Det vil være endringer i vannforsyningen fra 15.8 og ut september 2023 på grunn av oppgradering av en sentral og kritisk vannstasjon/kum.

Denne fordeler vann videre ut i overføringsnettet til abonnentene i Østre Bærum. Vannledningene rundt vannstasjonen må stenges mens nye rør legges. Derfor må vannet omdirigeres og vannet i ledningsnettet vil endre retning og hastighet i store områder; hele Bærum Øst, Hosle, Haslum, Sandvika, Blommenholm, Høvik, Stabekk, Rud, Kolsås, Gjettum. Samtidig endrer vi på bruken av våre to vannkilder, slik at noen som pleier at få Aurevann nå vil kunne få en blanding av Aurevann og Holsfjordvann. Noen som normalt får Holsfjordvann, vil få Aurevann og noen vil få vann fra Oslo. Alt vann holder god drikkevannskvalitet iht. drikkevannsforskriften. Ofte påvirker slike endringer drikkevannskvaliteten kortvarig. Noen vil kunne oppleve misfarget vann og/eller lavere trykk.

Det skal være forbigående hendelser. La eventuelt kaldtvannet renne til det blir klart. Misfarget vann er trygt å bruke til mat og drikke. Hvis redusert vannkvalitet varer over lengre tid (ukesvis) ta kontakt med driftssentralen for Vann og avløp på 67506060.

Du kan følge med på kontrollprøvene som tas på nettsiden til kommunen;