Influensavaksine

Husk å vaksinere deg i god tid!

Du kan få influensavaksinen ved Folkehelsekontoret i Sandvika, eller hos din fastlege. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april.

Drop-in influensavaksine

Hvor: Sandvika, Folkehelsekontoret
Rådmann Halmrastsvei 2, 2 etg.
Når: 8. oktober til og med 26. november,
Hver mandag kl. 12.00-15.00

Hvor: Bekkestua Helsestasjon, Bærumsveien 207, 3 etg
Når: Fredag 12. oktober, 19. oktober og 26.oktober
kl. 15.30-17.30

Pris: 
Influensavaksine Kr. 225,- 
Pneumokokkvaksine Kr. 470,-
Vi har bankterminal og Vipps

For andre tider kan du bestille time på Folkehelsekontoret:
67 50 32 00

Influensavaksine anbefales spesielt til

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

 • diabetes, type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte- og karsykdom,
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom  

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte anbefales også vaksinasjon for å forhindre smittespredning.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 10 år til alle over 65 år

Vil du lese mer om sesonginfluensa: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Folkehelsekontoret

Tlf: 67 50 32 00
E-post: post@baerum.kommune.no

Åpningstider:
Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA