Selv om tidligere gitt frist er over, er søknadskjemaet for innmelding 1. og 8. trinn åpent frem til 01.desember 2022. Dersom du opplever å ikke komme inn i skjemaet, ber vi deg ta kontakt med nærskolen for hjelp til å løse problemet

Nye elever

Alle barn som står i folkeregisteret, får informasjon om innmelding oktober det året de fyller 5 år. Foresatte gjør innmeldingen innen 15. november. Endelig bekreftelse på tildeling av skoleplass gis i februar.

Elever som flytter til kommunen, må ta kontakt med sin nærskole for skoleplass. Dette gjelder også for de som har barn som skal begynne på skolen det påfølgende året og ikke fått informasjon fra kommunen innen 20. oktober.

Søknad om plass - Innmeldingsskjema 1. og 8. trinn

Bærum kommune har en kommunal forskrift for skoletilhørigheten (pdf).