Klimaendringene gjør at vi allerede i dag opplever et varmere, våtere og villere vær, og de siste ukene har vi sett flere eksempler på at norske kommuner ikke er rustet for den økende nedbørsmengden. I Bærum gikk Sandvikselva og Lomma langt over sine bredder. Flere innbyggere opplevde at vann flommet inn i kjelleren og bidro til ødeleggelser. Forsikringsselskapene ble nedringt, men enkelte minner og verdier kan de aldri erstatte med penger.

Kraftig nedbør blir varslet på forhånd. Men med dagens kunnskap og praksis er det vanskelig å vite hvor uværet vil ramme hardest, hvilke hjem som er utsatt, og hvordan overvann kan gjøre skade. Det er skremmende.

I 2019 tok Bærum kommune initiativet til prosjektet InnoVann – innovasjonsprosjekt for fremtidsrettet overvannshåndtering – som skal hjelpe norske kommuner til å håndtere overvann. Nå er vi endelig i mål. Vi har utviklet en ny og revolusjonerende teknologi for å kartlegge områder som er utsatt for overvann, og planleggingsmetoder for å gjøre klimatilpasning til en del av alle kommunens prosjekter. Torsdag 21. september presenterer vi løsningene på Bærum Kulturhus.

Det skal være trygt å oppbevare album, farfars gamle lenestol og barnas favorittbamser i egne hjem. Vi som kommune må tilpasse Bærum til å tåle klimautfordringene. Vi må være forberedt slik at styrtregn og fulle kummer ikke gjør at overvannet strømmer inn i bebyggelsen. Forebyggende arbeid er billigere og mindre tidkrevende enn å reparere.

InnoVann vil gjøre norske kommuner mer forberedt i møte med fremtidens kima, og gi verktøy til å planlegge for styrtregn på en bedre og mer samfunnsøkonomisk lønnsom måte. Sammen skal vi redusere konsekvensene av fremtidige styrtregn.

Fakta

InnoVann er et samarbeid mellom Bærum kommune og dansk-norsk næringsliv for å utvikle nye innovative løsninger for å håndtere overvann i norske kommuner. Innovasjon Norge har støttet prosjektet med 14 millioner kroner.

Av ordfører Lisbeth Hammer Krog - Innlegget sto på trykk i Budstikka 14. september 2023