Helse og omsorg

Cecilie P. Øyen

konstituert kommunalsjef Pleie og omsorg

cecilie.oyen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 95 92 34 70

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, sykehjemmene, avlastningsboliger for barn, Regionalt aktivitetssenter,  Atri-X velferdsteknologi, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.