Det er ingen krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på en grav, men dersom det opprettes, har den gravansvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen.

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantebed. Størrelse på bedet avhenger av gravtype og gravminnets størrelse. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantebedet.

Mange ønsker hjelp til å utføre stell av plantebedet for en kortere eller lengre periode. Bærum kommune tilbyr flere tjenester mot betaling. Det betales for ett år av gangen. Ordningen er frivillig. Ubetalt faktura purres ikke. Dersom faktura er betalt, sendes det automatisk ut ny faktura påfølgende vår, medio mars. Faktura sendes til ansvarlig for graven. Innbetaling må være registrert innen 20. april for at tjenester tilknyttet sommersesongen kan utføres.

Stell og andre tjenester kan bestilles av ansvarlig for graven. Bestillingen kan gjøres elektronisk på våre internettsider i perioden fra 1. januar til 1. april, eller ved å ta kontakt med gravplassforvaltningen.

Det er ikke ønskelig at fakler, elektriske gravlykter eller lykter av glass brukes. Kranser og andre dekorgjenstander bør i sin helhet være komposterbart.

 

 

Gravplassforvaltningen

Linda Algrov

Driftsleder på Haslum kirkegård og Steinsskogen gravlund

Tlf: 67 50 45 56

Randi Svinningen

Driftsleder på Bryn og Tanum kirkegårder og Lommedalen gravlund

Tlf: 67 50 45 58

Karin Eriksson

Driftsleder på Haslum krematorium

Tlf: 67 50 45 52