Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.

Bli med og sett spor

Tittel Avdeling Type
Spesialrådgiver rammeavtaler og anskaffelser Eiendom, stab, Bærum kommune Fast
Lærer ungdomstrinnet Bekkestua ungdomsskole, Bærum kommune Fast
Lærere ungdomstrinnet Ringstabekk skole, Bærum kommune Vikariat
Kontaktlærere og kroppsøvingslærer - barnetrinnet Grav skole, Bærum kommune Vikariat
Lærer 1. - 7. trinn Snarøya skole, Bærum kommune Vikariat
Avdelingssykepleier Hjemmebaserte tjenester, Distrikt Bekkestua, Avd Blommenholm, Bærum kommune Fast

HR-enheten

HR-enheten har ansvar for å legge til rette for utvikling innen HR-området i et langsiktig perspektiv, og bidra til at all virksomhet innen HR-området er i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Ønsker du å jobbe i Bærum kommune?

Vi kan dessverre ikke ta i mot åpne søknader, men legger ut alle våre ledige stillinger her. Håper du finner noe av interesse. Ellers så kan du ta direkte kontakt med det tjenestestedet du tenker det kan være relevant for deg å jobbe.

Det er også mulig å abonnere på ledige stillinger. Hvis du har registrert egen CV i Webcruiter, kan du enkelt aktivere en jobbagent for å få ledige stillinger sendt på e-post. Se veiledning (pdf).