Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
Kommunaldirektør Velferd Bærum kommune Fast
Nansenparken barnehage søker pedagogisk leder Nansenparken barnehage Fast
Saksbehandler Kemner - Innfordringsavdeling Fast
Kvalitetsansvarlig – ledelses- og styringssystem Bærum kommune Eiendom Heltid
HR-enheten i Bærum kommune styrkes og vi har ledig en nyopprettet stilling som avdelingsleder HR-enheten Fast
Avdelingsleder Grunnskole administrasjon Heltid

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA