Her legger vi ut informasjon om arbeidsgrupper og andre ad-hoc-utvalg i Bærum kommune.

Interkommunalt politisk råd

Kommunestyret 11.desember 2019 besluttet etablering av Interkommunalt politisk råd. Hensikten er at kommunen kan samordne og fremme felles politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet vil også fungere som en kommuneregion i dialogen med Viken fylkeskommune.

Samarbeidet dreier seg om de tre hovedområdene: areal og samferdsel, helse og videregående opplæring. Det vil etter hvert utvides til flere områder-som for eksempel næringspolitikk.

Rådet skal understøtte et tettere samarbeid mellom formannskapene og fungere som et arbeidsutvalg for formannskapet i de to kommunene.

Faste representanter fra Bærum kommune er ordfører Lisbeth Hammer Krog, Kjell Maartmann- Moe fra Arbeiderpartiet og Erik Bøe fra Venstre.

Møte 31.3.2022

  • Nytt fra Viken ved Bjørn Siem Knudsen, Viken Fylkeskommune 
  • E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta–Nesbru - Orientering om Vegvesenets konseptanbefaling ved Statens vegvesen/Norconsult 
  • Krigssituasjonen i Ukraina: Flyktningsituasjonen pr 31.3.22 ved kommunedirektør Geir B. Aga 

Møte 12.06.2020

  • Om internasjonalisering (pdf)
  • Møte med kommuneregionene- samferdsel, nasjonal transportplan (pdf)
  • Nasjonal transportplan 2022-2033- Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (pdf)