Det er ingen krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på en grav, men dersom det opprettes, har den gravansvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen.

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantebed. Størrelse på bedet avhenger av gravtype og gravminnets størrelse. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantebedet.

Gravplassavdelingen kan hjelpe deg med stell av plantebed på graven. Bestiller du sommerstell vil vi gjødsle, vanne, kantklippe og luke. Du kan også bestille planting av sommerblomster og høstlyng.  Det betales for ett år av gangen. Dersom du har betalt for stell ett år, sender vi automatisk ut ny faktura neste år. Ordningen er frivillig og ubetalt faktura purres ikke.

Stell og andre tjenester  kan bestilles av den som er ansvarlig for graven. Bestillingen gjøres elektronisk på våre nettside eller ved å ta direkte kontakt med gravplassforvaltningen.

  • Frist for bestilling av gravstell og eventuelt sommerblomster er 1. april.
  • Frist for bestilling av høstlyng og kranser er 1. september.

Innbetaling må være registrert innen 20. april for at tjenester tilknyttet sommersesongen kan utføres.

Se «Informasjon om gravbeplantning og stell» for tjenester, priser og annen nyttig informasjon.

Det finnes også private firma som tilbyr gravstelltjenester.

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Gravplassforvaltningen, jfr §16 i Vedtekter for gravplassene.

Pr 1/1- 2019 har følgende firma tillatelse til å utføre gravstelltjenester:

  • Gravstell365 Norge AS
  • Gravstellerne AS

Det er ikke ønskelig at fakler, elektriske gravlykter eller lykter av glass brukes. Kranser og andre dekorgjenstander bør i sin helhet være komposterbart.

Nyttige lenker og dokumenter

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn. Gravplassforvaltningens administrasjon holder til i Eyvind Lyches vei 10 i Sandvika.

Kaia Gunby Berger

Avdelingsleder Gravplassforvaltningen

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Eyvind Lyches vei 10, Sandvika