Helse og omsorg

Kristin Nilsen

kommunaldirektør - velferd

kristin.nilsen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 904 79 110

Kommunaldirektøren har rådmannsansvar innenfor oppvekst-, helse-, sosial- og omsorgssektoren. Kommunaldirektøren skal bidra til å utvikle bærekraftige velferdstjenester. Velferdstjenestene er omfattende og mangfoldige, og det vil være en kontinuerlig utfordring å finne balansegangen mellom ønsket behov og tilgjengelige ressurser.

Morten Svarverud

kommunalsjef - Pleie og omsorg

morten.svarverud@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 957 75 417

Ansvar for Tildelingskontoret, hjemmebaserte tjenester, bo- og behandlingssentrene, Regionalt aktivitetssenter, Atrium ressurssenter, Bærum kommunale dagtilbud og storkjøkkenet.

Grete Syrdal

kommunalsjef - Helse og sosial

grete.syrdal@baerum.kommune.no

Mob: 971 99 536

Ansvar for helsetjenester, arbeid og mestring, NAV-sosial, aktivitet og mestring, bolig, seniorsentre, kommuneoverlegen og samhandlingskoordinator.