Brøyting 16. januar: Vi har tatt ut alt som er på brøyting og det kan forventes at alt er brøytet ferdig rundt 18-19 i kveld.

Vei og trafikk

Tjenestestedet Vei og trafikk har til sammen 33 årsverk som har ansvaret for kommunens tjenester innen parkering, trafikksikkerhet, fremkommelighet, drift, vedlikehold og forvaltning av det kommunale veinettet og kommunens havnedistrikt.

Postadresse: 
Bærum Kommune

Vei og Trafikk
Postboks 700
1304 Sandvika

Telefon:
67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no