Alle trykksaker som gis ut av Bærum kommune skal følge gitte anvisninger i profilhåndboken.

Har du spørsmål rundt profilhåndboken og bruk av kommunens logo, ta kontakt med Kommunikasjonsenheten på epost redaksjonen@baerum.kommune.no.

Grafisk profilhåndbok (pdf)

Retningslinjer for bruk finner du i kommunens grafiske profilhåndbok (pdf).

Logoer

Bærum kommunes kommunevåpen består av en stilisert kalkovn, og proporsjoner og farger skal ikke endres. Kommunens logo består av navnetrekket i tillegg til kommunevåpenet, og det skal verken legges til noe eller trekkes noe i fra når det gjelder tegning, proporsjoner eller farger.

Kommunen har tre versjoner av sin logo.

Sidestilt logo 

Denne logoen brukes for å signere informasjon fra enheter og virksomheter i Bærum kommune. Den skal alltid plasseres oppe i høyre hjørne på formatet.

Midtstilt logo over en linje 

Denne logoen signaliserer generell informasjon som kommunen som organisasjon står bak. Enhetsbetegnelser brukes aldri sammen med dette oppsettet.

Midtstilt logo over to linjer 

Denne logoen signaliserer generell informasjon som kommunen som organisasjon står bak. Enhetsbetegnelser brukes aldri sammen med dette oppsettet.