Kommunen har besluttet å avvikle bruk av Smartpark brikker til betaling av parkering. Det vil fra 01.01.2023 ikke være mulig å kjøpe nye, eller fylle på eksisterende brikker. Det vil ikke være mulig å få refundert beløp for kjøp av brikke, eller påfyll av saldo. Vi oppfordrer derfor til å bruke brikkene til de er tomme. Brikkene skal så kasseres som EE avfall, eller innleveres til Veiledningstorget.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no