Åpningstider

Vår telefon er døgnåpen.

Telefon

67 50 83 83

E-post

abkr@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Veståsen 13
1362 HOSLE

På Asker og Bærum krisesenter kan du komme både natt og dag for å bo trygt.
Du trenger ikke ha en blåveis for å søke hjelp. Trusler, og psykisk vold er like alvorlig.
Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, eldre, barn (sammen med omsorgsperson), unge, personer med funksjonsnedsettelser, LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transepersoner) og personer i samkjønna relasjoner.

Krisesentertilbudet gir et gratis trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året.

Vi tilbyr sikkerhet, botilbud, råd og veiledning. Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning. En dag i uken har vi advokatvakt på senteret som kan hjelpe med juridiske spørsmål.

Du kan ringe krisesenteret for å få råd, eller du kan møte opp. Du trenger ingen henvisning. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter oss. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Vi som jobber på krisesenteret, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. Vi har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Vi bruker tolk når det er behov for det

Nøkkelinformasjon

  • Gratis
  • Døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner
  • Et tilbud for innbyggere i Asker og Bærum

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Oppfølging

Ledelse

Avdelingsleder Lene Walle

Kontortelefon: 67 50 83 80

For ansatte

Lenker og dokumenter

Reform – ressurssenter for menn