Priser 2024
Gravbeplantning og stell pris
* Gravstell (stell, luking, vanning juni - september) 985
* Gravstell med sommerblomster (inkludert stell, luking, vanning juni - september) 1 356
* Høstlyng, per stykk 185
* Krans til allehelgensdag (mosekrans) eller krans til jul (barkrans) 303

* Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Priser 2024
Feste/leie av grav pris
Festeavgift - ordinær kiste- /urnegrav, per grav per år 401
Festeavgift - ordinær grav i 10 år 4 010
Festeavgift - dobbel kistegrav i 10 år 8 020
Priser 2024
Haslum krematorium - leie av seremonirom pris
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 sitteplasser 838
Leie av Haslum store seremonirom, 225 sitteplasser 1 675
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 sitteplasser 2 012
Leie av Haslum store seremonirom, 225 sitteplasser 4 025

 

Priser 2024
Kremasjon pris
Kremasjonsavgift - avdød fra Bærum 3 013
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdød fra Bærum 1 507
* Salg av urne ved kremasjon 264
* Forsendelse av urne innenlands 740
* Overføring av aske til godkjent urne (urne er ikke inkludert) 750

*Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Priser 2024
Navnet minnelund pris
* Navneplate
(Steinsskogen og Lommedalen)
1 984

* Inskripsjon på navneplate
(Steinsskogen og Lommedalen)

1 809
* Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (Tanum) 7 528
* Engangsavgift for minnelund enkel grav (20 år) (Steinsskogen, Lommedalen, Tanum, Lilleøya) 2 627
* Engangsavgift for minnelund grav med 2 plasser (20 år)
(Steinsskogen, Lommedalen, Lilleøya)
5 254
Navneplaten på Lilleøya bestilles fra selvvalgt leverandør.  

* Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Priser 2024
Ordinær grav med felles gravminne pris
* Navneplate, per stykk 1 984
* Inskripsjon på navneplate 1 809
* Engangsavgift, leie, vedlikehold og beplantning i 20 år 33 447
SUM ved første gravlegging 37 240

* Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Priser 2024
Gravminne pris
* Gravminne i stein ferdig montert (Lommedalen) 7 787

* Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Priser 2024
Når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune pris
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 sitteplasser 2 012
Leie av Haslum store seremonirom, 225 sitteplasser 4 025
Kremasjonsavgift - gjelder avdød fra annen kommune 6 771
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - gjelder avdød fra annen kommune 3 385
* Urnegravlegging 1 931
* Kistegravlegging 7 209
Ved ny grav betales avgift som ved feste av grav, ut fredningstiden (20 år) pris etter gravtype

* Mva-pliktige priser. Priser inklusiv moms.

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Even Frogh

Avdelingsleder for gravplassene og krematoriet

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika