Vi oppfordrer alle til å melde fra om feil og mangler på kommunens anlegg og områder. For akutte henvendelser, ring våre vakt- og beredskapstelefoner.

Meld feil og mangler

Ved akutte tilfeller - vakt- beredskapstelefoner

Ta kontakt med vakt- og beredskapstelefoner her

Bekymringsmelding

Er du bekymret for en person som bor eller oppholder seg i kommunen?

Meld fra her

Annen kontaktinformasjon

Gå til "Kontakt oss" siden

Servicegaranti Gatelys

Hele gata mørk? Rettes neste virkedag

I følgende tilfeller vil feil på gatelys langs kommunal vei bli rettet innen utgangen av neste virkedag:

  • Mørk gate (hele gaten mørk, fire eller flere mørke etter hverandre)
  • Mørkt område
  • Mørk gang- og sykkelsti (fire eller flere mørke etter hverandre)
  • Områder med lys på hele døgnet

Fotgjengerundergang? Rettes i løpet av en uke

Innen en uke (sju kalenderdager) er gått, skal følgende være rettet i fotgjengerunderganger:

  • Enkeltstående lamper, to eller tre i rekke
  • Lampe som blunker (går av og på)

Enkeltstående lamper? Rettes innen 28 virkedager

Ved feil langs kommunale veier blir følgende feil rettet:

  • Enkeltstående mørk lampe eller tre mørke lamper etter hverandre
  • Avskjerming av lampe som blender
  • Rydding rundt gjengrodde armaturer
  • Lampe som blunker

Beredskapsvakt ved skader på anlegg

Bærum kommune har ingen beredskapsvakt utenom vanlig arbeidstid (08:00 – 15:00) Ved skader på master og ledninger som kan medføre fare for forbipasserende, utenom vanlig
arbeidstid, meldes det fra til Elvia driftssentral på beredskapstelefon nr. 22 44 10 40 (hele døgnet.)

Definisjoner:

Neste virkedag

Den dagen meldingen registreres i Bærum kommunes database (mellom kl.00:00 og kl.24:00) angis som virkedag null. Meldingene skal utbedres innen utgangen av neste virkedag, kl.24:00.

Eksempel: Mørkt område meldt inn 7. oktober kl.00:15, (natt til fredag), vil senest bli utbedret mandag 10.oktober kl.24:00.

1 uke

Skal utbedres senest innen utgangen av den 7. kalenderdager

4 uker

Skal utbedres senest innen utgangen av den 28. virkedagen.

Henvendelser fra politi, offentlige myndigheter og lignende håndteres etter samme retningslinjer. Ved beordring fra politimyndighet om utbedring av feil med bakgrunn i fare for
liv og eiendom skal imidlertid beredskapsvakten benyttes, slike henvendelser skal håndteres av tjenesteleder for veilys.