Brunt vann

Vannet kan være brunt etter vannavstenging eller andre hendelser. Endret vannhastighet i rørene kan føre til at partikler som har festet seg på rørveggene løsner og transporteres med vannet. Tapp kaldt vann til det blir klart. Bruk helst en kran nærmest mulig inntaket. Vent med å bruke vaske- og oppvaskmaskin til vannet er klart.

Når bør du koke vannet?

Når deler av vannledningsnettet mister trykket, er det en økt risiko for at forurenset vann kan trenge inn i ledningene. Ut ifra et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at de som er berørt av slike hendelser koker alt vann som skal brukes til mat og drikke. Kokeanbefalingen varsles ved utsendelse av sms eller talemelding til de som er berørt. 

Hendelser som kan medføre forurenset vann, følges opp med analyser av vannkvaliteten. Skulle vannanalysen indikere forurensning, blir det sendt ut ny varsling. Kokeanbefalingen vil da gjelde inntil det det kommer nytt varsel om friskmelding av drikkevannet.

Hvordan koke vann?

Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke ett minutt. En vannkoker vil normalt være tilstrekkelig. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Råd fra FHI

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til 

 • all mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises 
 • isbiter 
 • kaffe
 • skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • tannpuss

Ukokt vann kan brukes til

 • koking av mat
 • håndvask - hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • dusjing og karbad - pass på ikke å svelge vann, ha særlig kontroll med små barn
 • manuell oppvask og oppvaskmaskin - ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt 
 • klesvask
 • renhold i huset 
 • annet bruk hjemme 
 • et alternativ til kokt vann kan være flaskevann 
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.