Bærumsskolen

Grunnskolen i Bærum består av 25 barneskoler, 12 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole, 1 spesialskole, 3 alternative skoler, musikk og kulturskole og Sjøholmen maritime senter.

Siv Herikstad

kommunalsjef Oppvekst skole utvikling

siv.herikstad@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 41 46 86 81

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Julie Ek Holst-Jæger

Kommunalsjef Oppvekst - kompetanse og forvaltning

julie.holst-jager@baerum.kommune.no

Mob: 97 01 67 61

Ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), Spesialpedagogisk tjeneste, Barnehagekontoret, Grunnskoleavdelingen og økonomisk team for Oppvekst.

Kontaktinformasjon til Grunnskolen

For spørsmål til en bestemt skole om skoletilbudet (f. eks. skoleplass, SFO og eksamen), ta direkte kontakt med skolen.

For spørsmål til skoletilbudet i Bærum kommune, ta kontakt via epost: grunnskole@baerum.kommune.no, eller via Veiledningstorget 67 50 40 50

Epost: post@baerum.kommune.no

Bærumsskolen
Postboks 700
1304 SANDVIKA