Helse og omsorg

Cecilie P. Øyen

konstituert kommunalsjef Pleie og omsorg

cecilie.oyen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 95 92 34 70

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene, avlastningsboliger for barn, Regionalt aktivitetssenter,  Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Grete Syrdal

kommunalsjef Helse og sosial

grete.syrdal@baerum.kommune.no

Mob: 97 19 95 36

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.