Nøkkelinformasjon

Flåklypa barnehage

Fürstveien 46, 1367 SNARØYA

Telefon: 67 12 51 73

6,4

 • 38% barnehagelærer
 • 13% barne- og ungdomsarbeider
 • 38% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,6
 • Barnets utvikling 4,8
 • Barnets trivsel 4,8
 • Informasjon 4,5
 • Tilfredshet 4,8
 • Antall besvarte 36
 • Svarprosent 100%