Nye elever

Alle barn som står i folkeregisteret, får informasjon om innmelding oktober det året de fyller 5 år. Foresatte gjør innmeldingen innen 15. november. Endelig bekreftelse på tildeling av skoleplass gis i løpet av de første ukene i mars.

Elever som flytter til kommunen, må ta kontakt med sin nærskole for skoleplass. Dette gjelder også for de som har barn som skal begynne på skolen det påfølgende året og ikke fått informasjon fra kommunen innen 20. oktober.

Søknad om plass - Innmeldingsskjema 1. og 8. trinn

Bærum kommune har en kommunal forskrift for skoletilhørigheten (pdf).