Hva er et gravminne?

Med gravminne forstås minnesmerke med navn og data på den gravlagte.

Til gravminnet og tillatte dekorgjenstander kan det bare anvendes materialer som er bestandige og lite vedlikeholdskrevende. Det skal tåle påkjenninger det utsettes for av klimaet og vanlig drift og vedlikehold av gravplassen.

Må man ha gravminne?

Gravansvarlig har rett, men ikke plikt til å forsyne graven med gravminne.

Hvem har ansvar for gravminnet?

Gravminnet på en grav er graveiers eiendom og ansvar.

Dersom du er bekymret for at gravminnet skal tippe kan graveier kontakte et firma som leverer gravminner. De fleste leverandører av gravminner tilbyr rens, oppretting, bolting, sikring og annet servicearbeid på gravminner, i tillegg til navntilføyelser.

Eventuelt arbeid avtales direkte mellom graveier og gravminneleverandøren.

Montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av gravminne må godkjennes. Det er  som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig.

Godkjenning av gravminne

Et gravminnes utseende og plassering bestemmes av gravferdsforskrifter og lokale vedtekter.

Før gravansvarlig bestiller gravminne må det undersøkes om det gjelder egne særbestemmelser for gravfeltet.

I Bærum gjelder egne særbestemmelser:

Gravplassforvaltningen skal godkjenne både gravminne, fastmonterte dekorgjenstander og fundament før det settes opp på gravplassen.

Ved montering av nytt gravminne eller endring/erstatning av eksisterende gravminne er det som oftest gravminneleverandøren som sender inn søknad på vegne av gravansvarlig. Elektronisk søknadsskjema finner du i høyremargen på denne siden.