Vi flyttet inn i ny Kommunegård 20. februar. Det vil ikke lenger være mulig for publikum å søke i historisk arkiv. Trenger du tegninger fra historisk arkiv kan du ringe oss i Kundesenteret. Fra 21. februar vil Byggesaksvakten og Planvakten kun tilby veiledning enten per telefon eller digitalt møte. Du kan ringe vårt Kundesenter på telefon 67504050 og bestille tid for veiledningen.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.