Nye elever

Nye elever på 1. trinn

Alle barn som står i Folkeregisteret med adresse i Bærum kommune, får informasjon om innmelding til skolen i oktober det året de fyller fem år.

Innmeldingen skjer på digitalt skjema, gjennom lenken nedenfor. Innmeldingslenken kan benyttes mellom 16. oktober og 15. november.

Elever som flytter til kommunen etter at den digitale innmeldingen er stengt, må ta kontakt med sin nærskole for skoleplass. Dette gjelder også for de som har barn som skal begynne på skolen og som ikke har fått informasjon fra kommunen innen 20. oktober. Det samme gjelder dersom man av ulike grunner ikke får benyttet skjemaet.

Endelig bekreftelse på tildeling av skoleplass gis i mars/ april. Påmelding til skolefritidsordningen (SFO) skjer etter at skoleplass er tildelt.

Eksempel på innmelding skole 1. og 8. trinn 24-25 (pdf)

Til innmeldingsskjema 1. og 8. trinn. Innmeldingen er åpen mellom 16. oktober og 15. november. 

Bærum kommune har en kommunal forskrift for skoletilhørigheten (pdf).