Driftssentral 

Ring vakttelefonen ved hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet som husstand uten vann, lavt trykk, vannlekkasjer, kloakklekkasjer og tilstopping av kloakkledninger. Telefonnummer: 67 50 60 60

Bemannet driftssentral mandag til fredag kl. 07.30-15.00. 
Kveld, helg og natt er det hvilende vakt for akutte hendelser. 

Se om det er registrert driftshendelser i ditt område

Råd om brunt vann og koking av vann

Meldingstjeneste 

Ved hendelser som fører til endringer i vannforsyningen, vil alle berørte abonnenter bli varslet. Det blir sendt ut SMS til mobiltelefoner, og en talemelding til registrerte med fasttelefon. For å høre på talemeldingen på nytt, taster du 0. Talemeldinger må bekreftes ved å taste 1, ellers vil man få ny oppringing. Telefoner registrert på personer under 16 år skal ikke få varsel.

Om meldingstjenesten

Meldingssystemet tar utgangspunkt i registrerte telefonnummer på en bostedsadresse. Du kan registrere flere telefonnummer på samme adresse. Det kan hende at noen telefonnummer ikke blir registrert. For eksempel hvis du har telefon via arbeidsgiver, er nyinnflyttet, hybelboer eller ukependlere. Systemet fanger heller ikke opp personer med hemmelig nummer, men det er mulig å registrere seg uten at nummeret blir kjent for andre. Kryss av for skjuls navn.

Bedrifter

For virksomheter og firmaer er det viktig at riktige kontaktpersoner blir registrert på riktig telefonnummer. Vær oppmerksom på at varsel til fasttelefoner er automatiserte oppringinger, derfor er telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling lite egnet som kontaktnummer for virksomheten.

Se om vi har ditt telefonnummer, eller registrer et