Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
GEODATASJEF Fast
Advokat / advokatfullmektig Kommuneadvokaten Fast
Utvikler Digitalisering-IT Utvikling Fast
Prosjektleder Digitalisering-IT Utvikling Engasjement
Førstekonsulent Digitalisering-IT Brukerstøtte Heltid
Miljøterapeut - 2 faste og 3 vikariater Haug skole Vikariat

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Bærum kommune
Postboks 700
1304 SANDVIKA