Nå kan du motta digital post fra Bærum kommune.

En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt. Her vil du motta brev med vedtak, oppfølging av saker og etter hvert post med sensitivt innhold. Det offentlige kan ikke bruke e-post til å sende slik informasjon.

Fordeler med digital postkasse:

  • Du får post fra det offentlige oversendt på en sikker måte og samlet ett sted
  • Du får tilgang til posten din hvor og når du vil
  • Du kan varsles på SMS eller e-post når du får brev fra Bærum kommune og andre offentlige etater
  • Du får raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • Du sparer miljøet og hjelper oss å redusere offentlige kostnader

Hvordan motta digital post?

Du kan velge enten e-Boks eller Digipost som din digitale postkasse. Ved valg av digital postkasse har innbygger sagt ja til digital post og vil ikke motta papirpost selv om posten ikke blir lest.

Dersom innbygger ikke har valgt en postkasse, vil posten fra Bærum Kommune bli sendt til Altinn. Dersom den ikke er åpnet i Altinn innen to døgn, sørger en sentral utskriftstjeneste for forsendelse som papirpost.

Dersom man ikke ønsker digital post, kan man reservere seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret (eller ring 800 30 300)

Ved spørsmål ta kontakt med Veiledningstorget:

Innbyggere har to valg

Du kan velge mellom to postkasser: Digipost eller e-Boks.

Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Det er gratis å opprette og bruke postkassen. Du kan enkelt bytte postkasse senere hvis du ønsker det.

 Les mer om fremgangsmåte og valg av digital postkasse.

Næringslivet har ett valg

Altinn benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsliv og organisasjoner. Det er ikke anledning til å reservere seg mot å motta digital post.