Er du uten vann, har brunt vann eller andre problemer med vannet.

Se innbyggervarslinger for hendelser i ditt område

Pågående arbeider på vann og avløpsnettet

Råd om brunt vann og koking av vann

Ring ved akutt hendelse - 6750 6060

Ring vakttelefonen ved hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet, som husstand uten vann, lavt trykk, vannlekkasjer, kloakklekkasjer og tilstopping av kloakkledninger. 

Telefonnummer: 67 50 60 60

Bemannet driftssentral mandag til fredag kl 7:30-15:00.

Kveld, helg og natt er det hvilende vakt for akutte hendelser