Under arbeidet med ny tildekking av deponiet ved Isi vil det bli økt tungtransport på Isiveien. Benytt hele åpningstiden, og sorter avfallet på forhånd for å bidra til mindre kø.