Influensavaksine

Husk å vaksinere deg i god tid!

Du kan få influensavaksinen ved Folkehelsekontoret i Sandvika, eller hos din fastlege. I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april.

Ta kontakt for timebestilling:

Folkehelsekontoret

Tlf: 67 50 32 00

Pris

Influensavaksine: 225 kr 
Pneumokokkvaksine: 470 kr
Vi har bankterminal og Vipps.

Influensavaksine anbefales spesielt til

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

Barn og voksne med:

 • diabetes, type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte- og karsykdom,
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
 • annen alvorlig eller kronisk sykdom  

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester).

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte anbefales også vaksinasjon for å forhindre smittespredning.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 10 år til alle over 65 år

Vil du lese mer om sesonginfluensa klikk her 

Folkehelsekontoret

KONTAKT

post@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Telefonen er stengt mandag–torsdag kl. 11.45–12.30 og fredag kl. 11.30–12.30 på grunn av lunsjavvikling.

Åpningstider

Mandag, onsdag–fredag kl. 8-15.30.
Tirsdag kl. 8–19.

Besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 2
SANDVIKA