Rik på historie- et riss av kulturhistoriens fysiske spor i Bærum.