Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
Vernepleier Brekkeski boliger Fast
Miljøarbeider Brekkeski boliger Fast
PROSJEKTØKONOM Eiendom byggherre Fast
Rørlegger Eiendomsdrift Fast
Fagarbeider Eiendomsdrift Fast
Vil du jobbe på helt nye måter? Jong skole Vikariat

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA