Hvordan kildesortere i Bærum kommune?

Avfall som hentes hjemme hos deg

I hjemmet sorteres matavfallet i utlevert, grønn pose for matavfall og plasseres i utendørs beholder for matavfall.

Tørt matavfall både lukter mindre, og krever mindre energi ved omdanning til biogass. Derfor anbefales matavfallskurven som har små hull i lokket slik at vannet kan fordampe.

matavfallskurv
Små hull i lokket på matavfallskurven gjør at vannet fordamper og det blir mindre lukt.

 Noen eksempler på matavfall er:

 • Bakverk
 • Mindre mengder tilgriset tørkepapir
 • Kjøttrester/ben
 • Fisk/skalldyr
 • Egg/eggeskall
 • Frukt/skall/grønnsaker/skrell/skrotter
 • Teposer/kaffefilter/kaffegrut 

Vått matavfall:

Vått matavfall som supperester, rester fra sauser og flytende fett sorteres som restavfall. Dersom det er snakk om små mengder kan det være lurt å bruke litt tørkepapir som suger opp væsken. Dersom det er store mengder kan det helles i en beholder, for eksempel en tom drikkekartong, før det kastes i restavfallet.

Alternativt til innsamling av matavfallet kan du søke om hjemmekompostering. 

Sortert plastemballasje legges i egen sekk. Skyll plastemballasjen i kaldt vann og la emballasjen tørke før den kastes. La korker være av, slik at plasten tørker og kan komprimeres mest mulig i renovasjonsbilen.

Hardplast, slik som kjøkkenutstyr og barneleker, kan ikke plastgjenvinnes. Det skal legges i restavfallet. Små mengder isopor og tilgriset plastemballasje kastes også som restavfall.

Noen eksempler på plastemballasje er:

 • Plastposer
 • Påleggsemballasje
 • Plastflasker
 • Plastkanner
 • Plastbeger

Sekker med plastemballasje plasseres ved siden av papirbeholder på tømmedag. Hvis du ikke har egen beholder for papir, papp og drikkekartong plasserer du både papirsekk og plastemballasjesekk på oppsamlingssted eller i grøftekanten. 

Papp, papir og drikkekartong sorteres i egen avfallsbeholder.

Plastkorker på drikkekartong, metallstifter på aviser og ukeblader, samt plastvindu kan gå sammen med papiravfallet. Gjenvinningsanlegget sorterer ut dette. 

Noen eksempler på papp og papir som skal kildesorteres er:

 • Aviser
 • Ukeblader
 • Brosjyrer, reklame
 • Papirposer/brødposer
 • Pappesker
 • Pizzaesker
 • Konvolutter
 • Drikkekartonger

Restavfall er det som er igjen når du har sortert ut det som kan gjenvinnes. 

Noen eksempler på restavfall er:

 • Isopor i små mengder
 • Tilgriset papir og plast
 • Q-tips og våtservietter
 • Bleier og bind
 • Matavfall – inntil oppstart av sortering av matavfall
 • Drikkeglass og tallerkener
 • Porselen og keramikk (små mengder)
 • Ildfast form
 • Hardplast som CD, kjøkkenredskaper og leker

Avfall som må leveres på returpunkt

Det er kun emballasje av glass og metall som skal sorteres og leveres til nærmeste returpunkt.

Dette skal skylles og tørkes i forkant, på samme måte som plastemballasjen.

I Bærum kommune er det flere returpunkter du kan benytte deg av. I den digitale Hentekalenderen finner du en oppdatert oversikt over de ulike returpunktene for glass- og metallemballasje.

Noen eksempler på glass- og metallemballasje er:

 • Syltetøyglass
 • Glass for sauser og lignende
 • Glassflasker uten pant
 • Hermetikkbokser
 • Aluminiumsfolie og beger
 • Metallokk
 • Telys (tomme)
 • Påleggstuber av metall
 • Spraybokser til mat

Dette skal ikke i container for glass- og metallemballasje:

 • Metallstenger
 • Paraplyer
 • Stekepanner/kokekar
 • EE-avfall (strykejern, rettetang og lignende)
 • Drikkeglass og tallerkener
 • Ildfaste former
 • Porselen og keramikk 

Elektrisk/elektronisk avfall (EE-avfall) er alle produkter som bruker eller leder strøm, enten fra strømnettet eller batteri.

EE-avfall skal leveres til forhandler som selger samme vare, eller til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Eksempler på EE-avfall:

 • Engangsbatterier
 • Mobiler
 • Datautstyr
 • Hvitevarer
 • Brunevarer
 • Elektriske leker

Farlig avfall skal ikke håndteres med annet avfall, fordi det kan medføre alvorlig forurensning, eller fare for skade på mennesker eller dyr. 

Farlig avfall skal aldri kastes i restavfallet. I hjemmet kan det oppbevares trygt i rød boks og leveres i originalemballasje, eller annen sikker emballasje merket med innhold. Det er gratis å levere til våre returpunkt for farlig avfall eller til Isi gjenvinningsstasjon. Enkelte forhandlere tar også imot noen typer farlig avfall. 

Noen eksempler på farlig avfall er: 

 • Hårspray og neglelakk
 • Rengjøringsmidler
 • Maling, lakk, lim og løsemidler
 • Lyspærer, lysstoffrør og sparepærer
 • Bilprodukter
 • Plantevernmidler
 • Oppladbare batterier

 Returpunkter for farlig avfall:

Fretex og UFF samler inn klær og sko i Bærum.

For mer informasjon om kildesortering, se sortere.no , eller se kommunens kildesorteringsguide.

Hva skjer med avfallet etter innsamling?

Plastemballasje

NordRen henter plastemballasjen i Bærum. Den blir lastet om i Oslo, og fraktet videre til Tyskland av Grønt Punkt. Den resirkulerte plasten blir brukt i produksjon av bl.a. blomsterpotter og hagemøbler.

Papp, papir og drikkekartong

Papp og papir hentes av NordRen. Det fraktes videre til Haraldrud hvor Norsk Gjenvinning tar imot lasten fra Bærum kommune. Drikkekartongen gjenvinnes og blir til emballasjekartong, mens papp og papir blir til ny kartong.

Matavfall

Matavfallet hentes av NordRen og lastes om på Isi. Deretter sendes det til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA). Matavfall omdannes til biogass og leveres som drivstoff til biler. Restene fra biogassproduksjonen (bioresten) blandes med torv og sand til jord.

Restavfall

Restavfallet hentes av NordRen, lastes om på Isi og transporteres til Klemetsrudanlegget i Oslo, hvor det brennes og blir til fjernvarme for Oslos befolkning.

Glass- og metallemballasje

All innsamlet glassemballasje ender på Onsøy utenfor Fredrikstad. Der drives et av verdens mest moderne anlegg for sortering av råstoff fra glass og metallemballasje. Resirkulert glass brukes som råstoff til bl.a. Glasopor skumglass, isolasjon og det eksporteres til glassverk i Europa der det lages nye glassprodukter.

Takk for at du kildesorterer!

Papp
matavfall
Plastemballasje
restavfall

Kildesortering

Isi gjenvinningstasjon Sortering på Isi Returpunkt for glass- og metallemballasje Matavfallbeholder med grønn pose