Lisbeth Hammer Krog (født 26.september 1961 i Bærum) er ordfører og folkevalgt i Bærum kommune. Hammer Krog representerer partiet Høyre. Lisbeth Hammer Krog ble i september 2011 valgt inn i Bærum kommunestyret som partiet Høyres ordførerkandidat. 12.september 2011 ble Hammer Krog valgt til Bærums første kvinnelige ordfører.

Ordføreren skal: 

  • være Bærum kommunes fremste folkevalgte representant, kommunens ansikt utad og skal ivareta alle større representasjonsoppgaver. Ordføreren skal være ombudsmann for innbyggerne i kommunen og representerer den samlede folkevalgte ledelse i kommunen. 
  • være kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne hvis ikke myndigheten er tildelt andre.
  • som folkevalgt leder ha møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale organer. I kontrollutvalget har ordføreren likevel bare møte- og talerett. Ordføreren har bare stemmerett i organer der ordføreren er valgt medlem. Ordføreren kan la et annet medlem av kommunestyret representere seg i de organene som han eller hun ikke er medlem av.
  • være representert på ulike arrangementer og møter i hele kommunen.
  • være en viktig koordinator og bindeledd mellom politisk nivå og administrasjonen (kommunedirektøren) i kommunen.
  • være møteleder i kommunens øverste folkevalgte organer, dvs. kommunestyret og formannskapet.

Ordførerens spalte i Bæringen

Kronikker og leserinnlegg

Ordførerens hjørne i Bærumsavisen

 

Utdrag fra ordførerens program

Onsdag

08:00 - 11:00 Interne møter
14:00 Formannskapet
19:00 Holde innlegg - Årsmøte Bærum velforening 

Torsdag

Offisiell åpning av den nye kommunegården 
12:00 Avduking av kunsten i bygget 
14:00 Tale og snorklipping ved ordfører 

Fredag

Høyres landsmøte - Thon Hotel Oslo Airport 

Lørdag

Høyres landsmøte - Thon Hotel Oslo Airport 

Søndag

 08:00 - 16:00 Høyres landsmøte - Thon Hotel Airport   
19:00 Jubileumskonsert - Høvik kirke 125 år 

Ordførerens kontor

Alle brev som sendes Lisbeth Hammer Krog blir tilgjengelig på kommunens nettsider, så sant det ikke inneholder personsensitiv informasjon eller andre opplysninger som tilsier at brevet unntas offentligheten.

Besøk oss

Rådhuset
Rådhustorget 2 i Sandvika

Ordførerens spalte i Bæringen