Kommunegården i Sandvika

Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Kommunegården gir rom til 1300 av kommunens medarbeidere og 43 tjenester. På denne måten kan tjenestene samarbeide tettere med hverandre og med innbyggere.

Adresse: Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika

Kommunegården er bygget for frivillighet og aktivitet for alle generasjoner: unge, voksne og eldre, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga.

Tre viktige datoer

Innbyggertorget

Torget

Torget i hovedetasjen skal være en møteplass for innbyggere og medarbeidere. Her skal det være rom for konserter, foredrag og andre kreative aktiviteter for innbyggere i alle aldre. Torget kommer til å bli et aktivt bygulv med arrangementer og kultur fra både kommunen og innbyggere.

Torget inneholder også en kantine, kaffebar og butikk. Alle tre er drevet av Vikanda (Vi kan da), en arbeidsplass for omtrent 100 innbyggere med funksjonsvariasjoner, og minoritetsspråklige. 

Vikanda Mat & Spiseri 

blir kommunegårdens kantine. Kantinen er åpen for alle og har lunsjservering mellom kl. 11-13. Vikanda Kaffebar er Bærums største kaffebar og vil servere kvalitetskaffe fra tidlig morgen til ettermiddag. I Vikanda Design Butikk vil du kunne kjøpe tekstiler, keramikk, kort og rammer produsert av Vikandas egne medarbeidere.

Vikanda åpningstider

Kommunegården – et levende bygg

Kommunegården skal være et sted for mer enn de kommunale tjenestene. Det vil være et levende bygg som er fylt med aktiviteter fra morgen til kveld. Det er derfor lagt opp til at organisasjoner, frivillige og innbyggere skal bruke Kommunegården til sine aktiviteter og formål. 

På Torget og i Frivilligheten, som er de to underetasjene, vil det være mulig for alle å leie rom på ettermiddagene. Underetasjene har et godt utvalg av møterom i forskjellige størrelser og tre møterom med kjøkken. 

Muligheten for å leie et rom i Kommunegården åpner fra og med 23. mars 2023. 

 

Møterom og kjøkken

Ideverkstedet

Ideverkstedet skal være et sted for innovasjon og nye ideer. Her skal frivillige, innbyggere, næringsliv, organisasjoner, medarbeidere og ledere kunne samles for å finne nye svar på dagens og morgendagens utfordringer. I Ideverkstedet skal vi dele erfaringer, innsikt og ideer, og heie på hverandre!

Klima- og miljøprosjektet

Kommunegården i Sandvika har fått den høyeste miljøklassifiseringen av BREEAM-NOR. Bygget er det tredje rehabiliteringsprosjektet i Norge som får denne klassifiseringen. Det er 9 BREEAM-krav som er oppfylt, blant annet innen helse- og innemiljø, energi, materialer, avfallshåndtering og arealbruk.

Kommunegårdsprosjektet har også hatt fokus på gjenbruk. I Norge kastes det store mengder kontormøbler hvert eneste år. Som et ledd i klima- og miljøprosjektet er hele 80 prosent av møblene i Kommunegården gjenbruksmøbler. Selv om de fleste møblene er brukte, tilfredsstiller de kravene til kvalitet, design og funksjonalitet. Fokuset på gjenbruk av kontormøbler har gjort kommunegårdsprosjektet til et av de største gjenbruksprosjektene i Norge. 

Som et ledd i Bærum kommunes strenge klimakrav blir kollektivtransport, sykling og gange prioritert som reisevei for kommunegårdens medarbeidere og besøkende. Sandvika by er godt tilknyttet kollektivtransport med både buss og tog. I tillegg har både Sandvika og Kommunegården gode muligheter for sykkelparkering. 

Det er tilfeller der besøkende vil trenge parkeringsplass for å komme seg til sine avtaler med kommunen. Derfor er det satt av 40 parkeringsplasser til besøkende. Her vil det være mulig å parkere i inntil 2 timer mot betaling. 

Besøkstjenestene i Kommunegården

Det er 12 tjenester som kommer til å ha sin besøksadresse i den nye Kommunegården. 

Du kan bestille avtaler med tjenestene på nett, eller ved å ringe 67 50 40 50. Når du møter opp til din avtale, registrerer du ankomsten på betjeningsskjermen ved inngangen.

Til høyre for velkomstskrankene finner du Hagen. Hagen er plassert sentralt i dialogsenteret, området de aller fleste møter med kommunen kommer til å bli holdt. Du kan vente på din avtale i en hyggelig sittegruppe, omgitt av planter, i kommunegårdens Hage.

Besøksparkering

Kommunegården har 40 parkeringsplasser i kjelleren som er holdt av til besøkende. Her kan du stå i inntil 2 timer mot betaling. Innkjøring fra Brodtkorbsgate. Utenfor hovedinngangen er det 2 HC-parkeringsplasser. 

Aktivitetsbasert arbeidsform

Det er ikke faste plasser for medarbeiderne i Kommunegården. De ulike arbeidsarealene er derfor inndelt i soner for ulikt arbeid; samhandlingssoner, fokussoner, stillesoner og sosiale soner. Det innebærer at medarbeiderne velger sitteplass ut ifra arbeidsoppgaver akkurat den dagen. 

Hensikten med å dele arbeidsplassene er flere: å øke samarbeidet på tvers av avdelinger og tjenester, å kunne tilby forskjellige typer arbeidsplasser for en mangfoldig medarbeidergruppe, og å redusere klimaavtrykket per arbeidstaker, sier delprosjektleder Kjellaug Hurlen.