Byggesak har stor pågang av søknader og for tiden redusert bemanning. Vi vil derfor prioritere å overholde saksbehandlingsfrister for nye boliger fremfor tilbygg, påbygg, ombygging og endringer. Vi beklager at det må påregnes lengre saksbehandlingstid enn den lovpålagte for enkelte søknader. Saksgangen kan følges digitalt via Plan- og byggesaksdialogen.

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Ordinær åpningstid: kl. 8 - 15.30 
Tlf. 67 50 44 63
Faks. 67 50 43 15

Postadresse:
Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 
Kommunegårdens 3. etg.
Arnold Haukelands plass 10
SANDVIKA

Byggesaksinformasjonen:

Betjent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 14
torsdag kl. 12 - 14

Tlf. 67 50 44 63
E-post: 
byggesaksporsmal@baerum.kommune.no

Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom?
E-post: plan@baerum.kommune.no

Post i pågående byggesaker skal sendes til post@baerum.kommune.no med henvisning til arkivsakID eller gnr./bnr.