Politisk sekretariat

Politisk sekretariat er direkte underlagt ordfører og kommunestyret. Politisk sekretariat dekker de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, planutvalget og andre politiske utvalg i henhold til gjeldende reglement.

Postadresse:
Bærum kommune
Politisk sekretariat
1304 SANDVIKA

Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhustorget 2
Sandvika

Telefon: 67 50 40 50
Epost til Politisk sekretariat