Har noen parkert slik at du ikke kommer frem eller har andre spørsmål om parkering kan du ringe: Tlf. 67 50 48 30/67 50 40 50 mellom kl. 8 og 16 på hverdager. Utover denne tiden må du ringe politiet tlf. 02800.

Betalingsmuligheter

På offentlige parkeringsplasser i Bærum kommune parkerer el-biler (kjennemerke EL og EK) og hydrogenbiler (kjennemerke HY) gratis. Dette gjelder ikke hybridbiler.

Det kan benyttes elektronisk parkeringsbrikke (Smart Park) på de offentlige avgiftsparkeringsplassene i Bærum kommune. Denne benyttes sammen med et verdikort. Disse kan kjøpes hos Veiledningstorget ved hovedinngangen i Kommunegården.

Batteriene som brukes til SmartPark er standardbatterier og kan kjøpes i de fleste butikker. 

  • Pris på brikke: kr. 950 inklusiv mva.
  • Verdikort kr. 2000 eller 4000 inklusiv mva.
  • Gebyr per kr. 2000 i påfyll - kr. 55 inklusiv mva.

Vei og trafikk har inngått avtale med EasyPark ASA om betaling med mobiltelefon på våre avgiftsplasser. Kunden tegner abonnement hos EasyPark og får utdelt en strekkode som festes på innsiden av ruta.

Administrer parkering via EasyPark appen for smarttelefoner.