Her finner du program og dokumenter fra folkevalgtopplæringen og annen relevant informasjon.

Folkevalgtopplæring - oktober 2023 

Program dag 1 - 20. oktober | Thon Hotel Oslofjord

08.00 - 08.30 

Oppmøte | Mingling 

08.30 - 08.55

Velkommen ved politisk sekretariat 

08.55 - 09.15

Ordfører

09.15 - 09.35

Kommunedirektør - Ledelse i et politisk styrt Bærum ved kommunedirektør Geir Aga 

09.35 - 09.50 

Pause 

09.50 - 10.35 

Skillet mellom politikk og administrasjon ved kommuneadvokat Tomasz Edsberg

10.35 - 11.00 

Pause

11.00 - 11.40 

Media og kommunikasjon 

11.40 - 12.40 

Lunsj 

12.40 - 13.40 

Media og kommunikasjon fortsetter - ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien 

13.40 - 14.00 

Pause 

14.00 - 15.15 

Fire år som politiker - Kommunal planlegging ved kommunalsjef Magnus Skjelmo Kristiansen

15.15 - 15.30 

Pause 

15.30 - 16.15

Dialog mellom politikk og administrasjon. Hvordan gjøre en forskjell i kommunestyret? 

16.15 - 16.30 

Pause 

16.30 - 17.45

Sosialt 

Program dag 2 | Bærum rådhus 

09.00 - 09.30

Omvisning | Oppmøte inngang A (klokketårnet)

09.30 - 11.30

Praktisk informasjon om rammene for de folkevalgtes hverdag

11.30 - 12.00

Erfaringsdeling og refleksjon

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 – 13.30  

Innføring i bruk av Ipad og Møteportal

13.30 - 13.45 

Pause

13.45 - 15.30 

Praktisk trening i kommunestyresalen

15.30 

Avslutning  

Dokumenter for folkevalgte

Reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter 2025

Politiske møter 2024

Politiske møter 2023

Politiske møter 2022 

Politiske møter 2021

Brukerveiledning 

Har du spørsmål om Ipad, Møteportalen eller Framsikt? Svarene finner du i håndboken: 

Fjernmøter

Her publiserer vi årsmeldinger fra Politisk sekretariat. Årsmeldingen dekker perioden januar-desember. 

Årsmelding 2022 

 • Årsmelding 2022 for politisk sekretariat - Bærum kommune (PDF) 

Årsmelding 2021 

 • Årsmelding 2021 for Politisk sekretariat - Bærum kommune (PDF) 

Årsmelding 2020

 • Årsmelding 2020 for Politisk sekretariat- Bærum kommune (PDF)

Årsmelding 2019

 • Årsmelding 2019 for Politisk sekretariat- Bærum kommune (PDF)

Årsmelding 2018

 • Årsmelding 2018 for Politisk sekretariat- Bærum kommune (PDF)

 

Presentasjoner fra møter og seminarer 

Presentasjoner fra alle utvalg og råd legges ut fortløpende etter møter og seminarer.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Møte 31.3.2022

 • Nytt fra Viken ved Bjørn Siem Knudsen, Viken Fylkeskommune 
 • E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta–Nesbru - Orientering om Vegvesenets konseptanbefaling ved Statens vegvesen/Norconsult 
 • Krigssituasjonen i Ukraina: Flyktningsituasjonen pr 31.3.22 ved kommunedirektør Geir B. Aga 

Møte 12.06.2020

 • Om internasjonalisering (pdf)
 • Møte med kommuneregionene- samferdsel, nasjonal transportplan (pdf)
 • Nasjonal transportplan 2022-2033- Høring av transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet (pdf)

Møter i Kommunestyret

Seminar 2.2.2024 - Planstrategi 

 • Planstrategi 2023-2027

Seminar 4.2.2022

 • Veien til nullutslippsamfunnet - presentasjoner samlet 

Seminar 01.10.2021

 • Orientering om Framsikt ved Atle Thorud
 • Barnevernsreformen 2022 ved kommunalsjef Oppvekst barnehager Erik Førland og barnevernsjef Mari Hagve

Seminar 28.04.2021

 • Program- Klimastrategi (PDF)
 • Presentasjoner (PDF)

Seminar 25.01.2021

 • Forvaltningsfondet ved Andreas Thorsen, Mercer (PDF)
 • Nytt finansreglement 2021 ved direktør for virksomhetsstyring og økonomi, Ove Myrvåg (PDF)
 • Forvaltning av aksjeporteføljen- KLP (PDF)

Heldagsseminar 20.11.2020

 • Digitalt målverksted (PDF)
 • Oppsummering gruppearbeid (PDF)

Heldagsseminar 16.10.2020

 • Digital kommunestyresamling ved Ingrid E. Glendrange (PDF)
 • Arrangement og podkaster for faglig påfyll om klima oktober -desember 2020 (PDF)
 • Mobilitet og klima- Pitch ved Astri Taklo (PDF)
 • Revisjon Klimastrategi 2030 ved Anne Kristine Feltman (PDF)
 • Bærum kommune Eiendom ved Camilla Torp –Konstituert avdelingsleder Fagressurser (PDF)
 • Klima og anskaffelser ved Heidi E. Rygg (PDF)
 • Oppsummering av pitch klimastrategi (PDF)

Møte 31.1.2024

 • Forebyggende arbeid ved SLT koordinatorene Mari Oppedal og Maria O. Eriksen

Møte 28.9.2022

 • Kommunedirektørens forslag Budsjett og økonomiplan 2023-2026
 • NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene, ved Helge Eide fra KS
 • Informasjon om flyktningsituasjonen ved Kommunalsjef Gro Sværen Skansen

Møte 7.9.2022

 • Oppsummering av Formannskapsseminar 1-2. september 2022 ved Arthur Wøhni 
 • Bygge- og deleforbud ved Arthur Wøhni 
 • Masseforvaltning  som mulighet for samfunnsutvikling
  litt info om Bærum Ressursbank ved Tore Gulli 

Møte 22.6.2022 

 • Presentasjon av Destinasjon Bærum ved Gry Skådinn 

Møte 27.4.2022

 • Orientering ved Gry Lene Sem, Driftsleder ENV, Oslo politidistrikt 

Møte 30.3.2022

 • Årsrapport 2021 ved kommunedirektør Geir Aga 
 • Presentasjon av Asker og Bærum Brann og Redning ved Anders Løberg, brann- og redningssjef 

Møte 2.3.2022

 • Orientering om beredskap - Ukraina ved kommunedirektør Geir Aga

Møte 2.2.2022

 • Orientering om smittesituasjonen pr 30.1.2022 ved kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen 

Møte 24.11.2021

 • Covid 19 status ved kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal

Seminar 25.01.2021

 • Forvaltningsfondet ved Andreas Thorsen, Mercer (PDF)
 • Nytt finansreglement 2021 ved direktør for virksomhetsstyring og økonomi, Over Myrvåg (PDF)
 • Forvaltning av aksjeporteføljen- KLP (PDF)

Møte 27.11.2019

 • Fylkesmannen - Løvenskioldbanen
 • Asplan Viak - Bly ved Løvenskioldbanen

Møter i Formannskapet

Seminar i Drammen, 1-2.9.2022 

 • Program for seminaret 
 • Visjonen for nye Sandvika ved ordfører Lisbeth Hammer Krog 
 • Sandvika Byutvikling ved Arthur Wøhni 
 • Handel og vandel ved Unni Larsen, Bærum kommune/SmartCity Bærum
 • Innspill fra Byfesten 26-28. august 2022
 • Hva skjer i Sandvika? KulturSandvika ved kultursjef Berit Inger Øen
 • Sandvika sentrum øst offentlige gater og plasser ved Anne Bertine Fagerheim, Bærum kommune
 • Strategisk byledelse ved Jannike Hovland
 • En visjonsprosess for Sandvika 
 • Hva vil vi med byen vår? Ved Jan-Otto Jacobsen, Vårt Sandvika

Budsjettseminar 1.6.2022 

 • Presentasjoner fra seminaret 

Boligseminar 12.05.2021

 • Program- Et boligmarked for alle (PDF)
 • Presentasjoner- Bærum kommune, Huseiernes Landsforbund, OBOS, Selvaag Bolig, Oslo kommune mfl. (PDF)

Formannskapsseminar 23.03.2021

 • Viktige innsatser- Budsjett- og økonomiplan 2022-2025 (PDF)
 • Perspektivmeldingen (PDF)
 • Bærum perspektivmelding (PDF) 
 • Presentasjon fra Tromsø kommune (PDF)
 • Resultater fra Mentimeter (PDF)

Formannskapsseminar 03.-04.09.2020

Dag 1: 

 • Program (PDF)
 • Velkommen- Kommunedirektør Geir B Aga (PDF)
 • Tid for omstilling, prioritering og gjennomføring- Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær m.fl. (PDF)
 • Strammere tider- Ordfører Lisbeth Hammer Krog (PDF)
 • Bærum 2024 – Omstilling Torbjørn Espelien, leder hovedutvalg bistand og omsorg (PDF)

Dag 2: 

 • Bærekraftige investeringer- Strategi- og utviklingsenheten  (PDF)
 • FNs bærekraftsmål - mål og delmål ( PDF)

Møte 24.1.2024

 • Orientering om Eiksveien 73 ved Flemming Idsøe, prosjektleder byggherre, Eiendom

Møte 14.6.2023

 • Planlegging av Høvik sentrum ved Terje Hansen, By- og områdeutvikling 
 •  E18 Strand og Høvik ved Tom Hedalen, Statens Vegvesen
 • E18 Vestkorridoren ved Knut Iver Skøien, Viken fylkeskommune
 • Håndtering av kollektivtrafikken ved områdeleder Robert Fjelltun, Ruter 
 •  

Møte 28.2.2023 

 • Ringeriksporteføljen ved Bjørn Einar Bjordal, Nye veier
 • E16 Bjørum-Skaret - Informasjon om prosjektet ved May Bente Hiim Sindre, prosjektleder og Øyvind Storløkken, delprosjektleder, Statens vegvesen

Møte 25.1.2023

 • Status  E18 Vestkorridoren etappe 2 Ramstadsletta – Nesbru ved kommunedirektør Geir Aga
 • Kommuneplanens arealdel status etter høring ved kommunedirektør Geir Aga 
 • Plan- og designkonkurranse Tårnet senter

Møte 26.10.2022

 • Energisparing ved Elin Eriksen 

Møte 31.8.2022

 • Kommuneplanens arealdel 2022-2042​ 1. gangs behandling ved Terje Hansen 

Møte 15.6.2022

 • Fornebu grunneierbidrag ved kommunaldirektør - samfunn Arthur Wøhni 

Møte 1.6.2022

 • Status Fornebubanen 

Møte 20.4.2022

 • Orientering om status for arbeidet med Fornebubanen ved direktør for Fornebubanen Irene S. Måsøval

Møte 23.3.2022

 • Krigssituasjonen i Ukraina - Flyktningsituasjonen per 23.3.2022 i Bærum kommune ved kommunedirektør Geir Aga 
 • E18 Vestkorridoren, Ramstadsletta–Nesbru ved Statens vegvesen 
 • Orientering om økning i kostander for etablering av nytt vannbehandlingsanlegg ved Asker og Bærum vannverk 

Møte 26.1.2022

 • Ukesrapport covid-19 - uke 3 
 • Orientering om status test og vaksinasjon 26.1.2022 ved kommunalsjef Grete Syrdal

Møte 12.1.2022

 • Orientering om status vaksinasjon 12.1.2022 ved kommunalsjef Grete Syrdal

Møte 8.12.2021 

 • Smittesituasjonen pr. 8.12.2021 ved kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen
 • Status vaksinering og test ved kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal

Møte 3.11.2021

 • Presentasjon av Eiendomsstrategi 2021-2030 ved konst. Kommunalsjef eiendom Bjørn H. Gjestvang
 • Kostra-nøkkeltall 2020- Analyse av ressursbruk og tjenestedata for Bærum, sammenlignet med ASSS-kommunene og Asker ved Kommunalsjef Styring og analyse Stein Erik Skilhagen 

Møte 20.10.2021

 • Orientering om LDIP ved kommunalsjef Stein Erik Skillhagen (PDF) 
 • Smittesituasjon per 20.10.2021 ved kommunaloverlege Frantz Leonard Nilsen (PDF) 
 • TISK og vaksineberedskap ved kommunalsjef Grete Syrdal (PDF) 

Møte 28.09.2021

 • Etablering av FN innovasjonssenter ved Jan Otto Risebrobakken, Direktør for næringspolitikk i Storebrand
 • S3i Innovation ved Jonas Svensson, UNOPS (PDF)
 • Nadderud stadion - BP2 ved Jeanette Nyseter, Eiendom Bærum kommune (PDF)

Møte 17.03.2021

 • Orientering om E18 Vestkorridoren- Reguleringsplan Ramstadsletta – (Slependen) - Nesbru (PDF) 

Møte 19.02.2021

 • Smittesituasjonen og risiko ved kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen (PDF)

Møte 17.02.2021

 • Risikovurdering sedimenter- Indre Oslofjord ved kommunaldirektør Arthur Wøhni (PDF)
 • Orientering- RSA og vedtak om statlig regulering (PDF)

Møte 29.01.2021

 • Orienteringer: OSU 2021, Kommuneplanens samfunnsdel, Revidert klimastrategi, 15% reduksjon av investeringsnivå (PDF)

Møte 27.01.2021

 • Vaksinasjon mot Covid-19 i Bærum kommune (PDF)

Møte 13.01.2021

 • Smittesituasjonen og risiko ved Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege Bærum kommune (PDF)
 • Kvikkleireforekomster i Bærum (PDF)

Møte 18.12.2020

 • Statusoppdatering vedrørende koronasituasjonen (Covid- 19) ved kommunaldirektør Kristin Nilsen (PDF)

Møte 04.11.2020

 • Status på kommunegårdsprosjektet ved kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær (PDF)
 • Fremtidens arbeidsplass ved Helen von Quillfeldt, Programleder Fremtidens arbeidsplass (PDF)

Møte 28.10.2020

Eiendomsstrategi 2020- 2030 ved konstituert eiendomsdirektør, Stein Erik Skihagen (PDF)

Møte 27.05.2020

Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen, Helen von Quillfeldt (PDF)

Møte 26.02.2020

 • Næringsplan 2024 ved kommunaldirektør Arthur Wøhni (PDF)
 • Handlingsplan-Digitalisering ved kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær (PDF)
 • LDIP-det lange blikket og behovet for omstilling ved kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær (PDF)

Møte 29.01.2020

 • Klimastrategi 2030-plan for revidering ved Kristin Molstad (PDF)
 • Planstrategi 2019-023 med planprogram for revidering av samfunnsdelen ved Ingrid Elfstedt Glendrange (PDF)
 • Akson-digitalisering ved Harald Hjelde (PDF) 

Møte 10.12.2019

 • Bærum Ressursbank ved prosjektdirektør Tore Gulli (pdf)
 • Global U4SSC program (pdf)

Møte 12.11.2019

 • Omstilling 2024 ved Agnes Brande (pdf)
 • KOSTRA- rapport 2018 ved Ove Myrvåg (pdf)
 • Ny Kommunegård ved prosjektleder for Bærum kommune, Kjersti Lysne Sanden ( pdf) 

Møte 05.11.2019

 • Organisasjon, styring og utvikling ved kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær (pdf)
 • Byvekstavtaler ved kommunaldirektør samfunn, Arthur Wøhni (pdf)

Møte 24.09.19

 • Statnett
 • NVE

Møter i Planutvalget

Planutvalgets seminar 19.4.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042  

Seminaret ble streamet og kan ses her: https://baerum.kommunetv.no

 • Program for seminaret 
 • By- og stedsutvikling Post Covid ved Karl Otto Ellefsen, professor i urbanisme og arkitektur på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Fremtidens næringsparker ved Hanne Toftdahl, Vista Analyse AS
 • Stedsanalyse Vestre Bærum – status ved Kaspar Lund Sandaker, By- og områdeutvikling
 • Framtidens næringsparker – muligheter og utfordringer ved Aksel Aanensen, daglig leder Bærum Næringsråd
 • Framtidens handel i Bærum ved Wenche Wahlstrøm Løvland, prosjektleder «Framtidens handel i Bærum» og adm. dir. Coop Vestviken
 • Varelogistikk – den glemte faktoren i by- og næringsutviklingen ved Ingeborg Briseid Kraft 

Planutvalgets seminar 8.3.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

 • Program for seminaret 
 • Natur i Bærum - Verdier og kartleggingsstatus ved Terje Blindheim fra Biofokus 
 • Småhus i byggesaksbehandling ved Jan Erik Danielsen og Alexander Hexeberg Dahl 
 • Småhus i dagens kommuneplan og veien videre ved Elise Alfheim 
 • Temakart kulturminner ved Bjørn Christian Edvardsen
 • Naturmangfoldstrategi for Bærum ved Martine Knudsen 
 • Oppgradering SEFRAK, Bærum - Registrering og kulturhistorisk verdivurdering ved Asplan Viak 

Planutvalgets seminar 8.2.2022 - 
Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

 • Fortetting med kvalitet ved Gro Sandkjær Hanssen fra Oslo Met 
 • Fremtidens kontornæring og næringsparker ved Hanne Toftedahl fra Vista Analyse 
 • Operasjonalisering av nullvekstmålet/klimastrategi i ulike deler av Bærum ved Kirsti Stokke Burheim fra Bærum kommune og Marte Mariussen fra Multiconsult
 • Arkitekturstrategi Bærum kommune ved Kauko Leskinen, Camilla Løvenskiold og Håvard Blekastad

Planutvalgets seminar 25.1.2022 - Kommuneplanens arealdel 2021-2042 

 • Plan- og bygningsloven og skillet mellom juss og politikk ved Fredrik Holth og Nikolai K. Winge 
 • Vekstpotensial i kommunen sett opp mot arealstrategikartet, økonomisk bærekraft og prioriteringer
 • Vekstpotensial og styring av vekst ved Elise Alfheim og Kristine Siem Utne fra Bærum kommune 

Planutvalgets seminar 26.10.2021

 • Agenda - Fornebu - mulighetene for nullutslippsområde (PDF) 
 • Hvordan planlegge for Fornebu som et nullutslippsområde (PDF)
 • Flytårnområdet FutureBuilt forbildeprosjekt ved Ulla Hahn (PDF)
 • Grønn mobilitet Vestre Billingstad og Fornebu ved Reidunn Mygland, Insam (PDF)
 • FutureBuilt Zero Transport ved Eivind Selvig (PDF)
 • Fremtidens mobilitet på Fornebu ved Robert Fjelltun, Ruter (PDF)
 • Fyrstikkbakken 14 mobilitetskonsept ved Olav Birkenes (PDF)

Planutvalgets seminar 24.09.2020

 • Program- Seminar om masseforvaltning (PDF)

27.10.2022 - Høringsmøte om Kommuneplanens arealdel 2022-2042 1. gangsbehandling

 • George Helmke
 • FagerStad Utvikling og Viken fylkeskommune 
 • Naturvernforbundet
 • Selvaag bolig
 • Morten Rønqvist - Jernbaneveien 
 • Godthaab - Strandveien 50 - innspill til endring av arealbruk

10.3.2022 - Høringsmøte med tema helårs turveitrase i Vestmarka - detaljregulering - 1. gangs behandling

 • Skui Vel Morten Heldal Haugerud
 • Bærum Natur- og Friluftsråd
 • Naturvernforbundet
 • Innlegg i Budstikka - til høringsmøte fra Jan M. Fredriksen

Åpen høring 18.11.2021: Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - ny 1. gangs behandling

 • Ballerud golfklubb ved Peter R. Wigglesworth
 • Innspill fra Camilla Gulsett, beboer i området
 • Innspill fra Ida Børresen ved Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen
 • Innspill fra Bo Wingård på vegne av Naturvernforbundet i Bærum og Bærum elveforum 
 • Innspill fra Bekkestua vel ved Gry Thune Young
 • Innspill fra utvidet medvirkningsgruppe for Johs Faales vei ved Øivind Bøhren 
 • Innspill fra beboerne i Johs Faales vei ved Øyvind Rastad 
 • Innspill fra Ekeberg borettslag AS ved styreleder Elisabeth Rundstand
 • Innspill fra Knut Sørngård som representerer Gartnerveien og Skogveien i medvirkningsgruppen

Møte 16.11.2023 

 • Status Sandvika sentrum øst og S5, v/utviklingsdirektør Brigt Aune, Andenæs og arkitekt Sverre Olsen. Del 1 og del 2. 

Møte 1.11.2023 

 • Planutvalgets ansvarsområde og BØP for området - ved Jannike Hovland

Møte 21.9.2023

 • Malurtåsen Detaljregulering 1.gangsbehandling

Møte 15.6.2023 

 • Aker Tech House ved Jan Åge Fjørtoft Aker Property Group 
 • Flytårnet ved Anne Beate Hovind, Styreleder Flytårnet Fornebu as
  Hilde Sponheim, LPO Arkitekter

Møte 8.6.2023 

 • Orientering - "UFOen" og miljø- og bærekraftsambisjoner for Arcanum eiendom og Magnus Poulssons vei 7 m.fl.

Møte 25.5.2023

 • Stabekkmodellen ved Jan Mollestad, Vestre Stabekk Vel 
 • Stabekk detaljregulering gater og byrom, Bærum kommune – Linn Løvik Francis
 • Gamle Ringeriksvei 1 / Urbania Eiendom – R21 Arkitekter
  Johannes Thorsnes – Urbania Eiendom
 • Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3 – 
  Cura Eiendom, Martin Bremæs – Cura eiendom
 • Jernbaneveien 15-25 – Felt S15, Fredensborg Bolig– Sweco Arkitekter, Anne Li Holm – Sweco Arkitekter
 • Felt S 14 – Nyveien 30-33, Bonum eiendom, R21 Arkitekter, Sebastian Bjercke – R21 Arkitekter

Møte 23.5.2023

 • Vestkorridoren: Orientering til Planutvalget i møte 23. mai kl 08 - E18 -Strandlokket ved Tom Hedalen, prosjektsjef Statens vegvesen

Møte 11.5.2023

 • Orientering om Kommuneplanens arealdel 2022-42
 • Forneburingen 1 mfl - Unntak fra krav om felles plan ved Terje Hansen, By- og områdeutvikling, Bærum kommune 

Møte 27.4.2023

 • Franzefoss Kalkbyen 
 • Franzefoss Områderegulering 1. gangs behandling

Møte 13.4.2023

 • Temaplan eiendom ved Torge Railo, direktør Bymiljø og Eiendom
 • Planprogram med byplangrep Fornebu sør - del 1 og 3 ved Bærum kommune
 • Fornebu Sør Byplangrepet - del 2  ved LundHagem og Rodeo
 • Godthaab Helse og Rehabilitering ved Christian Falkenaas 

Møte 23.3.2023

 • Årsrapport Byggesak 2022 ved Alexander Hexeberg Dahl
 • Større saker som har endret framdrift ved Jannike Hovland 
 • Høringsversjon - Arkitektur- og byformingsstrategi
  for Bærum kommune

Møte 9.3.2023 

 • Orientering: Endring av reguleringsplan for E18 -Strandlokket utgår, del av gnr 202 bnr.4. ved Statens vegvesen 
 • Trafikkanalyse KDP3 Fornebu (2022) ved Astri Taklo, By- og områdeutvikling
 • Forberedelser til planstrategi 2024-2027, Justert plansystem og samskaping som metode ved Ingrid ElfstedtGlendrange, strategi og budsjett 
 • Status kommuneplanen

Møte 9.2.2023 

 • Revir Start-up & Co-working ved Kristoffer Andenæs 
 • Vestre Bærum - status og videre prosess ved Terje Hansen, tjenesteleder By- og områdeutvikling
 • Detaljregulering Teleplanbyen vest og øst ved saksbehandler Claudia Gheorghe, BK regulering

Møte 26.1.2023 

 • Kommuneplanens arealdel - status etter høring - orientering ved Jannike Hovland
 • Veileder - Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet ved Are Kristiansen
 • Orientering om 013/23 Planprogram for KDP kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 2023-40 1. gangsbehandling ved Bjørn Christian Edvardsen fra Miljøtekniske tjenester og kulturvern samt Elise Alfheim fra By- og områdeutvikling.

Møte 12.1.2023 

 • Bokvalitet og høy tetthet ved arkitekt Alv Skogstad Aamo
 • Leder by og områdeutvikling Terje Hansen og bygningssjef Alexander Hexeberg Dahl orienterte om sak 011/23 Tilleggshøring redusert % BYA og høyde. Kommuneplanens arealdel. Klikk her for Alexander Hexeberg Dahls presentasjon. Klikk her for Terje Hansens presentasjon. 

 • Kommunedirektøren orienterte om planprogram for Fornebu Sør i Q3 og reguleringsplan for Snarøyveien 75 (Fornebubanen/Selvaag) i Q4. Presentasjon om Fornebu Sør - planprogram med byplangrep ved lundhagen og RODEO. Presentasjon om byutvikling i Fornebu Sør ved kommunedirektøren.  
 • Sak 002/23 Prosjektsjef Tom Hedalen fra Statens Vegvesen orienterte om Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem E18 - 2. gangs behandling.

Møte 8.12.2022

 • Sak 199/22 Grorudenga 36 og 38 - detaljregulering - 1. gangs behandling v/ arkitekt Marianne Høe fra Indigo Arkitekter AS
 • Tjenesteleder Statistikk og analyse Atle Thorud orienterte basert på det Budstikka skriver 8. november om at Ballerud skole er på vent 
 • Sak 208/22 Kommunedirektøren v/ tjenesteleder by og områdeutvikling Terje Hansen og representanter fra Statens Vegvesen orienterte om Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem E18 - 2. gangs behandling.

Møte 17.11.2022

 • Statens Vegvesen ved Nils Brandt orienterte om planlegging av ny bussterminal på Lysaker

Møte 27.10.2022 

 • Orientering ved Bo Wingård og Terje Bøhler fra Bærum Elveforum
 • Torstein Storækre orienterte innledningsvis om Teleplanbyen (både øst og vest) sammen med Berit Bjørnsen fra Norconsult.

 • Entra har inngått et samarbeid med Akademiet Realfagsgymnas (tidl. Norges Realfagsgymnas) om utvikling av en ny realfagsskole i Sandvika Sentrum v/eiendomssjef i Entra ASA Henning Berger-Nortvedt
 • OBOS ved Tor Evert Lindeland informerte om arkitektkonkurransen for felt 8.4 ved Flytårnet, Fornebu.
 • Lars F. Windfeldt fra Arcanum Eiendom AS og Simon Løvdal reguleringsarkitekt fra Kristin Jarmund Arkitekter orienterte innledningsvis om sak 181/22 Magnus Poulssons vei 7 m.fl. - detaljregulering  - 1. gangs behandling.

Møte 13.10.2022

 • Reguleringssjef Kjell Seberg orienterte om sak 163/22 Ny friluftsøy i Lysakerfjorden - detaljregulering med konsekvensutredning - ny 1. gangs behandling.

 • Leder by og områdeutvikling Terje Hansen orienterte om sak 168/22 Forneburingen, tilrettelegging for buss, detaljregulering- 1. gangs behandling.

 • Arkitektstudenter ved Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo om sitt arbeid med Vestre Bærum. Marja Folde og Halvor Ellefsen, begge lærere ved AHO orienterte.

Møte 23.8.2022

 • Presentasjon av prosjekt i Jørgen Kanitzgate (JKG) i Tinghuskvartalet i Sandvika Øst ved Entra 
 • FRE16s rigg- og anleggsområde på Avtjerna ved Nye veier 
 • Høvik sentrum ved Arne S. Eriksen
 • Fremtidens logistikkløsninger i Bærum - ved Ingeborg Briseid Kraft, Prosjektleder, Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren

Møte 16.6.2022 

 • Fornebuveien 42-48 ved Dyrvik arkitekter
 • Kommuneplanens arealdel 2022-2042 - 1. gangsbehandling ved Terje Hansen, By- og områdeutvikling 
 • Bedrehjem - grønn småhusutvikling ved Knut Allum, Partner Bedrehjem AS og Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen Sivilarkitekt MNAL/ Partner, Stein Halvorsen Arkitekter AS

Møte 2.6.2022

 • Kommunedirektøren v/ Anne Margrethe Lia-Jonassen fra By- og områdeutvikling orienterte om sak 114/22 Fornebu som nullutslippsområde - definisjon og  handlingspunkter for videre arbeid
 • Kommunedirektøren v/Karen Gunleiksrud fra By- og områdeutvikling m.fl. orienterte om sak 115/22 Fornebu - Planprogram med byplangrep for flytårnområdet - 1. gangs behandling
 • Profier v/Steinar Skui og arkitekt fra Make Arkitekter orienterte om sak 100/22 Bærumsveien 217 - detaljregulering - ny 1. gangs behandling.

Møte 19.5.2022

 • "Det gode liv" Idrettens plass i det fremtidige Sandvika ved Bærum Idrettsråd 
 • Forslag til parkeringsstrategi med tiltaksplan for Bærum kommune ved Kirsti Stokke Burheim, senioringeniør/by- og regionplanlegger

Møte 5.5.2022 

 • Høvik sentrum - status og videre planarbeid ved Terje Hansen, Bærum kommune 

Møte 21.4.2022

 • Jordvern. Hvordan unngå nedbygging av produktive arealer v/Gudbrand Teigen, Jordbrukssjef og Olaug Eidet, By- og områdeutvikling i Bærum kommune
 • Leder by- og områdeutvikling Terje Hansen m. fl. orienterte om kommende sak Felles planprogram med byplangrep for Sandvika sjøfront og nytt lokalveisystem
 • Claudia  Christine Gheorghe fra kommunens avdeling for regulering og Daniell  Banasiak fra Geodata orienterte om sak 068/22 Leif Tronstads plass 7, Viken hovedkontor – og 3D visning

Møte 10.3.2022

 • Orientering om handlingsplan sykkel 2022-2025 ved sykkelkoordinator Håvard Almeida Eriksson
 • Mustad Eiendom om Vollsveien 9-11

I forbindelse med seminar 8.3.2022

 • Nabolagets kommentarer Snoveien 17-19 

Møte 10.2.2022

 • Eiendomsplan Managment AS v/Harald Taasen og Frode Smørdal fra Arcasa Arkitekter orienterte om Høvik stasjon (Snoveien 17-19 m.fl.). Saken forventes til behandling i planutvalgets møte 10.03.2022. 
 • Orientering om oppfølging av planutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling av områdereguleringen for Ballerud ved arkitekt/planlegger Claudia C. Gheorghe

Møte 27.1.2022

 • Presentasjon av reviderte skisser av forslag til nytt hovedkontor for Viken Fylkeskommune ved Knut Longva fra Longva arkitekter
 • Orientering om Magnus Poulssons vei 7 ved Lars Windfeldt og Mille Windfelt fra Arcanum Eiendom AS og Kristin Jarmund fra Kristin Jarmund Arkitekter 
 • Orientering om Vallerveien 146 - detaljregulering - 1. gangsbehandling ved Line Graff Nesse og Henrik Tingdal Tune fra Scandinavian Property Group 
 • Orientering om helårs turveitrasè i Vestmarka ved skogbrukssjef Nils-Erik Hirsch og saksbehandler Grethe K. Løvald
 • Presentasjon av Aker Tech House ved Torstein Storekræ, arkitekt Fredrik Lyth og Jan Åge Fjørtoft 
 • Eiksmarka Vel ved sivilarkitekt Espen Pedersen orienterte om planutvalgets sak 019/21 Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljeregulering - 2. gangsbehandling 

Møte 13.1.2022

 • Marlow Arkitekter AS orienterer om Grini Næringspark 5-7 - Baker Hansen ved arkitekt Per Marlow, Morten Hals og daglig leder Knut Hals 
 • Møteplass for barn og unge: Senter for Fotballprogresjon Norge Solvikveien 11, FPN på Høvik ved Eva Ellefsen fra Lie Øyen arkitekter. Danny Sannes orienterte om FPN. 

Møte 9.12.2021

 • Oksenøyveien 3 - avklaring om videre planarbeid. På vegne av eierne av Oksenøyveien 3, Fornebu Næringseiendom ANS, orienterer Hille Melbye arkitekter ved Kaja Melbye og Kari Stamnes om prosjektet. 

Møte 18.11.21

 • Leder by og områdeutvikling Terje Hansen orienterer om kommuneplanens arealdel, status og videre prosess.
 • Orientering om privat reguleringsforslag Bærumsveien 217 - detaljregulering 1. gangs behandling. Utbygger Profier v/Steinar Skui, (prosjektleder) og arkitekt Kai Robert Gundersen fra MAKE
 • Stabekk en mulighetsstudie presentert av Linn Francis, Landskapsarkitekt - Overingeniør, Bærum kommune og  Emma Eriksen-Hirschberg, Diplom student, Master i landskapsarkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen Oslo og Erica Caballero, Arkitekt, Masters of architecture, Glasgow School of Art 

Møte 4.11.21

 • Snaret 43 - planinitiativ ved R21 arkitekter for Fredensborg bolig 
 • Ballerud områdereguleringen - ny 1. gangsbehandling ved Claudia C. Gheorghe, BK regulering 
 • Bærum kommune Eiendomsstrategi 2021-2030 ved Bjørn H. Gjestvang, konst. kommunalsjef eiendom 
 • Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) og Budsjett og økonomiplan (BØP) ved Terje Trovik 
 • Masseforvaltning - en statusoppdatering ved Tore Gulli
 • Sosial bærekraft og delingsløsninger på Fornebu ved Tor Evert Lindeland og Kitty Colbjørnsen Aarseth fra Obos Fornebu 
 • Selvaag Bolig - Plussbolig og Citybolig - Boligkonsepter med sosial bærekraft og delingsløsninger for Fornebu 

Møte 14.10.21

 • Orientering om Franzefoss - harde fakta - bidrag til regionens behov for massehåndtering ved Gaute Markussen (PDF) 
 • Orientering om Granfos kompakte boliger ved Mustad Eiendom (PDF)

Møte 23.09.21

 • Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening orientering om handelsutviklingsundersøkelsen. 
 • Orientering om status for arbeidet med kommuneplanens arealdel ved leder by- og områdeutvikling Terje Hansen.
 • Orientering om sakene 187/21 og 188/21 sjøfronten i Sandvika og Lakseberget ved reguleringssjef Kjell Seberg og leder by- og områdeutvikling Terje Hansen. 

Møte 09.09.21

 • Boligstruktur i Bærum med fokus på fordeling mellom leiligheter, rekkehus og eneboliger, ved leder by- og områdeutvikling Terje Hansen.

Møte 24.08.21

 • Orientering om Lomviveien 100 - Klage på bygningssjefens vedtak av 17.03.2021 om rammetillatelse med dispensasjon for legging av vannledning.

Møte 12.08.21

 • Orientering om Vikens nye hovedkontor i Sandvika v/ Viken fylkeskommune Tom Kristian Hansen (avdelingsleder Eiendomsavdelingen), arkitekt Knut Longva (Longva Arkitekter) og Knut Bjørgum (Asplan Viak).

Møte 20.05.21

 • Friluftsøy Lysakerfjorden - presentasjon

Møte 17.06.21

 • Kommunedirektøren v/ landskapsarkitekt Elise Alfheim og arealplanlegger Kristin Siem Utne fra avdeling områdeutvikling orienterte om langsiktig arealstrategi 2021-2040, jfr sak 130/21.
 • Nansenløkka - Fornebu felt B9.4 - detaljregulering - 2. gangs behandling - OBOS orienterte om mulighetsstudien, jfr. kommunestyrets vedtak 3. mars 2021 punkt 2:
  «Mulighetsstudien skal fremlegges for Viken fylkeskommune og planutvalget før rammesøknaden for kvartal 2 sendes inn» v/
  Kristine Tveitnes Seip, Tor Evert Lindeland, William Bergh og Eli Grønn.

Møte 03.06.21 - Orienteringer om Ballerud - Johs Faales vei 80-100 - Kleivveien 22 - områderegulering - 1. gangs behandling

 • Bærum kommune eiendom: Dyrvik arkitekter: Kathrine Stangeland (arkitekt, presenterte område for skole og barnehage)
 • Bærum kommune regulering:
  Claudia C. Gheorghe (saksbehandler, presenterte overordnet plangrep)
 • Ferd eiendom: Odin prosjektering: Peter Pontecorvo (arkitekt, presenterte boligområdene B1 og B2) Selvaag bolig: Einar Jarmund & CO: Einar Jarmund (arkitekt, presenterte boligområdene B3 – B6)

Møte 29.04.2021

 • Planprogram for Sandvika sentrum nord med kollektivknutepunkt – 2. gangsbehandling ved Terje Hansen, tjenesteleder By- og områdeutvikling (PDF)
 • Jernbaneveien 11 - Fra nedslitt og inneklemt barnehage til trivelige leiligheter og næring (PDF)
 • Gamle Ringeriksvei 6 og Peterhofveien 3-  Cura eiendom (PDF)

 • Stabekkmodellen- Vestre Stabekk Vel (PDF)
 • Felt S14 - Bonum eiendom (PDF)

Møte 15.04.2021

 • Eiendomsstrategi 2020- 2030 og kommunens ambisjoner som eiendomsforvalter og utvikler ved kommunalsjef Kristin Fagerhaug (PDF)
 • Orientering om reguleringsplan for Gjettumveien 95 (PDF)
 • Orientering om E18 Ramstadsletta –Slependen og og utvikling av  Sandvika sjøfront (PDF)

Møte 25.03.2021

 • Orientering om boliger for innbyggere med særskilte behov ved Liv Birgit Hansteen, enhetssjef Bærum kommune eiendom. (PDF)

Møte 11.03.2021

 • Planprogram for kommuneplanens arealdel 2022-2042 (PDF)
 • Orientering om sak 051/21 «Fornebu felt KBA 4.1 - premissavklaring arealbruk» ved leder områdeutvikling Terje Hansen og Henning Sunde fra Rodeo arkitekter AS. (PDF)
 • Ruter- Hurtigbåt 2024 ved Robert Fjelltur, Pedram Nadim og Marit Ulveseth (PDF)
 • Reguleringsplan for Holtet 27 ved Arthur Botten, arealplanlegger fra Spir Arkitekter, Joachim Andreassen, arkitekt fra Spir Arkitekter og Tore Lie Nordal, Boligutvikling AS (PDF)
 • Reguleringsplan for Gamle Ringeriksvei 30 ved Steinar Skui (PDF)

Møte 18.02.2021

 • Eiendom- Orientering om Gullhaugveien detaljregulering og Eineåsen ungdomsskole detaljregulering ved ved Jørgen Molvig og Kristin Fagerhaug(PDF)
 • Sandvika- Plan for gater og byrom ved Linn Francis, landskapsarkitekt -og overingeniør fra Bærum kommune (PDF)
 • Orientering om Ringeriksveien 230 ved Eigil Ramsfjell fra Ramsfjell Arkitekter, Tonny  Johansen fra Sepekto Eiendom AS mfl. (PDF)

Møte 16.02.2021

 • Høringsutkast – Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi ved Ingrid Elfstedt Glendrange mfl. (PDF)
 • Forslag revidert Klimastrategi 2030 ved Anne Kristine Feltman (PDF)

Møte 28.01.2021

 • Orientering vedrørende "Teleplanbyen"  del 1- 2 fra Norconsult (PDF)
 • Orientering vedrørende Vallerveien 146 - "Det gode nabolag" ved  Christer Kirkestuen Holler og June Stenersen i Scandinavian Property Group samt arkitekt Audun Bødtker (PDF)

Møte 26.01.2021

Orientering om Professor Kohts vei 77-87- detaljregulering ved Bjørn Tore Hagness og Jørn Ourom fra Backe prosjekt AS (PDF)

Møte 14.01.2021

 • Kvikkleireforekomster i Bærum ved kommunalsjef Jannike Hovland (PDF).
 • Orientering om sak 011/21 Professor Kohts vei 77-87 - detaljregulering - 1. gangs behandling (PDF)
 • Orientering om Arkitekturstrategi ved seniorarkitekt Kauko Leskinen (PDF).

Møte 10.12.2020

 • Fornebu arena - en ny møteplass for idrett og kultur ved administrerende direktør i Euforum Rasmus Sandnes og Kjell Haune (PDF)
 • Aker Tech House og hotell på Taksebanen ved Torstein Storækre, Erik Kvamshagen og Jan Åge Fjørtoft (PDF)
 • Revidert planforslag Niels Leuchsvei 41 m.fl (PDF)

Møte 19.11.2020

 • Diskusjonsgrunnlag arealstrategi ved Elise Alfheim og Kristin Siem Utne (PDF)
 • Parkeringsstrategi kunnskapsgrunnlag ved Kirsti Stokke Burheim og Kristin Siem Utne (PDF)
 • Status for områder med krav om felles planlegging på Fornebu ved Terje Hansen (PDF)

Møte 25.06.2020

Prosjektpresentasjon- Helgerudkvartalet (PDF)

Møte 11.06.2020

Planforslag Nansenløkka- Fornebu 9.4 (PDF)

Møte 14.05.2020

 • Bekkestua sentrum øst- Planer og status (PDF)
 • Busoppveien boliger ved Morten Svarverud og Kristin Fagerhaug (PDF)
 • Detaljregulering – Nadderud idrettspark (PDF)

Møte 30.04.2020

 • Ballerud prinsippsak ved overarkitekt Claudia C. Gheorghe (PDF)
 • Videreutvikling av Haslum sentrum (PDF)
 • Granfos- forslag til planprogram ved seniorarkitekt Gro Magnesen (PDF)

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

 • Velkommen ved Planutvalgets leder Eirik Bøe (PDF)
 • Miljøkvalitet: Bærums miljø- og klimastrategi ved Anders Nohre-Walldrèn (PDF)
 • FutureBuilt-Gode forbildeprosjekter ved Ulla Hahn (PDF) 
 • Veien til Munch Brygge ved Geir Johnsen (PDF) 
 • Lilleakerbyen-Sosial bærekraft og identitet ved direktør for Mustad Eiendom, Olav Line (PDF) 
 • Arkitekturpolitikk for Oslo ved byrådssekretær Rasmus R.Reinvang (PDF)

Møte 19.12.2019

 • Bærums utvikling ved overarkitekt Anne Sofie Bjørge og seniorarkitekt Gro Magnesen (PDF)
 • Kulturvernkontoret ved fagansvarlig kulturvern Ingunn Stuvøy (PDF)

Møte 05.12.2019

  • Ulike sertifiserings-, merke- og klassifiseringsordninger ved Anders Nohre-Walldén (PDF) 
  • Fortidsminneforeningen ved Elisabeth Blichfeldt (PDF)
  • Kommunedelplan 3 Fornebu ved Karen Gunleiksrud (PDF)
  • Mobilitetsarbeidet i Bærum kommune ved Astri Taklo (PDF) 

Møte 21.11.2019

  • ByLab Sandvika ved Anne Trine Hoel (PDF)
  • Teknologihuset FP Eiendom AS ved Torstein Storækre (PDF)
  • Kommunegården ved prosjektleder for Bærum kommune Kjersti Lysne Sanden (PDF)
  • Kirkerudbakken ved Alexander Hexeberg Dahl (PDF)

Møter i hovedutvalg for helse og velferd (HEVE) 

Møte 8.2.2024 

 • Akuttakse spesialisthelsetjeneste Bærum 2024 ved Camilla Rønning Avdelingssjef BDPS
 • Startskudd og tilskudd ved Inger Myhre, avdelingsleder Boligbistand
 • Sikring av samfunnet mot vold og trusler fra pasienter med rus- og/eller psykisk lidelse: Prosjekt samfunnssikkerhet og voldsrisiko ved Kommuneoverlege Ole Kristian H. Furulund, spesialist i samfunnsmedisin, indremedisin og geriatri 
 • Skape bærekraft i fremtidige tjeneste: Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid (BOAT) for personer med funksjonsvariasjoner ved kommunalsjef Vibeke Kristiansen

Møte 18.1.2024 

 • Rus og Psykisk helsetjenester for voksne og boligsosiale virkemidler ved Tjenesteleder Siri Ditlev-Simonsen
 • Tjenesteleder Jørn Nygaard, Asker og Bærum legevakt 

Møter i hovedutvalg for frivillighet, idrett og kultur (FRIK)  

Befaring 16.1.2024

 • Orientering om Nadderud idrettspark ved Christian Skjelderup

Opplæring/seminar 5.12.2023 

 • Bærum bibliotek ved biblioteksjef Trine O. Schøning 
 • Bærum Kulturhus
 • Kultur og samarbeid ved Cecilie Due
 • Natur-, idrett-, og veidrift ved Christian Strandenæs
 • Presentasjon fra Natur, vei og miljøforvaltning ved Eilev Gunleiksrud 
 • Ungdom og Fritid

Møter i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning (OPUT) 

Møte 

 •  

Møter i hovedutvalg for klima, miljø og utvikling (KLIMU) 

Presentasjon fra befaring 16.1.2024 

 • Orientering om Nadderud idrettspark ved Christian Skjelderup

Møter i Klageutvalget

Møte 16.1.2024

 • Forvaltningslovens saksbehandlingsregler, med vekt på klagesaksbehandling ved advokat Audun Olsen

Møte 05.05.2020

Boligbistand – målgrupper for startlån og tilskudd (PDF)

Møte 10.03.2020

Opplæring av Klageutvalget ved kommuneadvokat Camilla Selman (PDF)

 

Møter i Eldrerådet

Møte 3.5.2022

 • Hva skjer på Bekkestua? Sammendrag av planer og prosjekter per våren 2022 ved Linn Francis 

Møte 8.3.2022

 • Kvalitets-, styrings og ledelsesystemer i PLO ved Kjersti Tuvnes Lunder, spesialrådgiver fag og kvalitet 
 • Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling ved Cecilie P. Øyen 

Møte 1.2.2022

 • Orientering om Asker og Bærum legevakt ved kommunalsjef Grete Syrdal

Møte 02.02.2021

 • Vaksinasjon mot Covid-19 i Bærum kommune (PDF)
 • Orientering om demenslandsbyen Carpe Diem ved Arne Mæhlum
  og Trude Schei (PDF)

Møte 01.12.2020

 • Kommunehelsesamarbeidet ved Anne Marie Flovik (PDF)

Møte 03.11.2020

 • Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel ved Ingrid E. Glendrange (PDF)
 • Prosjekt aldring og rus (PDF)

Møte 05.10.2020

 • Presentasjon av Handlingsprogrammet 2021-2024 (PDF)
 • Det gode nabolag- Et nytt og innovativt boligkonsept i samarbeid med Husbanken (PDF)

Møte 04.02.2020

 • Sammen om velferd- veien videre ved Inga Tollerud (PDF) 
 • UNIKT ved Harald Waugh (PDF)

Møter i råd for personer med funksjonsnedsettelse

Møte 

 • Orientering om Bærum kommunes bo- og helsetilbud for personer med ROP-lidelser ved tjenesteleder Cathrin A. Leinhardt og avdelingsleder Kristian Skjørten
 • Status omstilling Haug skole

Møte 11.4.2023

 • Skoletransport for elever med nedsatt funksjonsevne
 • Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester ved Janne Nilsen, enhetsleder Tildeling og forvaltning 
 • Status barnekoordinator ved Merethe Dypfest Holst, kommunalsjef for Barn, unge og familietjenester

Møte 6.3.2023

 • Menneskerettigheter for personer med utviklingshemming ved kommunalsjef Vibeke Kristiansen 

 • Bibliotekmeldingen ved Øystein Reiersen, Avdelingsleder Bibliotekutvikling og drift, Bærum bibliotek

Møte 5.9.2022

 • Spesialrådgiver Eiendom Julie Landmark orienterte om Barnehagebehovsanalysen 2022-2041 som er på høring til 20. september.

  Saken behandles i Råd for personer med funksjonsnedsettelse 10. oktober og Hovedutvalg for barn og unge 18. oktober.
 • Kommunedirektøren v/Kristin Siem Utne fra by- og områdeutvikling orienterte om revisjon av Kommuneplanens arealdel 2022-2042 1. gangsbehandling.

 

Møte 30.5.2022

 • Informasjon om hørselskontakt ved Grete Tangen-Erikstad
 • Sandvika sentrum øst - Universell tilgjengelighet 

Møte 2.5.2022 

 • Ordfører Lisbeth Hammer Krogs presentasjon til Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 • Kartlegging av universell tilgjengelighet i publikumsrettede bygg i Bærum ved Henrik B. Heide og Petter N. Haug Sandbu, Tjenesteledere Eiendom

Møte 28.3.2022 

 • Befaring til Bærum distriktspsykiatriske senter (DPS) i Dr. Høst vei på Gjettum. Leder Bærum DPS Camilla Rønning orienterte. 
 • Seksjon psykisk helse og rus 

Møte 7.3.2022 

 • Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling ved Cecilie P. Øyen 
 • Presentasjon - HLF Briskeby 
 • Orientering fra seksjonssjef Susanne Kaaløy og spesialrådgiver Lars Olerud om sommerskolen

Møte 31.1.2022 

 • Orientering om Fritid og avlastning ved tjenesteleder Kirsten Hognestad Haugen 
 • Presentasjon om avslastningsbarnehage Vestre Bærum (Gjettumkollen barnehage) ved Marius Huse, prosjektleder 

Møte 10.1.2022 

 • Orientering om frihets- og velferdsteknologi i Bærum kommune ved enhetssjef for helseinformatikk Sarhad Solaimani
 • Orientering om skolebehovsanalysen ved spesialrådgiver statistikk og analyse Julie Landmark 
 • Orientering om sommerskolen ved Ingunn Bremnes Stubdal fra skoleadministrasjonen, Bærum kommune 
 • Orientering om mikromobilitet Bærum kommune 2020-2022 ved sykkelkoordinator Håvard Almeida Eriksson 

Møter i utvalg for samarbeid

Møte 09.03.2021

 • Ny organisering av Organisasjon, styring og utvikling (OSU).
 • Status koronapandemien – med fokus på ansatte ved Gunvor Erdal, HR direktør. (PDF)

Møte 09.02.2021

 • Hjemmekontor – Erfaringer og behov (PDF)
 • Effekten av koronasituasjonen for våre ansatte (PDF)

Møte 08.12.2020

 • Effekten av koronasituasjonen for våre ansatte ved HR-direktør Gunvor Erdal (PDF)

Møte 06.10.2020

 • Presentasjon av Handlingsprogrammet 2021-2024 (PDF)

Møte 08.09.2020

 • Fremtidens arbeidsplass ved Helen von Quillfeldt, Programleder (PDF)
 • Effekten av koronasituasjonen for våre ansatte ved HR-direktør Gunvor Erdal (PDF)

Møte 09.06.2020

 • Sluttrapport - Intern gjennomgang av Vallerhjemmet (PDF)
 • Del 2- Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen Helen von Quillfeldt (PDF)

Møte 19.05.2020

Del 1- Gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen Helen von Quillfeldt med flere (PDF)

Møte 29.10.2019

 • Mandat og aktuelle tema (PDF)
 • Handlingsprogram og Bærum kommune i 2020-2023 ved kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær (PDF)

2019-2023

Møter i Hovedutvalg bistand og omsorg

Møte 19.10.2022

 • Arba - Hvordan få flere i arbeid - mulighetsrom 2023-2026
 • Orientering om kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan (BØP) 

Møte 

 • Orientering om tildeling av kontrakt for drift av Oksenøya sykehjem ved Trude Schei 
 • Redegjørelse digital infrastruktur ved Terje Lindestad

Møte 6.4.2022 

 • Orientering  - Statsforvalters systematiske tilsyn på området pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A ved Kjersti Tuvnes Lunder 

Møte 16.3.2022

 • Krigssituasjonen i Ukraina - Flyktningsituasjonen i Bærum kommune pr. 16.3.22 ved Geir Aga
 • Morgendagens omsorg - langsiktig omstilling ved Cecilie Øyen
 • Pasient- og brukerombudet - Erfaringer, synspunkter og samhandling 

Møte 19.1.2022 

 • Orientering om covid 19 og vaksinering ved kommunalsjef Grete Syrdal og kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen 

Møte 8.12.2021

 • KS presentasjon av fastlegeordningen ved Hege Lorentzen
 • Smittesituasjonen pr. 8.12.2021 ved kommuneoverlege Franz Leonard Nilsen

Møte 13.10.2021

 • Presentasjon om Budsjett og økonomiplan 2022-2025 (PDF)  

Møte 22.09.2021

 • Flyktningkontoret Voksenopplæringssenteret ved Camilla Bildsten og Linn Grimstad-Nielsen (PDF)
 • Aktivitet i møte mellom generasjoner - Ungdom og fritid (PDF)

Møte 05.05.2021

 • Ekstern gjennomgang av NAV Bærum 2021 (PDF)
 • Helse og sosial omstilling 2024 (PDF)
 • Pleie og omsorg 2024 (PDF)

Møte 14.04.2021

 • Fontenehuset Bærum- Utvikling og status for perioden mai 2017 –mars 2021 (PDF)
 • Orientering om Bærum Røde Kors (PDF)

Møte 10.03.2021

 • Eiendomsstrategi 2021-2030 ved kommunalsjef Eiendom, Kristin Fagerhaug (PDF)

Møte 10.02.2021

 • Psykisk helse og rus-  tilrettelagte boliger og akutte tjenester (PDF)

 • Rask psykisk helsehjelp (PDF)
 • Høringsutkast – Kommuneplanens samfunnsdel med langsiktig arealstrategi (PDF)

Møte 20.01.2021

 • Vestre Hauger boliger og natthjem ved avdelingsleder Ingunn Lambertsen (PDF)

Møte 07.10.2020

Handlingsprogram 2021-2024 ved kommunaldirektør Kristin Nilsen. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Pleie og omsorg ved kommunalsjef Morten Svarverud. (PDF)

Handlingsprogram 2021-2024- Helse og sosial ved kommunalsjef Grete Syrdal. (PDF)

Møte 09.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

 • Prosjekt «Aldring og rus» (PDF)
 • Rus som folkehelseutfordring ved Merete Larsen Husby, Folkehelsekoordinator (PDF)
 • Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak - kriminalitetsforebygging ved Stig Kvande, SLT koordinator Bærum kommune (PDF)
 • Ungdom og rus: Omfang og forbyggende tiltak ved Ole Magnus Jensen, Avsnittsleder kriminalitetsforebygging enhet Vest i Oslo politidistrikt (PDF)

Møte 30.10.19

 • Handlingsprogram 2020-2023 og opplæring ved kommunedirektør velferd, Kristin Nilsen (pdf)

Møter i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur

Møte 17.3.2022

 • Kyststien gjennom Bærum ved Eilev Gunleiksrud, tjenesteleder Natur-, vei og miljøforvaltning 

Møte 14.10.2021

 • Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022-2025 (PDF)
 • Sandvika- lykke 2023 - StreetArt Oslo ved Hanne Ugelstad (PDF)
 • Bærum Elveforum ved Terje Bøhler og Bo Wingård (PDF) 
 • Aktivitet i møte mellom generasjoner - Ungdom og fritid (PDF) 

Møte 11.02.2021

 • Forslag revidert Klimastrategi 2030 (PDF)

Andre møter

Møte 10 februar 2023

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte

Møte 

Møte