Leserinnlegg 1 til 10 av 75

rss feed Abonner på leserinnlegg fra ordføreren

E18 Vestkorridoren må sikres fremdrift

Nasjonal transportplan offentliggjøres 22. mars. For Asker og Bærum kommuner er fremdriften på nye E18 av svært stor betydning for den videre utviklingen av tettstedene våre. Nasjonal transportplans prosjekter prioriteres ut fra en modell for samfunnsnytte, men samfunnsnytten i veiprosjekter måles i hovedsak på redusert reisetid og trafikksikkerhet.

Inkluderende samfunn med plass til alle

2023 er over og vi hilser 2024 velkommen. Verden preges av krig og vanskelige økonomiske tider. Den globale situasjonen påvirker oss, men vi må minne oss om at det skjer gode ting i vår kommune – hver eneste dag. I tillegg står vi sammen for å håndtere det som er vanskelig. Det gir håp for det nye året.

Vi trenger å høre til

Den 10. oktober markerer vi verdensdagen for psykisk helse. Tema i år er å høre til og å lage plass til hverandre.

Vi må redusere konsekvensene av fremtidige styrtregn

Klimaendringene gjør at vi allerede i dag opplever et varmere, våtere og villere vær, og de siste ukene har vi sett flere eksempler på at norske kommuner ikke er rustet for den økende nedbørsmengden. I Bærum gikk Sandvikselva og Lomma langt over sine bredder. Flere innbyggere opplevde at vann flommet inn i kjelleren og bidro til ødeleggelser. Forsikringsselskapene ble nedringt, men enkelte minner og verdier kan de aldri erstatte med penger.

Fra gråstein til gull!

Store utbyggingsprosjekter frembringer årlig millioner av kubikk med stein og overskuddsmasse. Heldigvis finnes det en svært lønnsom løsning: gjenbruk av steinmasser. Tar vi riktige grep kan vi spare samfunnet for milliardkostnader, store klimagassutslipp og unødige naturinngrep.

Kommunen trenger de unge innbyggerne

Vi ønsker at yngre personer skal ha råd til å bo i egen kommune. Boligprisene gjør det vanskelig å kjøpe egen bolig, og samtidig er det dyrt å leie i Bærum. Dette er utfordringer vi hverken vil eller kan ta lett på – kommunen trenger de unge innbyggerne.

Solidariteten er grenseløs

I år er kvinnedagen viktigere enn noen gang. Vi ser tydelige tilbakeskritt for kvinners rettigheter flere steder i verden. Det handler om likeverd – om likestilling og om retten til å bestemme over eget liv. Dette er en av de mest dyrebare verdiene vi har i Norge.