. 

Nøkkelinformasjon

  • Familiebarnehage

Lenker og dokumenter

Åpningstider

07:30 - 16:30

E-post

viviengelund@gmail.com

Besøksadresse

Nordraaks vei 55B
1369 STABEKK

Vis nøkkelinformasjon

Reise til Nordraaksvei familiebarnehage

    Reise fra Nordraaksvei familiebarnehage

    Arbeid mot mobbing

    Nullmobbing.no