Priser 2020
Gravbeplantning og stell pris
Gravstell (stell, luking, vanning juni - september) 855
Gravstell med sommerblomster (inkludert stell, luking, vanning juni - september) 1 190
Høstlyng, per stykk 165
Krans til allehelgensdag (mosekrans) eller krans til jul (barkrans) 270
Utleie av undervanningskasse 585
Priser 2020
Feste/leie av grav pris
Festeavgift - ordinær kiste- /urnegrav, per grav per år 360
Festeavgift - ordinær grav i 10 år 3 600
Festeavgift - dobbel kistegrav i 10 år 7 200
Priser 2020
Haslum krematorium - leie av seremonirom pris
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser kommer 2021
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser kommer 2021
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 315
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 2 595
   
Priser 2020
Kremasjon pris
Kremasjonsavgift - avdød fra Bærum 2 630
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdød fra Bærum 1 315
Salg av urne ved kremasjon 470
Forsendelse av urne innenlands 645
Overføring av aske til godkjent urne (urne er ikke inkludert) 650
Priser 2020
Navnet minnelund pris
Navneplate - Steinsskogen / Lommedalen 1 765
Inskripsjon på navneplate 1 625
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning 2 295
SUM 5 685
Priser 2020
Navnet minnelund pris
Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (står i 40 år) Tanum 6 760
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning 2 295
SUM 9 055
Priser 2020
Ordinær grav med felles gravminne pris
Navneplate, per stykk 1 765
Inskripsjon på navneplate 1 625
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år 23 800
SUM ved første gravlegging 27 190
Priser 2020
Gravminne pris
Gravminne i stein ferdig montert (Lommedalen) 6 985
Flytting av gravminne 1 035
Priser 2020
Når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune pris
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 315
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 2 595
Kremasjonsavgift - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Kremasjonsavgift - gjelder avdød fra annen kommune 5 910
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - gjelder avdød fra annen kommune 2 955
Gravlegging - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Urnegravlegging 1 665
Kistegravlegging 6 230
Ved ny grav betales avgift som ved feste av grav, ut fredningstiden (20 år) pris etter gravtype
Tilrettelagt kistegrav for avdød fra kommune som ikke har tilbud (gravferdsloven § 6) 21 320

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Gravplassforvaltningens administrasjon holder til i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

Kaia Gunby Berger

Avdelingsleder Gravplassforvaltningen

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:
Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Eyvind Lyches vei 10, Sandvika