Fra 1.1.2024 øker vi parkeringsavgiften. Dette betyr en økning fra 39 til 50kr/t på gateparkering og fra 16 til 25kr/t på andre ordinære offentlige parkeringsplasser. Se oversikt for detaljert informasjon.

Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 

Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:

67 50 40 50

E-post: 

post@baerum.kommune.no