Oppvekst barnehage

Barnehagekontoret har ansvar for kommunens myndighetsoppgaver i følge Lov om barnehager og oppfølging av kommunale handlingsplaner for barnehagevirksomheten. Bærum kommune har kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Tlf. 67 50 40 50

Epost: barnehage@baerum.kommune.no

Postadresse

Bærum kommune
Barnehagekontoret 
Postboks 700
1304 SANDVIKA