Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall.

Fra og med 01.01.2018 gjelder et gebyrregulativ der det faktureres per boenhet. 

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer, pipefeiing og tilsyn.

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Om du ønsker å gjøre bestillinger/avbestillinger som medfører endring i renovasjonsgebyr, må dette gjøres skriftlig. Send en mail til renovasjon@baerum.kommune.no, eller bruk skjemaet under:

Skjema: Renovasjonsabonnement - bestilling/endring

Du kan også melde inn bestillinger/avbestillinger via appen «Min renovasjon». Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play. 

Oversikt og prisliste på årsgebyr: 

For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m, der alle har hver sin delte beholder. Standard hentefrekvens er hver 2. uke for mat- og restavfall, og hver 4. uke for papp/papir og plastemballasje.
 Beskrivelse årspris pr. boenhet inkl.mva
Standard renovasjonsabonnement (grunnpris pr. år)
Todelt beholder mat/rest (100/160)
Valgfritt med beholder (240) eller sekk for papp/papir Sekk for plast
3437,50
For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens.
beskrivelse årspris pr. boenhet  Rabatt

To naboer deler èn delt beholder
Forutsetter plass i èn to-delt beholder

2406,25 30 %
To til seks naboer deler separate beholdere.
Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 l restavfall pr. boenhet.
2918,75 15 %
Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens §4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom.
Beskrivelse Årspris pr. boenhet Rabatt
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
2750,- 20 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
2575,- 25 %
Blokker og fellesløsninger med combicontainere
Stålcontainere på bakken. 2,5m3, 6,0m3, 8m3 o.l. forutsetter tømming med komprimatorbil. Private containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.
Beskrivelse Årspris pr. boenhet rabatt
Hentefrekvens 1
Mat- og rest: henting to ganger pr. uke.
Papp/papir og plast: hver uke.
2918,75 15 %
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
2643,75 23 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
2506,25 27 %
Blokker og fellesløsninger med nedgravde løsninger
Vilkårene i Veilederen for nedgravde containere må være oppfylt. Det må settes ned containere for minst tre forskjellige avfallstyper.
beskrivelse Årspris pr. boenhet rabatt
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
2231,25 35 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
1887,50 45 %
Avfallssug Fornebu
beskrivelse Årspris pr. boenhet
Renovasjon Fornebu:   
- Husholdningsrenovasjon 3437,50
- Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kroner per m2) 34,37
- Tilknytningsgebyr (kroner pr m2) 250,-

 

Øyrenovasjon
beskrivelse Årspris
Øyrenovasjon kr. 2100,-
Øvrige priser
beskrivelse pris inkl. mva. rabatt
Reduksjon for hjemmekompostering   25 %
Tilskudd nyetableringer nedgravde beholdere.
- inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maksimalt 20.000 per beholder
maks 20 000,- per beholder  
Økt volumkapasitet (140 l/240 l)
For kategori 1 & 2
5 156,25 per boenhet  

Ekstra tømming per beholder/container per gang:

   

- 2-hjulsbeholder

668,75  

- 4-hjulsbeholder

1 343,75  

- Nedgravd beholder

2 018,75  

- Combicontainere (2,5-8)

3 368,75

 

Beholderutsett/bytte av beholder:

   

- 2-hjulsbeholder

250,-  
- 4-hjulsbeholder 375,-  
Trilletillegg per beholder maks 20 m og trilletillegg per beholder, standard hentefrekvens 2/4 uke:    
- 2-hjulsbeholder 10-15 m 537,50  

- 2-hjulsbeholder 15-20 m

1 075,-  

- 4-hjulsbeholder 5-10 m

537,50  

- 4-hjulsbeholder 10-15 m

1 075,-  

- 4-hjulsbeholder 15-20 m

1 612,50

 
Blåsekker, rull a 5 stk. utsalgspris butikk

312,50

 

 

Gebyr for næringsdrivende:

Standard hentefrekvens er hver uke for mat- og restavfall, hver annen uke for papp/papir, plastemballasje og glass/metallemballasje. Vi tilbyr andre tømmefrekvenser etter avtale. Prisgrunnlag er for standard tømmefrekvens. Priser forutsetter minimum kildesortering av de fire førstnevnte fraksjoner under.

BESKRIVELSE PRIS ekskl. mva
Restavfall 15 kr/l og år
Matavfall 10 kr/l og år
Papp/papir 6 kr/l og år
Plastemballasje 6 kr/l og år
Glass-/metallemballasje 10 kr/l og år