Vi trenger stadig nye avlastere og støttekontakter for barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne eller andre utfordringer.

Avlaster kampanje

Avlaster

Vil du være sammen med og gi omsorg til et barn eller en ungdom med funksjonsnedsettelse - 10 til 30 timer i måneden? Avlasterjobben kan være å gjøre aktiviteter sammen, i eller utenfor hjemmet. Kanskje dere går på tur, på kino, til svømmehallen, eller spiller spill?

Vi søker etter familier, par og enslige, med og uten barn. Som avlaster vil du kunne bidra til å gi foreldre og søsken litt fri. Alle avlastere har en timelønn på 167 kr.

Her kan du søke om å bli avlaster

Støttekontakt

Vil du sette av noen timer per måned for å skape en meningsfull fritid for barn eller voksne med funksjonsnedsettelse eller andre utfordringer? Du kan bidra til fysiske aktiviteter som svømming, gå tur, bowling eller kulturelle aktiviteter som kino, museum og teater. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Du får lønn etter alder fra 167 til 192 kr pr time.

Her kan du søke om å bli støttekontakt

Slik søker du ledsagerbevis

Husk at du må legge ved portrettfoto og legeerklæring/uttalelse fra helsepersonell. 

Ledsagerbevis - digitalt søknadsskjema

Ledsagerbevis - søknadsskjema pdf

For mer informasjon, ta kontakt

For avlaster:

For støttekontakt: