Her finner du program og dokumenter fra folkevalgtopplæringen og annen relevant informasjon.

Folkevalgtopplæring - oktober 2023 

Program dag 1 - 20. oktober | Thon Hotel Oslofjord

08.00 - 08.30 

Oppmøte | Mingling 

08.30 - 08.55

Velkommen ved politisk sekretariat 

08.55 - 09.15

Ordfører

09.15 - 09.35

Kommunedirektør - Ledelse i et politisk styrt Bærum ved kommunedirektør Geir Aga 

09.35 - 09.50 

Pause 

09.50 - 10.35 

Skillet mellom politikk og administrasjon ved kommuneadvokat Tomasz Edsberg

10.35 - 11.00 

Pause

11.00 - 11.40 

Media og kommunikasjon 

11.40 - 12.40 

Lunsj 

12.40 - 13.40 

Media og kommunikasjon fortsetter - ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien 

13.40 - 14.00 

Pause 

14.00 - 15.15 

Fire år som politiker - Kommunal planlegging ved kommunalsjef Magnus Skjelmo Kristiansen

15.15 - 15.30 

Pause 

15.30 - 16.15

Dialog mellom politikk og administrasjon. Hvordan gjøre en forskjell i kommunestyret? 

16.15 - 16.30 

Pause 

16.30 - 17.45

Sosialt 

Program dag 2 | Bærum rådhus 

09.00 - 09.30

Omvisning | Oppmøte inngang A (klokketårnet)

09.30 - 11.30

Praktisk informasjon om rammene for de folkevalgtes hverdag

11.30 - 12.00

Erfaringsdeling og refleksjon

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 – 13.30  

Innføring i bruk av Ipad og Møteportal

13.30 - 13.45 

Pause

13.45 - 15.30 

Praktisk trening i kommunestyresalen

15.30 

Avslutning  

Dokumenter for folkevalgte

Reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter 2024

Politiske møter 2023

Politiske møter 2022 

Politiske møter 2021

Brukerveiledning 

Har du spørsmål om Ipad, Møteportalen eller Framsikt? Svarene finner du i håndboken: 

Fjernmøter

Her publiserer vi årsmeldinger fra Politisk sekretariat. Årsmeldingen dekker perioden januar-desember. 

Årsmelding 2022 

Årsmelding 2021 

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

 

Presentasjoner fra møter og seminarer 

Presentasjoner fra alle utvalg og råd legges ut fortløpende etter møter og seminarer.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Møter i Kommunestyret

Seminar 2.2.2024 - Planstrategi 

Seminar 4.2.2022

Seminar 01.10.2021

Seminar 28.04.2021

Seminar 25.01.2021

Heldagsseminar 20.11.2020

Heldagsseminar 16.10.2020

Møte 31.1.2024

Møte 28.9.2022

Møte 7.9.2022

Møte 22.6.2022 

Møte 27.4.2022

Møte 30.3.2022

Møte 2.3.2022

Møte 2.2.2022

Møte 24.11.2021

Seminar 25.01.2021

Møte 27.11.2019

Møter i Formannskapet

Seminar i Drammen, 1-2.9.2022 

Budsjettseminar 1.6.2022 

Boligseminar 12.05.2021

Formannskapsseminar 23.03.2021

Formannskapsseminar 03.-04.09.2020

Dag 1: 

Dag 2: 

Møte 24.1.2024

Møte 14.6.2023

Møte 28.2.2023 

Møte 25.1.2023

Møte 26.10.2022

Møte 31.8.2022

Møte 15.6.2022

Møte 1.6.2022

Møte 20.4.2022

Møte 23.3.2022

Møte 26.1.2022

Møte 12.1.2022

Møte 8.12.2021 

Møte 3.11.2021

Møte 20.10.2021

Møte 28.09.2021

Møte 17.03.2021

Møte 19.02.2021

Møte 17.02.2021

Møte 29.01.2021

Møte 27.01.2021

Møte 13.01.2021

Møte 18.12.2020

Møte 04.11.2020

Møte 28.10.2020

Eiendomsstrategi 2020- 2030 ved konstituert eiendomsdirektør, Stein Erik Skihagen (PDF)

Møte 27.05.2020

Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen, Helen von Quillfeldt (PDF)

Møte 26.02.2020

Møte 29.01.2020

Møte 10.12.2019

Møte 12.11.2019

Møte 05.11.2019

Møte 24.09.19

Møter i Planutvalget

Planutvalgets seminar 19.4.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042  

Seminaret ble streamet og kan ses her: https://baerum.kommunetv.no

Planutvalgets seminar 8.3.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 8.2.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 25.1.2022 - Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 26.10.2021

Planutvalgets seminar 24.09.2020

27.10.2022 - Høringsmøte om Kommuneplanens arealdel 2022-2042 1. gangsbehandling

10.3.2022 - Høringsmøte med tema helårs turveitrase i Vestmarka - detaljregulering - 1. gangs behandling

Åpen høring 18.11.2021: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - ny 1. gangs behandling

Møte 8.2.2024

Møte 16.11.2023 

  • Status Sandvika sentrum øst og S5, v/utviklingsdirektør Brigt Aune, Andenæs og arkitekt Sverre Olsen. Del 1 og del 2

Møte 1.11.2023 

Møte 21.9.2023

Møte 15.6.2023 

Møte 8.6.2023 

Møte 25.5.2023

Møte 23.5.2023

Møte 11.5.2023

Møte 27.4.2023

Møte 13.4.2023

Møte 23.3.2023

Møte 9.3.2023 

Møte 9.2.2023 

Møte 26.1.2023 

Møte 12.1.2023 

Møte 8.12.2022

Møte 17.11.2022

Møte 27.10.2022 

Møte 13.10.2022

Møte 23.8.2022

Møte 16.6.2022 

Møte 2.6.2022

Møte 19.5.2022

Møte 5.5.2022 

Møte 21.4.2022

Møte 10.3.2022

I forbindelse med seminar 8.3.2022

Møte 10.2.2022

Møte 27.1.2022

Møte 13.1.2022

Møte 9.12.2021

Møte 18.11.21

Møte 4.11.21

Møte 14.10.21

Møte 23.09.21

Møte 09.09.21

Møte 24.08.21

Møte 12.08.21

Møte 20.05.21

Møte 17.06.21

Møte 03.06.21 - Orienteringer om Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - 1. gangs behandling

Møte 29.04.2021

Møte 15.04.2021

Møte 25.03.2021

Møte 11.03.2021

Møte 18.02.2021

Møte 16.02.2021

Møte 28.01.2021

Møte 26.01.2021

Orientering om Professor Kohts vei 77-87- detaljregulering ved Bjørn Tore Hagness og Jørn Ourom fra Backe prosjekt AS (PDF)

Møte 14.01.2021

Møte 10.12.2020

Møte 19.11.2020

Møte 25.06.2020

Prosjektpresentasjon- Helgerudkvartalet (PDF)

Møte 11.06.2020

Planforslag Nansenløkka- Fornebu 9.4 (PDF)

Møte 14.05.2020

Møte 30.04.2020

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

Møte 19.12.2019

Møte 05.12.2019

Møte 21.11.2019

Møter i hovedutvalg for helse og velferd (HEVE) 

Møter i hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur (FRIK)  

Møter i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) 

Møte 

  •  

Møter i hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (KLIMU) 

Presentasjon fra befaring 16.1.2024 

Møter i Klageutvalget

Møter i Eldrerådet

Møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte 

Møte 11.4.2023

Møte 6.3.2023

Møte 5.9.2022

 

Møte 30.5.2022

Møte 2.5.2022 

Møte 28.3.2022 

Møte 7.3.2022 

Møte 31.1.2022 

Møte 10.1.2022 

Møter i utvalg for samarbeid

2019-2023

Møter i Hovedutvalg bistand og omsorg

Møte 19.10.2022

Møte 

Møte 6.4.2022 

Møte 16.3.2022

Møte 19.1.2022 

Møte 8.12.2021

Møte 13.10.2021

Møte 22.09.2021

Møte 05.05.2021

Møte 14.04.2021

Møte 10.03.2021

Møte 10.02.2021

Møte 20.01.2021

Møte 07.10.2020

Handlingsprogram 2021-2024 ved kommunaldirektør Kristin Nilsen. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Pleie og omsorg ved kommunalsjef Morten Svarverud. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Helse og sosial ved kommunalsjef Grete Syrdal. (PDF)

Møte 09.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Møte 30.10.19

Møter i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Andre møter

Møte 10 februar 2023

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte 

Møte