Nøkkelinformasjon

Flåklypa barnehage

Fürstveien 46, 1367 SNARØYA

Telefon: 67 12 51 73

5,9

 • 59% barnehagelærer
 • 12% barne- og ungdomsarbeider
 • 29% annen bakgrunn
 • 0% annen høyere utdanning
 • 0% annen fagutdanning

4,3 m2

 • Ute og inne miljø 4,7
 • Barnets utvikling 4,9
 • Barnets trivsel 5
 • Informasjon 4,8
 • Tilfredshet 4,9
 • Antall besvarte 35
 • Svarprosent 97%