Sandvika - "en by i støpeskjeen"

De omfattende plan- og utviklingsprosjektene i Sandvika må ses i sammenheng. Samlet gjør disse planene og prosjektene at byen på mange måter er i «støpeskjeen».

Mer om planene for Sandvika