Har du låsbar avfallsordning? Husk å smøre eller åpne låsene, slik at de ikke fryser.

Forurensning og renovasjon

Tjenestestedet Forurensning og renovasjon har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum. Vi administrerer innsamling av husholdningsavfall hjemme hos våre innbyggere og videre distribusjon. Vårt mål er at kildesortering av avfall skal være enkelt og praktisk, og våre samarbeidspartnere sørger for at avfallet blir til nye produkter. Forurensning og renovasjon behandler saker som omfatter forurenset grunn og andre forurensningssaker i Bærum.

Tone Bye Moen

Tjenesteleder

Tlf: 67 50 40 50

Kontakt oss: 

Ved manglende henting av mat- og restavfall, papir eller plastemballasje: