Vann og avløp

Vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Vakttelefon 

For hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet: 67 50 60 60

 (Gjelder ikke spørsmål om brøyting og strøing).

Bemannet driftssentral mandag til fredag kl. 07.30-15.00. Kveld, helg og natt er det hvilende vakt for akutte hendelser.