Gravplassavdelingen har ansvar for at fellesarealene på kommunens gravplasser fremstår som pene og velpleide, men gravansvarlig er selv ansvarlig for eget gravminne og plantebed.

Må graven ha et plantebed?

Nei, det er ingen krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på en grav, men dersom det opprettes, har gravansvarlig plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler.

Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker gress i stedet for plantebed.

Kan jeg få hjelp til beplantning og stell?

Ja, mange ønsker hjelp til stell av plantebedet for en kortere eller lengre periode. Gravplassavdelingen steller cirka 4 000 av nesten 30 000 graver i Bærum kommune.

Vi tilbyr stell, sommerblomster, høstlyng og kranser. Vi tilbyr ikke vårblomster. Ordningen er frivillig.  Prisene justeres årlig.

Det finnes også private firma som tilbyr gravstelltjenester.

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Bestille gravstell

Hvor stort kan plantebedet være?

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantebed like bredt som gravminnet og maksimum 60 cm dypt målt fra bakkant av gravminnet. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantebedet. Bedet kan ikke rammes inn.

Steinsskogen gravlund har egne særbestemmelser: plantebed her kan være inntil 80 cm bredt og 60 cm dypt målt fra bakkant av grav.

Bruk av gravlys og/eller andre dekorgjenstander

 • Det er tillatt med lys og vaser i uknuselig materialer som er plassert innenfor plantebedet. Glass og fakler er ikke tillatt.
 • Batteridrevne lys må kastes i egen beholder for elektrisk avfall.
 • Kranser og annen pynt skal i sin helhet være komposterbart.
 • Grav eller plantebed kan ikke rammes inn. Plate i bedet er ikke tillatt.
 • Pynte- og rullestein som rammer inn eller dekker plantebedet er ikke tillatt. Løse gjenstander langs bedkanten utgjør en stor fare hvis de kommer i gressklipper/snøfreser.
 • Gravminnet skal ikke tildekkes med trekk eller lignende.

Hva kan jeg bestille?

Sommerstell (frist for bestilling 1 april*) Sommerstell starter cirka 1. juni og varer til cirka 15. september. 

Tjenesten innebærer at vi i denne perioden:

 • Klargjør bedet til planting. Det vil si at vi spavender bedet og tilfører jord og næring.
 • Planter på graven der dette er bestilt. Planting skjer i perioden 25. mai – 10. juni. Gartnere velger blomster som trives på din grav.
 • Luker og kniper planter minimum hver 3. uke.
 • Vanner ved behov.
 • Siste halvdel av september fjerner vi sommerblomster fra alle graver med stellavtale og gjør bedet klart for høstbeplantning.

Høst og vinter - frist for bestilling er 1. september*

 • Høstlyng (plantes i starten av oktober)
 • Mosekrans til allehelgensdag
 • Barkrans til jul

Bestille gravstell

Sommerstell, høstlyng og kranser kan kun bestilles av den som er ansvarlig for graven. Bestill direkte fra kommunens nettsider eller ta kontakt med oss på post@baerum.kommune.no eller 67 50 40 50. Avtalen er løpende.

*Bestillinger som kommer etter fristene, blir vurdert i forhold til kapasitet.

Hvordan skal jeg betale?

Faktura sendes til gravansvarlig hvert år i mars. Dersom faktura er betalt, sendes det automatisk ny faktura påfølgende vår. Avtalen avsluttes dersom faktura ikke er betalt. Det sendes ikke påminnelse på ubetalt faktura. Sen innbetaling kan medføre sen beplantning, utsatt stell eller at tjenesten ikke kan utføres.

Alle fakturaer sendes digitalt, som eFaktura, via Vipps eller digital postkasse (DigiPost). Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen.

Utdrag fra forskrift

Utdrag fra Forskrift om vedtekter for gravplassene i Bærum kommune

 • Plantebedet, Plantemateriale og løse dekorgjenstander
 • Når graven er utstyrt med gravminne eller plantebed har gravansvarlig rett og plikt til å vedlikeholde den grav de har ansvar for.
 • Foran gravminne kan det opparbeides et plantebed like bredt som gravminnet og inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.
 • Det er ikke anledning til ramme inn eller dekke grav, plantebed eller deler av det med hekk, dekorstein eller annet dødt materiale, herunder dekke eller erstatte plantebed med bedplate
 • Innenfor plantebedet er det anledning til å sette gravlys og/eller blomstervase av uknuselig materiale. Bruk av fakler som gravlys er ikke tillatt. Det er ikke anledning til å oppbevare dekorgjenstander eller hageutstyr bak gravminnet.
 • Løse dekorgjenstander er gravansvarliges ansvar og må ikke være til sjenanse for eller til hinder/fare for driften av gravplassene.

 • Beplantningen skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå utover plantebedet. Gravplassforvaltningen kan fjerne beplanting som ikke er ifølge vedtektene.
 • Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller til pynting av grav skal i sin helhet være komposterbart. Bruk av kjemisk ugressmiddel er ikke tillatt.
 • Plantebed som ikke ønskes beplantet skal tilsåes.
  Gravminnet på en grav er graveiers eiendom og ansvar.

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Even Frogh

Avdelingsleder for gravplassene og krematoriet

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika