Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
Miljøarbeider Brekkeski boliger Fast
Teamkoordinator Anskaffelsesenheten Fast
Rådgiver Anskaffelsesenheten Fast
Spesialrådgiver Anskaffelsesenheten Fast
Bryn og Hammerbakken skole søker engasjert kontaktlærer til 4. trinn Vikariat
Bryn og Hammerbakken skole søker skolebibliotekar til 85,33 % vikariat Vikariat

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA