Relevant informasjon rundt skjemaer

Hvorfor logge inn?

Vi anbefaler at du logger deg inn med ID-porten.

Innlogging  med e-post være et alternativ dersom du sender inn en søknad på vegne av en organisasjon og ikke ønsker innlogging med opplysninger knyttet til deg som person.

Innlogging gir deg mulighet til å mellomlagre et skjema du ikke er ferdig med å fylle ut, slik at du kan åpne det igjen og fortsette utfyllingen etter en pause. I tillegg kan du se skjemaene du tidligere har sendt inn til kommunen.  Du kan bruke et skjema du tidligere har sendt inn som mal ved at alle opplysningene ligger lagret i skjemaet og det kan evt. redigeres ved behov før det sendes inn på nytt.

Her finner du kommunens digitale skjema. De fleste skjemaene sendes inn elektronisk. Innsendte skjema kan bli publisert på kommunens postliste.

Diverse skjema
Arbeid og næringsliv
Barn, unge og familie
Bolig og eiendom
Gravplass
Kultur, idrett og fritid
Natur og miljø
Omsorg, trygd og sosiale tjenester
Skatter og avgifter
Skole og utdanning
Trafikk og samferdsel

Diverse skjema

Arbeid og næringsliv

Barn, unge og familie

Bolig og eiendom

Gravplass

Kultur, idrett og fritid

Natur og miljø

Omsorg og sosiale tjenester

Skatter og avgifter

Skole og utdanning

Vei og trafikk