Innbyggerundersøkelsen 2016

Bærum kommune har gjennomført innbyggerundersøkelse om kommunereform våren 2016. Undersøkelsen som er gjennomført av Epinion er en kartlegging av holdninger til fremtidig kommunestruktur og synspunkter på aktuelle retningsvalg.

Les mer om kommune- og regionreformen