Varaordfører Haakon Kvenna Veum (f. 21.2.1991) er oppvokst i Bærum, og er folkevalgt fra Høyre.

I perioden 2023-2027 er Haakon Kvenna Veum varaordfører og leder for hovedutvalg for fritid, idrett og kultur (FRIK).

Andre politiske verv i Bærum kommune:

  • 2011 -                   Medlem av kommunestyret
  • 2019 -                   Medlem av formannskapet
  • 2019 – 2023       Leder av hovedutvalg barn og unge
  • 2011 - 2023        Medlem av hovedutvalg barn og unge

Varaordføreren skal:

  • være ordførerens stedfortreder
  • delta på ulike representasjonsoppdrag
  • representere Bærum kommune i ulike arenaer, for eksempel inn mot interkommunale selskaper
  • følge opp henvendelser fra innbyggere i kommunen
  • delta i ledermøter mellom politisk nivå og administrasjon.