Har noen parkert slik at du ikke kommer frem eller har andre spørsmål om parkering kan du ringe: Tlf. 67 50 48 30/67 50 40 50 mellom kl. 8 og 16 på hverdager. Utover denne tiden må du ringe politiet tlf. 02800.

Forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet. Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet et gitt beskjed om.

Søk om tillatelse.
Søknad sendes til Bærum kommune, Vei og trafikk. 1304 Sandvika.

1 stk. passfoto må vedlegges søknaden. Kopi av førerkortets begge sider må vedlegges dersom det søkes som fører av motorvogn.

Dersom saken ikke kan avgjøres og svar kan gis innen 3 uker, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket blir fattet. Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.