Plan- og bygningstjenesten

Plan- og bygningstjenestene har ansvaret innenfor planlegging, byggesaksbehandling, kart og oppmåling, eiendomssaker og planjuridiske problemstillinger. Plan og bygningstjenesten følger opp kommunens ansvar innenfor Plan- og bygningslovens område og har spesialkompetanse innen arealplanlegging, planjuss, arealanalyser, landskaps- og byforming, geodata, naturforvaltning og samferdsel.

Kundesenteret:

Åpningstid: kl. 8 - 15.45 
Tlf. 67 50 44 63
Faks. 67 50 43 15

Postadresse:
Bærum kommune
Pb. 700
1304 SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Besøksadresse: 
Kommunegårdens 3. etg.
Arnold Haukelands plass 10
SANDVIKA

Byggesaksinformasjonen:

Betjent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 14
torsdag kl. 12 - 14

Tlf. 67 50 44 63
E-post: 
byggesaksporsmal@baerum.kommune.no

Spørsmål om arealplaner og deling av eiendom?
E-post: plan@baerum.kommune.no