Pressesenter, pressekontakter og pressemeldinger. Kontaktinformasjon til kommunikasjonssjef, og administrativ og politisk ledelse.

Pressekontakter

Kommunikasjonssjef Lisa Bang: tlf. 67 50 37 33 / 91 63 93 80
e-post: lisa.bang@baerum.kommune.no

Kommunedirektør Geir Aga: tlf. 92 43 63 96
e-post: geir.aga@baerum.kommune.no

Lenke til kontaktinformasjon for  kommunaldirektørene og kommunalsjefene.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog: tlf. 67 50 37 02 / 91 19 37 87
e-post: lisbeth.krog@baerum.kommune.no

Varaordfører Siw Wikan: tlf. 99 27 44 22
e-post: siw.wikan@baerum.kommune.no