Innovasjonsprisen 2016

Bærum kommune vant Kommunal og moderniseringsdepartementets Innovasjonspris for 2016. Prisen skal stimulere til nyskaping og økt innovasjonskraft i kommunesektoren.

Les juryens begrunnelse

Aktuelt fra bærum kommune

Se flere aktuelle saker