Hva er et gravminne?

Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte.

Til gravminnet og tillatte dekorgjenstander kan det bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet og vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

Må man ha gravminne?

Gravansvarlig har rett, men ikke plikt til å forsyne graven med gravminne.

Hvem har ansvar for gravminnet?

Fester av grav eller ansvarlig for fri grav definert som eier av vedkommende gravminne.

Eieren er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når gravplassmyndigheten finner det nødvendig, skal eieren varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan gravplassmyndigheten sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

Dersom du er bekymret for at gravminnet skal tippe kan graveier kontakte et firma som leverer gravminner. De fleste leverandører av gravminner tilbyr rens, oppretting, bolting, sikring og annet servicearbeid på gravminner, i tillegg til navntilføyelser.

Eventuelt arbeid avtales direkte mellom graveier og gravminneleverandøren.


Sikring av gravminnet

Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter.

Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.

Godkjenning av gravminne

Et gravminnes utseende og plassering bestemmes av gravferdsforskrifter og lokale vedtekter.

Montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av gravminne må godkjennes. Det er som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig.

Før gravansvarlig bestiller gravminne må det undersøkes om det gjelder egne særbestemmelser for gravfeltet.

I Bærum gjelder egne særbestemmelser:

  • for noen av gravfeltene på Bryn kirkegård, Haslum kirkegård og Tanum kirkegård
  • for alle  gravfeltene på Lommedalen og Steinskogen gravlunder

Gravplassforvaltningen skal godkjenne både gravminne, fastmonterte dekorgjenstander og fundament før det settes opp på gravplassen.

Ved montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av eksisterende gravminne er det som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig. Elektronisk søknadsskjema finner du i høyremargen på denne siden.

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravminne lenker

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Even Frogh

Avdelingsleder for gravplassene og krematoriet

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika