Nye elever

Alle barn som står i folkeregisteret får informasjon om innmelding oktober det året de fyller 5 år. Foresatte gjør innmeldingen innen 1. november. Endelig bekreftelse på tildeling av skoleplass gis i februar.

Elever som flytter til kommunen må ta kontakt med sin nærskole for skoleplass. Dette gjelder også for de som har barn som skal begynne på skolen det påfølgende året og ikke fått informasjon fra kommunen innen 20. oktober.

Bærum kommune har en kommunal forskrift for skoletilhørigheten (pdf).