Priser 2022
Gravbeplantning og stell pris
Gravstell (stell, luking, vanning juni - september) 900
Gravstell med sommerblomster (inkludert stell, luking, vanning juni - september) 1 246
Høstlyng, per stykk 172
Krans til allehelgensdag (mosekrans) eller krans til jul (barkrans) 282
Utleie av undervanningskasse 610

 

Priser 2022
Feste/leie av grav pris
Festeavgift - ordinær kiste- /urnegrav, per grav per år 374
Festeavgift - ordinær grav i 10 år 3 740
Festeavgift - dobbel kistegrav i 10 år 7 480
Priser 2022
Haslum krematorium - leie av seremonirom pris
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 770
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 1 540
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 850
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 3 700
   

 

Priser 2022
Kremasjon pris
Kremasjonsavgift - avdød fra Bærum 2 770
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdød fra Bærum 1 385
Salg av urne ved kremasjon 250
Forsendelse av urne innenlands 680
Overføring av aske til godkjent urne (urne er ikke inkludert) 685
Priser 2022
Navnet minnelund pris
Navneplate
(Steinsskogen og Lommedalen)
1 848
Inskripsjon på navneplate
(Steinskogen og Lommedalen)
1 685
Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (Tanum) 7 010
Engangsavgift for minnelund enkel grav (20 år) 2 415
Engangsavgift for minnelund grav med 2 plasser (20 år) 4 830

 

Priser 2022
Ordinær grav med felles gravminne pris
Navneplate, per stykk 1 848
Inskripsjon på navneplate 1 685
Engangsavgift, inkludert vedlikehold og beplantning i 20 år 30 775
SUM ved første gravlegging 34 308

 

Priser 2022
Gravminne pris
Gravminne i stein ferdig montert (Lommedalen) 7 250
Flytting av gravminne 1 090
Priser 2022
Når avdøde var bosatt utenfor Bærum kommune pris
Leie av seremonilokaler - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser 1 850
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser 3 700
Kremasjonsavgift - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Kremasjonsavgift - gjelder avdød fra annen kommune 6 225
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - gjelder avdød fra annen kommune 3 113
Gravlegging - gjelder avdøde bosatt utenfor Bærum kommune  
Urnegravlegging 1 763
Kistegravlegging 6 583
Ved ny grav betales avgift som ved feste av grav, ut fredningstiden (20 år) pris etter gravtype
Tilrettelagt kistegrav for avdød fra kommune som ikke har tilbud (gravferdsloven § 6) 22 392

 

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Gravplassforvaltningens administrasjon holder til i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

Kaia Gunby Berger

Avdelingsleder Gravplassforvaltningen

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Eyvind Lyches vei 10, Sandvika