Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
Eiendomsforvalter – teknisk forvaltning og prosjektledelse Bærum kommune Eiendom Heltid
Senior prosjektansvarlig/prosjektutvikler Byggherre Fast
Prosjektansvarlig/prosjektutvikler Byggherre Fast
Advokat / advokatfullmektig Kommuneadvokaten Fast
Logoped - fast stilling Haug skole Fast
Ledig undervisningsstilling - vikariat Mølladammen ungdomsskole Vikariat

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA