Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT innebærer at brukerne – uavhengig av sine forutsetninger– på en god og enkel måte skal kunne ta i bruk både nettsider og automater som de møter i hverdagen.

Bærum kommune jobber kontinuerlig med å sikre at våre nettsider og digitale læremidler i størst mulig grad tilfredsstiller kravene til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørene for å sikre at de gjør sine produkter og tjenester universelt utformet.

Tilgjengelighetserklæring baerum.kommune.no

Her kan du laste ned/se tilgjengelighetserklæringer for universell

Tilgjengelighetserklæringer for andre løsninger

Se tilgjengelighetserklæringer for andre løsninger som benyttes av Bærum kommune her

Tilbakemeldingsskjema

Du kan her gi tilbakemelding på universell utforming for baerum.kommune.no. Du kan velge om du vil benytte skjemaet nedenfor eller ta kontakt på:

Telefon: 67 50 40 50

e-post: redaksjonen@baerum.kommune.no

Å oppgi telefonnummer eller e-postadresse er frivillig. 

Tilbakemeldingsskjema: