På Asker og Bærum krisesenter kan du komme både natt og dag for å bo trygt. Krisesentertilbudet retter seg mot alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, det vil si både kvinner og menn, barn (sammen med en omsorgsperson), unge og eldre. Trusler og psykisk vold anses som like alvorlig som fysisk vold. 

Krisesentertilbudet tilbyr sikkerhet, råd og veiledning. Det gir et gratis, trygt og midlertidig botilbud som er tilgjengelig døgnet rundt, alle dager i året. Det gis også et gratis dagtilbud med støtte, råd og veiledning. Én dag i uken har vi advokatvakt på senteret som kan hjelpe med juridiske spørsmål.

Du kan ringe krisesenteret for å få råd, eller du kan møte opp. Du trenger ingen henvisning og du kan være anonym. I tillegg kan pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler, barnehager osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbud eller svar på spørsmål.

Vi som jobber på krisesenteret har relevant utdanning og erfaring med ulike grupper. Vi har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Vi bruker tolk når det er behov for det.

Nøkkelinformasjon

  • Gratis
  • Døgnåpent tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner
  • Et tilbud for innbyggere i Asker og Bærum

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Oppfølging

Ledelse

Avdelingsleder Lene Walle

Kontortelefon: 67 50 83 80

For ansatte

Lenker og dokumenter

Åpningstider

Vår telefon er døgnåpen.

Telefon

67 50 83 83

E-post

abkr@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Veståsen 13
1362 HOSLE

Reise til Krisesenteret