Leserinnlegg 1 til 10 av 61

rss feed Abonner på leserinnlegg fra ordføreren

Bærum skal være en trygg kommune for alle!

Bærum er en trygg kommune. De fleste av oss opplever det trygt å gå ute om kvelden, i nærmiljøet og i butikken. Å føle seg trygg er avgjørende for å leve gode liv.  Det vet de som har kjent på utrygghet og frykt.

Bekkestua - et resultat av flertallsbeslutninger

Jeg har lenge gledet meg til å feire Bekkestua vel og holde en appell i anledning 100-års jubileet. En aktiv velforening som gjennom sitt engasjement har bidratt til å forme Bekkestua – og til at Bekkestua «fremstår i dag som en moderne ‘hovedstad’ for Bærum Øst» – slik det står på velforeningens hjemmesider.

Ny E18 – en utfordring for nabolag

Realisering av ny E18 gjennom Bærum har vært en årelang og krevende prosess. Vi ble svært glade da det endelig ble fattet et stortingsvedtak om å bygge veien, og for at arbeidene nå er godt i gang.

Takk for innsatsen!

2022 er frivillighetens år og det skal vi bruke til å feire Norges og Bærums viktigste lagarbeid. Sammen skal vi spre kunnskap om frivillighetens viktige kraft og vi skal invitere inn og sammen gå opp nye veier.

Et godt Bærum for alle

Karen Hellberg oppfordret oss politikere til å tenke nytt om eldreomsorg i sitt viktige innlegg i Budstikka 24. september. Jeg er enig! Når samfunnet endrer seg må vi møte nye utfordringer med fremtidsrettede løsninger slik at Bærum er et inkluderende samfunn for alle innbyggerne, uansett alder.

En stor varm takk

I dag stenger Bærum vaksinesenter på Rud, og med det går Bærums håndtering av pandemien inn i en ny fase. Vi vil benytte anledningen til å takke innbyggere, næringsliv og medarbeidere i kommunen for en enorm innsats i løpet av pandemien.

God psykisk helse er vårt felles ansvar

Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober hvert år og har som mål å spre kunnskap og gjøre det lettere å snakke åpent og fordomsfritt om psykisk helse. Årets tema er livet under og etter en pandemi. Det har vært en vanskelig tid for mange. De fleste har klart seg bra, men særlig de som slet før pandemien har opplevd økte psykiske helseplager. Verdensdagen for psykisk helse har for mange aldri vært mer aktuell.

Ny kraftledning gjennom Bærum - en høyspent diskusjon!

Snart vil Norges Vassdrag og Energivesen - NVE – fatte vedtak om et av de viktigste enkeltspørsmål for innbyggerne i Bærum og deler av Oslo: Skal ny høyspentledning fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo gå i luftlinje, eller legges som kabel i bakken? Vår frykt er at det skal bli en trase bestående av 38 meter høye monstermaster.

Vi glemmer aldri 10. august

I dag er det 2 år siden det rasistisk motiverte drapet på Johanne og terrorangrepet på Al Noor moskeen i Bærum. I dag går våre tanker først og fremst til Johannes familie og venner. De bærer det største tapet. Det gjør også de som kjempet for livet sitt i moskeen den dagen, de som mistet en del av tryggheten sin, vi som Bærumssamfunn, vi som land og vi som verdensborgere. Når drap og terror rammer, rammes vi alle.