Det er ikke lenger mulig for publikum å søke i historisk byggesaksarkiv. Trenger du tegninger fra historisk arkiv kan du ringe oss i Kundesenteret. Det er for øyeblikket stor pågang på henvendelser om dokumenter fra historiskarkiv, det må derfor påberegnes noe lenger ventetid. 

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.