Folkehelsekontoret har stengt i uke 29 og 30.

Folkehelsekontoret

Smittevern og vaksinasjon

vaksine@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 32 00

Sommerstengt 2024

Folkehelsekontoret har stengt i uke 29 og 30.

Besøksadresse

Kommunegården i Sandvika, 1. etasje, Arnold Haukelands plass 10, 1338 Sandvika.

Telefontid

  • mandag til og med torsdag 08.30-11.30 og 12.30-15.00

 

Bevilling, Miljørettet helsevern, og kommuneoverlegene

Tlf: 67 50 40 50

Fastlegeordningen

Tlf: 482 59 269