Døgnåpen vakttelefon for akutte hendelser på vann- og avløpsnettet: 67 50 60 60

Gode råd

Vakttelefonen håndterer akutte hendelser på det kommunale vann og avløpsnettet som vannlekkasjer, kloakklekkasjer, tilstopping av kloakkledninger m.m. Vakttelefonen er åpen hele døgnet.

Telefonnummeret er: 67 50 60 60.

Les også gode råd når du har brunt vann og når du må koke vannet.