Pressesenter, pressekontakter og pressemeldinger. Kontaktinformasjon til kommunikasjonssjef, og administrativ og politisk ledelse.

Pressekontakter

Kommunikasjonssjef Lisa Bang: 67 50 37 33 / 91 63 93 80
e-post: lisa.bang@baerum.kommune.no

Kommunedirektør Erik Kjeldstadli: 67 50 38 08 / 99 47 01 02
e-post: erik.kjeldstadli@baerum.kommune.no

Lenke til kontaktinformasjon for  kommunaldirektørene og kommunalsjefene.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog: 67 50 37 02 / 91 19 37 87
e-post: lisbeth.krog@baerum.kommune.no

Varaordfører Siw Wikan: 99 27 44 22
e-post: siw.wikan@baerum.kommune.no