KS MinSide er en nasjonal tjeneste. Det betyr at du kan få tilgang til informasjon fra andre kommuner som benytter MinSide (for eksempel hvis du eier bolig i en annen kommune).

Logg på "Min side"

Bærum kommune deltar i et nasjonalt prosjekt hvor vi jobber med å gjøre fakturaer og byggesaksdokumenter tilgjengelig i MinSide.