Helse og mestring

Helse og velferd har ansvar for tjenester som retter seg både mot hele befolkningen og noen spesielle målgrupper.

Liv Blom-Stokstad

Direktør Aldring og mestring

liv.blom-stokstad@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 414 69 343

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene, avlastningsboliger for barn, Regionalt aktivitetssenter,  Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.