Døgnbemannet telefon 950 29 695 – for oppfølging i kommunale boliger, praktiske problemer, bekymringsmeldinger m.m.