Byggesaksinformasjonen har reduserte åpningstider i sommer. Grunnet ferieavvikling er det fra 10. juli til og med 4. august (uke 28 t.o.m. uke 31) redusert åpningstid i byggesaksinformasjonen. Åpningstidene vil være kl. 12 til 14 mandag til fredag. Spørsmål sendt på e-post til byggesaksporsmal@baerum.kommune.no i denne perioden vil ikke bli besvart. Post i pågående byggesaker skal sendes til post@baerum.kommune.no med henvisning til arkivsakID eller gnr./bnr.

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Ekspedisjonen:

Åpningstid: kl. 8 - 15.45 
Tlf. 67 50 44 63
Faks. 67 50 43 15

Postadresse:
Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 
Kommunegårdens 3. etg.
Arnold Haukelands plass 10
SANDVIKA

Byggesaksinformasjonen:

Betjent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 14
torsdag kl. 12 - 14

Uke 28-31 mandag til fredag kl. 12-14

Tlf. 67 50 44 63
E-post: 
byggesaksporsmal@baerum.kommune.no

Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom?
E-post: plan@baerum.kommune.no