Døgnbemannet telefon 950 29 695 – Gjelder kommunal bolig. For deg som er nabo og har bekymringsmeldinger eller for deg som bor i kommunal bolig og har behov for praktisk hjelp.