Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer, pipefeiing og tilsyn.

  1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
  2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Om du ønsker å gjøre bestillinger/avbestillinger som medfører endring i renovasjonsgebyr, må dette gjøres skriftlig. Send en mail til renovasjon@baerum.kommune.no, eller bruk skjemaet under.

Du kan også melde inn bestillinger/avbestillinger via appen «Min renovasjon». Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play. 

Skjema Renovasjonsabonnement - bestilling/endring

Prisliste

1a = Standard renovasjonsgebyr: én to-delt beholder. Mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

2b = naboløsning: to til seks naboer deler separate avfallsbeholdere med alle avfallstyper. Mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

3a = fellesløsninger med hentefrekvens 1: mat- og restavfall tømmes to ganger per uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes én gang i uken.

3b =  fellesløsning med hentefrekvens 2: mat- og restavfall tømmes én gang i uken. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver andre uke. 

3c = fellesløsning med standard hentefrekvens: mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

Priser
  For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus med mer, der alle har hver sin delte beholder. Standard hentefrekvens (rest+ mat annenhver uke, papp og papir + plast hver fjerde uke)
Gebyrkode Beskrivelse Pris uten moms Pris med moms
1a Standard renovasjonsabonnement (grunnpris): Todelt beholder mat/rest (100 liter/160 liter). Beholder til papir (240 liter eller 370 liter). Sekk for plastemballasje.  3 470,87 per boenhet 4 338,59 per boenhet
1c Ekstra standard renovasjonsgebyr: Eier av boligen betaler for et ekstra standard abonnement. Todelt beholder mat/rest (100 liter/160 liter) 3 470,87 per boenhet 4 338,59 per boenhet

 

Priser
  For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus med mer. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens: restavfall og matavfall hentes annenhver uke. Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong hentes hver fjerde uke.
Gebyrkode beskrivelse årspris pr. boenhet uten moms årspris pr. boenhet inkludert moms 
2a To naboer deler en delt beholder. Forutsetter plass i én todelt beholder. 2 430,04 per boenhet 3037,55 per boenhet
2b To til seks naboer deler separate beholdere. Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 liter restavfall per boenhet. 2 949,92 per boenhet 3687,40 per boenhet

 

Priser
  Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens § 4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom. Fra syv boenheter og oppover. 
Gebyrkode Beskrivelse Årspris pr. boenhet uten moms  Årspris pr. boenhet inkludert moms 
3a Fellesløsning - frekvens 1. Mat/rest: to ganger per uke. Papp/papir og plastemballasje: henting hver uke.  3 470,87 per boenhet 4 338,59 per boenhet
3b Fellesløsning - frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  3 123,57 per boenhet 3 904,46 per boenhet
3c Fellesløsning - standard frekvens. Mat/rest: annenhver uke
Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke.
2 603,68 per boenhet 3 254,60 per boenhet

 

 

Stålcontainere på bakken. 2,5 m3, 6,0 m3, 8 m3 og lignende forutsetter tømming med komprimatorbil. Private containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.

 

Gebyrkode Beskrivelse Årspris pr. boenhet uten moms  Årspris pr. boenhet inkludert moms 
4a Fellesløsning cont. frekvens 1.
Mat/rest: henting to ganger per uke. Papp/papir og plastemballasje: hver uke
3 470,87 per boenhet 4338,59 per boenhet
4b Fellesløsning cont. frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  3 123,57 per boenhet 3 904,46 per boenhet
4c Fellesløsning cont. standard frekvens. Mat/rest: annenhver uke. Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke. 2 603,68 per boenhet 3 254,60 per boenhet

 

Priser
  Vilkårene i veilederen for nedgravde beholdere må være oppfylt. Det settes ned beholdere for tre eller flere avfallstyper.
Gebyrkode beskrivelse Årspris pr. boenhet uten moms Årspris pr. boenhet inkludert moms
5b Fellesløsning nedgravd, frekvens 1.
Mat/rest: annenhver uke. Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke.
2 012,85 per boenhet 2 516,06 per boenhet
5a Fellesløsning nedgravd, frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  2 603,68 per boenhet 3 254,60 per boenhet
5c Avvikende hentefrekvens 13 t (nedgravde) 8 258,93 10 323,66
5d Avvikende hentefrekvens 26 t (nedgravde) 16 517,86 20 647,33

 

Priser
Gebyrkode beskrivelse Årspris pr. boenhet uten moms Årspris pr. boenhet inkludert moms
6a Avfallssug – husholdningsrenovasjon  3 817,96 per boenhet 4 772,45 per boenhet
6b Avfallssug - næringslokaler 38,18 /m2 pr år 47,73 /m2 pr år
6c Avfallssug - tilknytningsgebyr 252,46 /m2 315,58/m2

 

Priser
Gebyrkode beskrivelse Årspris uten moms Årspris inkludert moms
7 Øyrenovasjon - hytte 2 603,68 per boenhet 3 254,60 per boenhet
Øvrige priser
Gebyrkode beskrivelse pris uten moms pris inkludert moms
8a Reduksjon - hjemmekompostering -868,25 -1085,31
8a Reduksjon – hjemmekompostering ØY -651,19 -813,99
8c Økt volumkapasitet: For standard renovasjonsabonnement. 140 liter beholder til mat, 240 liter beholder til restavfall.  5 206,30 6 507,88
8d Ekstra tømming per beholder/container per gang:    
  Ekstra tømming 2-hjulsbeholder 675,25 844,06
  - 4-hjulsbeholder 1 356,88 1 696,10
  - Nedgravd beholder 2 038,45 2 548,06
  - Combicontainere (2,5-8) 3 401,59 4 251,99
8f Beholderutsett/bytte av beholder:    
  - 2-hjulsbeholder 381,19 476,49
  - 4-hjulsbeholder 544,56 680,70
  Ett bytte pr 5 år er inkludert    
8e Trilletillegg per beholder maks 20 m og trilletillegg per beholder, standard hentefrekvens 2/4 uke:    
  Trilletillegg 2-hjulsbeh/10-15m 542,76 678,45
  Trilletillegg 2-hjulsbeh/15-20m 1 085,47 1 356,84
  Trilletillegg 4-hjulsbeh/5-10m 542,76 678,45
  Trilletillegg 4-hjulsbeh/10-15m 1 085,47 1 356,84
  Trilletillegg 4-hjulsbeh/15-20m 1 628,24  2 035,30
8g Blåsekker, per pose sendt med post. Bestilles i applikasjon 74,12 92,65
8b- Tilskudd til nyetableringer, nedgravde beholdere. Inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maks 20 000 per beholder.    Maks 20 000 kroner per beholder
  Timepris tjenester 1 700,-  2 125,- 

Gebyr for næringsdrivende:

Standard hentefrekvens er hver uke for mat- og restavfall, annenhver uke for papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Vi tilbyr andre tømmefrekvenser etter avtale. Prisgrunnlag er for standard tømmefrekvens. Priser forutsetter minimum kildesortering av de fire førstnevnte fraksjoner under.
Priser
Beskrivelse Pris per liter ekskl. mva Pris per liter inkl. mva
Restavfall 16,9  21,13
Matavfall 11,3  14,13
Papp/papir 6,8  8,50
Plastemballasje 6,8  8,50
Glass- og metallemballasje 11,3 14,13

Innsamling fra næring, nedgravde beholdere

BESKRIVELSE PRIS per liter ekskl. mva PRIS per liter inkl. mva
Restavfall 12,7 15,88
Matavfall  8,5 10,63
Papp, papir og drikkekartong 5,1 6,38
Plastemballasje 5,1 6,38
Glass- og metallemballasje 8,5 10,63

Innsamling fra næring, øyrenovasjon 

BESKRIVELSE PRIS per liter ekskl. mva PRIS per liter inkl. mva
Restavfall 10,4  13,00
Matavfall  6,9 8,63 
Papp, papir og drikkekartong 4,2 5,25
Plastemballasje 4,2 5,25
Glass- og metallemballasje 6,9 8,63
Ekstra tømming per 2-hjulsbeholder, næring 682,5 853,13
Ekstra tømming per 4-hjulsbeholder, næring 1371,50 1714,38
Ekstra tømming nedgravd container, næring 2060,50 2575,63
Ekstra tømming kombicontainer, næring 3438,30 4297,88

Gebyr på levering av avfall Isi gjenvinningsstasjon for private husholdninger

BESKRIVELSE PRIS uten moms PRIS med moms
Sortert avfall 0-100 kg (minstepris) 58,- 72,50
Sortert avfall, inntil 1000 kg (kr. /tonn) 739,10 923,87
Rent lass med hageavfall GRATIS GRATIS
Rent lass med elektro/ hvitevarer og data GRATIS GRATIS
Rent lass med farlig avfall GRATIS GRATIS
Rene masser pris per tonn 331,40 414,75 
Leveranse til forbrenning /leveranse mer enn 1000 kg  1543,20 1928,75
- Minstepris 101,92 127,40

Avfall og gjenvinning

Veiledningstorget

renovasjon@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50

Åpningstider: 

Mandag: 09.00 - 15.00
Tirsdag: 09.00 - 15.00
Onsdag: 09.00 - 15.00 
Torsdag: 09.00 - 15.00
Fredag: 09.00 - 15.00

Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum.