Velkommen til Min side i Bærum kommune. Her får du enkel tilgang til informasjon om dine eiendommer og dine fakturaer, og flere tjenester kommer fremover.

Min side

Digitale tjenester fra Bærum kommune

Løsningen er fortsatt under utvikling, og forbedret funksjonalitet og nye tjenester vil komme fortløpende, blant annet basert på tilbakemeldinger fra brukerne av løsningen. Vi ønsker å gå ut med løsningen tidlig, for å legge til rette for samspill med brukerne i den videre utviklingen av Min side.

Vi har invitert til brukertesting blant kommunens innbyggere gjennom Innbyggerpanelet og vi planlegger flere runder fremover.

Min side eies og utvikles av Bærum kommune og personopplysninger behandles i henhold til personvernlovgivningen. Bærum kommune skal behandle personopplysningene dine på en lovlig og sikker måte, se også informasjon om personvern her