Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Ordinær åpningstid: kl. 8–15.30
Kundesenteret holder stengt juleaften og nyttårsaften.
27. og 30. desember er Kundesenteret åpent 9–15.
Tlf. 67 50 44 63
Faks. 67 50 43 15

Postadresse:
Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 
Eyvind Lyches vei 10
SANDVIKA

Byggesaksinformasjonen:

Åpningstider 2020

Mandag 10.00–14.00
Tirsdag 12.00–14.00
Onsdag 10.00–14.00
Torsdag 10.00–14.00
Fredag 10.00–14.00

Tlf. 67 50 44 63

Forespørsel til Byggesak – spørsmål om eiendom og/eller byggetiltak

Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom?
E-post: plan@baerum.kommune.no

Post i pågående byggesaker skal sendes til post@baerum.kommune.no med henvisning til arkivsakID eller gnr./bnr.