Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Linda Algrov

Driftsleder på Haslum kirkegård og Steinsskogen gravlund

Tlf: 67 50 45 56

Randi Svinningen

Driftsleder på Bryn og Tanum kirkegårder og Lommedalen gravlund

Tlf: 67 50 45 58

Karin Eriksson

Driftsleder på Haslum krematorium

Tlf: 67 50 45 52

Postadresse:
Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10