Her finner du dokumenter og annen relevant informasjon for de folkevalgte.

Her publiserer vi årsmeldinger fra Politisk sekretariat. Årsmeldingen dekker perioden januar-desember. 

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter 2024

Politiske møter 2023

Politiske møter 2022 

Politiske møter 2021

Her vil vi legge ut nødvendige brukermanualer og support dokumenter.

Fjernmøter

Folkevalgtopplæring 8. og 9. november 2019

Hvert fjerde år arrangerer ordførerens kontor i samarbeid med KS felles opplæring for nye og tidligere politikere i kommunen.

Dag 1:

Dag 2:

Presentasjoner fra møter og seminarer

Presentasjoner fra alle utvalg og råd legges ut fortløpende etter møter og seminarer.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Møter i Kommunestyret

Seminar 4.2.2022

Seminar 01.10.2021

Seminar 28.04.2021

Seminar 25.01.2021

Heldagsseminar 20.11.2020

Heldagsseminar 16.10.2020

Møte 28.9.2022

Møte 7.9.2022

Møte 22.6.2022 

Møte 27.4.2022

Møte 30.3.2022

Møte 2.3.2022

Møte 2.2.2022

Møte 24.11.2021

Seminar 25.01.2021

Møte 27.11.2019

Møter i Formannskapet

Seminar i Drammen, 1-2.9.2022 

Budsjettseminar 1.6.2022 

Boligseminar 12.05.2021

Formannskapsseminar 23.03.2021

Formannskapsseminar 03.-04.09.2020

Dag 1: 

Dag 2: 

Møte 28.2.2023 

Møte 25.1.2023

Møte 26.10.2022

Møte 31.8.2022

Møte 15.6.2022

Møte 1.6.2022

Møte 20.4.2022

Møte 23.3.2022

Møte 26.1.2022

Møte 12.1.2022

Møte 8.12.2021 

Møte 3.11.2021

Møte 20.10.2021

Møte 28.09.2021

Møte 17.03.2021

Møte 19.02.2021

Møte 17.02.2021

Møte 29.01.2021

Møte 27.01.2021

Møte 13.01.2021

Møte 18.12.2020

Møte 04.11.2020

Møte 28.10.2020

Eiendomsstrategi 2020- 2030 ved konstituert eiendomsdirektør, Stein Erik Skihagen (PDF)

Møte 27.05.2020

Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen, Helen von Quillfeldt (PDF)

Møte 26.02.2020

Møte 29.01.2020

Møte 10.12.2019

Møte 12.11.2019

Møte 05.11.2019

Møte 24.09.19

Møter i Hovedutvalg bistand og omsorg

Møte 19.10.2022

Møte 

Møte 6.4.2022 

Møte 16.3.2022

Møte 19.1.2022 

Møte 8.12.2021

Møte 13.10.2021

Møte 22.09.2021

Møte 05.05.2021

Møte 14.04.2021

Møte 10.03.2021

Møte 10.02.2021

Møte 20.01.2021

Møte 07.10.2020

Handlingsprogram 2021-2024 ved kommunaldirektør Kristin Nilsen. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Pleie og omsorg ved kommunalsjef Morten Svarverud. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Helse og sosial ved kommunalsjef Grete Syrdal. (PDF)

Møte 09.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Møte 30.10.19

Møter i Hovedutvalg barn og unge

Møte 18.4.2023

Møte 7.2.2023

Møte 6.12.2022

Møte 23.8.2022

Møte 7.6.2022

Møte 10.5.2022

Møte 5.4.2022

Møte 15.3.2022

 

Møte 7.12.2021 

Møte 12.10.2021

Møte 04.05.2021

Lederblikk på Bærumsskolen

Møte 13.04.2021

Møte 09.03.2021

Møte 09.02.2021

Møte 06.10.2020

Handlingsprogram 2021-2024 ved kommunaldirektør Kristin Nilsen. (PDF

Handlingsprogram 2021-2024 - Oppvekst barnehage ved kommunalsjef Erik Førland. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024 - Oppvekst skole ved kommunalsjef Siv Herikstad. (PDF)

Møte 08.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Møte 02.06.2020

Møte 12.05.2020

Møte 11.02.2020

Møte 21.01.2020

Møte 03.12.2019

Møte 19.11.2019

Møte 29.10.2019

Møter i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Møter i Planutvalget

Planutvalgets seminar 19.4.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042  

Seminaret ble streamet og kan ses her: https://baerum.kommunetv.no

Planutvalgets seminar 8.3.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 8.2.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 25.1.2022 - Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

Planutvalgets seminar 26.10.2021

Planutvalgets seminar 24.09.2020

27.10.2022 - Høringsmøte om Kommuneplanens arealdel 2022-2042 1. gangsbehandling

10.3.2022 - Høringsmøte med tema helårs turveitrase i Vestmarka - detaljregulering - 1. gangsbehandling

Åpen høring 18.11.2021: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering  - ny 1. gangs behandling

Møte 25.5.2023

Møte 23.5.2023

Møte 11.5.2023

Møte 27.4.2023

Møte 13.4.2023

Møte 23.3.2023

Møte 9.3.2023 

Møte 9.2.2023 

Møte 26.1.2023 

Møte 12.1.2023 

Møte 8.12.2022

Møte 17.11.2022

Møte 27.10.2022 

Møte 13.10.2022

Møte 23.8.2022

Møte 16.6.2022 

Møte 2.6.2022

Møte 19.5.2022

Møte 5.5.2022 

Møte 21.4.2022

Møte 10.3.2022

I forbindelse med seminar 8.3.2022

Møte 10.2.2022

Møte 27.1.2022

Møte 13.1.2022

Møte 9.12.2021

Møte 18.11.21

Møte 4.11.21

Møte 14.10.21

Møte 23.09.21

Møte 09.09.21

Møte 24.08.21

Møte 12.08.21

Møte 20.05.21

Møte 17.06.21

Møte 03.06.21 - Orienteringer om Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - 1. gangs behandling

Møte 29.04.2021

Møte 15.04.2021

Møte 25.03.2021

Møte 11.03.2021

Møte 18.02.2021

Møte 16.02.2021

Møte 28.01.2021

Møte 26.01.2021

Orientering om Professor Kohts vei 77-87- detaljregulering ved Bjørn Tore Hagness og Jørn Ourom fra Backe prosjekt AS (PDF)

Møte 14.01.2021

Møte 10.12.2020

Møte 19.11.2020

Møte 25.06.2020

Prosjektpresentasjon- Helgerudkvartalet (PDF)

Møte 11.06.2020

Planforslag Nansenløkka- Fornebu 9.4 (PDF)

Møte 14.05.2020

Møte 30.04.2020

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

Møte 19.12.2019

Møte 05.12.2019

Møte 21.11.2019

Møter i Klageutvalget

Møter i Utvalg for samarbeid

Møter i Eldrerådet

Møter i Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte 11.4.2023

Møte 6.3.2023

Møte 5.9.2022

 

Møte 30.5.2022

Møte 2.5.2022 

Møte 28.3.2022 

Møte 7.3.2022 

Møte 31.1.2022 

Møte 10.1.2022 

Andre møter

Møte 10 februar 2023

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte 

Møte