Bærumsskolen

Grunnskolen i Bærum består av 25 barneskoler, 12 ungdomsskoler, 1 kombinert barne- og ungdomsskole, 1 spesialskole, 3 alternative skoler, musikk og kulturskole og Sjøholmen maritime senter.

Siv Herikstad

kommunalsjef Oppvekst skole

siv.herikstad@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 41 46 86 81

Ansvar for barne- og ungdomsskoler, Haug skole og ressurssenter, kulturskolen, Voksenopplæringssenteret, PP-tjenesten, Ungdom og fritid og Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT).

Kontaktinformasjon til Grunnskolen

For spørsmål til en bestemt skole om skoletilbudet (f. eks. skoleplass, SFO og eksamen), ta direkte kontakt med skolen.

For spørsmål til skoletilbudet i Bærum kommune, ta kontakt via epost: grunnskole@baerum.kommune.no, eller via Veiledningstorget 67 50 40 50

Epost: post@baerum.kommune.no

Bærumsskolen
Postboks 700
1304 SANDVIKA