Veier og parkeringsområder - Drift og forvaltning

Postadresser: 
Bærum kommune
Natur-, vei- og miljøforvaltning
Postboks 700
1304 Sandvika

Bærum kommune
Natur, idrett og veidrift
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon
67 50 40 50

Telefontid: Mandag og onsdag kl. 10.00 - 13.00 

E-post: post@baerum.kommune.no