På fakturaen for renovasjon, vann og avløp som sendes ut i disse dager, kan det dessverre fremstå som at abonnentene blir fakturert for hele året i stedet for kun 1. termin. Totalsummen er likevel korrekt.

Avfall og gjenvinning

Tjenestestedet Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum. Vi administrerer innsamling av husholdningsavfall hjemme hos våre innbyggere og videre distribusjon. Vårt mål er at kildesortering av avfall skal være enkelt og praktisk, og våre samarbeidspartnere sørger for at avfallet blir til nye produkter.

Tone Bye Moen

Tjenesteleder

Tlf: 67 50 40 50

Kontakt oss: 

Ved manglende henting av mat- og restavfall, papir eller plastemballasje: