Byggesak mangler for tiden ressurser og greier ikke å overholde saksbehandlingsfrister. Det er vanskelig å anslå når en sak vil være ferdigbehandlet, men de eldste sakene behandles først og vi jobber hardt for å redusere saksbehandlingstiden. Saksbehandlere vil ikke prioritere å svare på spørsmål om saksbehandlingstid. Vi beklager de ulempene dette medfører.

Reduserte åpningstider for byggesaksinformasjon! Ny tid er tirsdag og torsdag 10-14. Vi holder stengt mandag, onsdag og fredag frem til 31.12.2018. Kundesenteret til Plan og bygg holder stengt juleaften og nyttårsaften.

Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Ordinær åpningstid: kl. 8 - 15.30 
Tlf. 67 50 44 63
Faks. 67 50 43 15

Postadresse:
Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 
Kommunegårdens 3. etg.
Arnold Haukelands plass 10
SANDVIKA

Byggesaksinformasjonen:

Reduserte åpningstider frem til 31.12.2018!
Betjent tirsdag og torsdag kl. 10-14

Tlf. 67 50 44 63
E-post: 
byggesaksporsmal@baerum.kommune.no

Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom?
E-post: plan@baerum.kommune.no

Post i pågående byggesaker skal sendes til post@baerum.kommune.no med henvisning til arkivsakID eller gnr./bnr.