Her finner du dokumenter og annen relevant informasjon for de folkevalgte.

Folkevalgtopplæring 8. og 9. november 2019

Hvert fjerde år arrangerer ordførerens kontor i samarbeid med KS felles opplæring for nye og tidligere politikere i kommunen.

Dag 1:

Dag 2:

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter 2020

Her vil vi legge ut nødvendige brukermanualer og support dokumenter.

Fjernmøter

Klimastrategien

Formannskapet og Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Her finner du saker som er avgitt til politisk behandling, men som foreløpig ikke er satt på sakskartet til et konkret møte.

Utvalgte saksdokumenter Kommunedelplan 3 Fornebu

Presentasjoner fra møter og seminarer

Presentasjoner fra alle utvalg og råd legges ut fortløpende etter møter og seminarer.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Møter i Kommunestyret

Dokumenter kommer

Møte 27.11.2019

Møte 28.11.2018

Møte 24.10.2018

Møte 26.09.2018

Møte 05.09.2018

Kommunestyreseminar - Mobilitet, Nå og i fremtiden - 05.09.2018

Kommunestyreseminar Fornebu 09.02.2018:

Møte 27.09.17:

Seminar om Fornebu 20.09.17:

Etikkseminar 30.08.17:

Møte 25.01.17:

Møte 26.10.16:

Møte 28.09.16:

Møte 27.04.16:

Møte 16.03.16:

Møte 17.02.16:

Møter i Formannskapet

Møte 27.05.2020

Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen, Helen von Quillfeldt (pdf)

Møte 26.02.2020

Møte 29.01.2020

Møte 10.12.2019

Møte 12.11.2019

Møte 05.11.2019

Møte 24.09.19

Møte 06.11.2018:

Formannskapsseminar 18.-19.10.2018:

Møte 16.10.2018:

Møte 23.01.2018:

Høringsmøte - Innspill til kommuneplanens arealdel 09.01.2018:

Møte 28.11.2017:

Møte 21.03.2017:

Møte 14.03.2017:

Møte 08.11.2016:

Møte 06.09.2016:

Møter i Hovedutvalg bistand og omsorg

Møter i Hovedutvalg barn og unge

Møter i Planutvalget

Møte 25.06.2020

Prosjektpresentasjon- Helgerudkvartalet (pdf)

Møte 11.06.2020

Planforslag Nansenløkka- Fornebu 9.4 (pdf)

Møte 14.05.2020

Møte 30.04.2020

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

Møte 19.12.2019

Møte 05.12.2019

Møte 21.11.2019

Møter i Klageutvalget

Møter i Utvalg for samarbeid

Møter i Eldrerådet