Her finner du dokumenter og annen relevant informasjon for de folkevalgte.

Her legger vi ut samlet reglement for alle utvalg og råd, samt møteplan for hele året.

Politiske møter 2020

Her vil vi legge ut nødvendige brukermanualer og support dokumenter.

Fjernmøter

Folkevalgtopplæring 8. og 9. november 2019

Hvert fjerde år arrangerer ordførerens kontor i samarbeid med KS felles opplæring for nye og tidligere politikere i kommunen.

Dag 1:

Dag 2:

Presentasjoner fra møter og seminarer

Presentasjoner fra alle utvalg og råd legges ut fortløpende etter møter og seminarer.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Møter i Kommunestyret

Dokumenter kommer

Dokumenter kommer

Møte 27.11.2019

Møter i Formannskapet

Formannskapsseminar 03.-04.09.2020

Dag 1: 

Dag 2: 

Møte 27.05.2020

Intern gjennomgang av Vallerhjemmet ved leder av arbeidsgruppen, Helen von Quillfeldt (pdf)

Møte 26.02.2020

Møte 29.01.2020

Møte 10.12.2019

Møte 12.11.2019

Møte 05.11.2019

Møte 24.09.19

Møter i Hovedutvalg bistand og omsorg

Møter i Hovedutvalg barn og unge

Møte 06.10.2020

Handlingsprogram 2021-2024 ved kommunaldirektør Kristin Nilsen. (pdf)

Handlingsprogram 2021-2024 - Oppvekst barnehage ved kommunalsjef Erik Førland. (pdf)

Handlingsprogram 2021-2024 - Oppvekst skole ved kommunalsjef Siv Herikstad. (pdf)

Møte 08.09.2020

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Møte 02.06.2020

Møte 12.05.2020

Møte 11.02.2020

Møte 21.01.2020

Møte 03.12.2019

Møte 19.11.2019

Møte 29.10.2019

Møter i Planutvalget

Planutvalgets seminar 24.09.2020

Program- Seminar om masseforvaltning (pdf)

Møte 25.06.2020

Prosjektpresentasjon- Helgerudkvartalet (pdf)

Møte 11.06.2020

Planforslag Nansenløkka- Fornebu 9.4 (pdf)

Møte 14.05.2020

Møte 30.04.2020

Felles seminar for Planutvalget og Formannskapet 26.02.2020

Møte 19.12.2019

Møte 05.12.2019

Møte 21.11.2019

Møter i Klageutvalget

Møter i Utvalg for samarbeid

Møter i Eldrerådet