Det er ingen krav om å ha verken gravminne eller et plantebed på en grav, men dersom det opprettes, har den gravansvarlige plikt til å sette i stand og vedlikeholde etter gjeldende regler. Plantebed som ikke stelles kan sås til av gravplassbetjeningen.

Foran gravminnet kan det opparbeides et plantebed. Størrelse på bedet avhenger av gravtype og gravminnets størrelse. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går ut over plantebedet.

Gravplassavdelingen kan hjelpe deg med stell av plantebed på graven. Bestiller du sommerstell vil vi gjødsle, vanne, kantklippe og luke. Du kan også bestille planting av sommerblomster og høstlyng.  Det betales for ett år av gangen. Dersom du har betalt for stell ett år, sender vi automatisk ut ny faktura neste år. Ordningen er frivillig og ubetalt faktura purres ikke.

Stell og andre tjenester kan bestilles av den som er ansvarlig for graven. Bestillingen gjøres elektronisk på våre nettsider eller ved å ta direkte kontakt med gravplassforvaltningen.

 • Frist for bestilling av gravstell og eventuelt sommerblomster er 1. april.
 • Frist for bestilling av høstlyng og kranser er 1. september.

Innbetaling må være registrert innen 20. april for at tjenester tilknyttet sommersesongen kan utføres.

Se «Informasjon om gravbeplantning og stell» for tjenester, priser og annen nyttig informasjon.

Bestilling av gravstell

Det finnes også private firma som tilbyr gravstelltjenester.

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassen skal innhente tillatelse fra Gravplassforvaltningen, jfr §16 i Vedtekter for gravplassene.

Pr 1/1- 2019 har følgende firma tillatelse til å utføre gravstelltjenester:

 • Gravstell365 Norge AS
 • Gravstellerne AS

Utdrag fra Forskrift om vedtekter for gravplassene i Bærum, §12

 • Når graven er utstyrt med gravminne eller plantebed har gravansvarlig rett og plikt til å vedlikeholde den grav de har ansvar for.
 • Foran gravminne kan det opparbeides et plantebed like bredt som gravminnet og inntil maksimum 60 cm målt fra bakkant av gravminnet.
 • Det er ikke anledning til ramme inn eller dekke grav, plantebed eller deler av det med hekk, dekorstein eller annet dødt materiale, herunder dekke eller erstatte plantebed med bedplate.
 • Innenfor plantebedet er det anledning til å sette gravlys og/eller blomstervase av uknuselig materiale. Bruk av fakler som gravlys er ikke tillatt. Det er ikke anledning til å oppbevare dekorgjenstander eller hageutstyr bak gravminnet.
 • Løse dekorgjenstander er gravansvarliges ansvar og må ikke være til sjenanse for eller til hinder/fare for driften av gravplassene.
 • Beplantningen skal ikke overstige gravminnets høyde eller gå utover plantebedet. Gravplassforvaltningen kan fjerne beplanting som ikke er ifølge vedtektene.
 • Planter, kranser og lignende som brukes ved gravferd eller til pynting av grav skal i sin helhet være komposterbart. Bruk av kjemisk ugressmiddel er ikke tillatt.
 • Plantebed som ikke ønskes beplantet skal tilsåes.

Nyttige lenker og dokumenter

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Prisliste - Kommunale tjenester på gravplassene

Gravplassforvaltningen

Gravplassforvaltningen er ansvarlig for at kommunens gravplasser og Haslum krematorium forvaltes og driftes i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vår hovedoppgave er å sørge for at det til enhver tid er tilstrekkelig antall graver til befolkningen i Bærum. Vi skal medvirke til at kremering og /eller gravlegging skjer med verdighet og respekt for den enkeltes tro og livssyn.

Kaia Gunby Berger

Avdelingsleder Gravplassforvaltningen

Tlf: 67 50 40 50

Eva Marie Larsen

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Runa Willumsen Flugstad

Spesialkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Jens Krag

Fagkonsulent

Tlf: 67 50 40 50

Postadresse:

Bærum kommune
Gravplassforvaltningen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika