Gravminne

Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte.

Til gravminnet og tillatte dekorgjenstander kan det bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet og vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

Gravansvarlig har rett, men ikke plikt til å forsyne graven med gravminne.

Et gravminnes utseende og plassering bestemmes av gravferdsforskrifter og lokale vedtekter.

Før gravansvarlig bestiller gravminne må det undersøkes om det gjelder egne særbestemmelser for gravfeltet.

I Bærum gjelder egne særbestemmelser:

Gravplassforvaltningen skal godkjenne både gravminne, fastmonterte dekorgjenstander og fundament før det settes opp på gravplassen.

Ved montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av eksisterende gravminne er det som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig. Elektronisk søknadsskjema finner du i høyremargen på denne siden.