Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall

Renovasjon er et gebyrfinansiert område hvor avsetning/bruk av bundet selvkostfond gjøres i henhold til årets resultat. I 2017 og 2018 har renovasjon hatt driftsunderskudd på grunn av konkurs hos leverandør og påløpte merkostnader i perioden med midlertidig avtale. Dette er dekket av fondet, og det har medført at det er bygget opp et negativt fond som må dekkes inn.

Kommunen har ved hjelp av Envidan og IT-systemet Momentum beregnet utgifter, inntekter og årsgebyrer for handlingsprogramperioden. Resultatet av disse beregningene viser at dersom kommunen skal kunne bygge ned negativt fond og komme i balanse, må standard årsgebyr øke med 2,9 prosent fra 2020 til 2021.

I tillegg til den generelle justeringen er det gjort en gjennomgang av fellesløsninger som innehar rabattert renovasjonsgebyr. Flere av disse er justert, og endringene er nå i samsvar med det tjenesten(e) koster.

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer, pipefeiing og tilsyn.

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Om du ønsker å gjøre bestillinger/avbestillinger som medfører endring i renovasjonsgebyr, må dette gjøres skriftlig. Send en mail til renovasjon@baerum.kommune.no, eller bruk skjemaet under.

Du kan også melde inn bestillinger/avbestillinger via appen «Min renovasjon». Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play. 

Skjema Renovasjonsabonnement - bestilling/endring

Prisliste

1a = Standard renovasjonsgebyr: én to-delt beholder. Mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

2b = naboløsning: to til seks naboer deler separate avfallsbeholdere med alle avfallstyper. Mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

3a = fellesløsninger med hentefrekvens 1: mat- og restavfall tømmes to ganger per uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes én gang i uken.

3b =  fellesløsning med hentefrekvens 2: mat- og restavfall tømmes én gang i uken. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver andre uke. 

3c = fellesløsning med standard hentefrekvens: mat- og restavfall tømmes hver andre uke. Papp/papir/drikkekartong og plastemballasje tømmes hver fjerde uke. 

Priser
  For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus med mer, der alle har hver sin delte beholder. Standard hentefrekvens (rest+ mat annenhver uke, papp og papir + plast hver fjerde uke)
Gebyrkode Beskrivelse Pris med moms
1a Standard renovasjonsabonnement (grunnpris): Todelt beholder mat/rest (100 liter/160 liter). Beholder til papir (240 liter eller 370 liter). Sekk for plastemballasje.  4 097,50 /
boenhet
1c Ekstra standard renovasjonsgebyr: Eier av boligen betaler for et ekstra standard abonnement. Todelt beholder mat/rest (100 liter/160 liter) 4 097,50 /
boenhet 

 

Priser
  For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus med mer. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens: restavfall og matavfall hentes annenhver uke. Plastemballasje og papp, papir og drikkekartong hentes hver fjerde uke.
Gebyrkode beskrivelse årspris pr. boenhet inkludert moms 
2a To naboer deler en delt beholder. Forutsetter plass i én todelt beholder. 2868,75 kroner
2b To til seks naboer deler separate beholdere. Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 liter restavfall per boenhet. 3482,50 kroner

 

Priser
  Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens § 4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom. Fra syv boenheter og oppover. 
Gebyrkode Beskrivelse Årspris pr. boenhet inkludert moms 
3a Fellesløsning - frekvens 1. Mat/rest: to ganger per uke. Papp/papir og plastemballasje: henting hver uke.  4 097,50 kroner
3b Fellesløsning - frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  3 687,50
3c Fellesløsning - standard frekvens. Mat/rest: annenhver uke
Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke.
3 073,75

 

 

Stålcontainere på bakken. 2,5 m3, 6,0 m3, 8 m3 og lignende forutsetter tømming med komprimatorbil. Private containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.

 

Gebyrkode Beskrivelse Årspris pr. boenhet inkludert moms 
4a Fellesløsning cont. frekvens 1.
Mat/rest: henting to ganger per uke. Papp/papir og plastemballasje: hver uke
4097,50 kroner
4b Fellesløsning cont. frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  3687,50 kroner
4c Fellesløsning cont. standard frekvens. Mat/rest: annenhver uke. Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke. 3073,75

 

Priser
  Vilkårene i veilederen for nedgravde beholdere må være oppfylt. Det settes ned beholdere for tre eller flere avfallstyper.
Gebyrkode beskrivelse Årspris pr. boenhet inkludert moms
5b Fellesløsning nedgravd, frekvens 1.
Mat/rest: annenhver uke. Papp/papir og plastemballasje: hver fjerde uke.
2 376,25 kroner
5a Fellesløsning nedgravd, frekvens 2. Mat- og rest: hver uke. Papp/papir og plastemballasje: annenhver uke.  3 073,75 kroner
5c Avvikende hentefrekvens 13 t (nedgravde) 9 750 kroner
5d Avvikende hentefrekvens 26 t (nedgravde) 19 500 kroner

 

Priser
Gebyrkode beskrivelse Årspris pr. boenhet inkludert moms
6a Avfallssug – husholdningsrenovasjon  4 507,25 kroner
6b Avfallssug - næringslokaler 45,07 kroner /m2 per år
6c Avfallssug - tilknytningsgebyr 298,03 kroner/m2 per år

 

Priser
Gebyrkode beskrivelse Årspris inkludert moms
7 Øyrenovasjon - hytte 3 073,75 kroner
Øvrige priser
Gebyrkode beskrivelse pris inkludert moms
8c Økt volumkapasitet: For standard renovasjonsabonnement. 140 liter beholder til mat, 240 liter beholder til restavfall. 

6 146,25 kroner

8d

Ekstra tømming per beholder/container per gang:

 

 

- 2-hjulsbeholder

797,17 kroner

 

- 4-hjulsbeholder

1601,85 kroner

 

- Nedgravd beholder

2406,48 kroner

 

- Combicontainere (2,5-8)

4015,72 kroner

8f

Beholderutsett/bytte av beholder:

 

 

- 2-hjulsbeholder

450,01 kroner

  - 4-hjulsbeholder 642,88 kroner 
8e Trilletillegg per beholder maks 20 m og trilletillegg per beholder, standard hentefrekvens 2/4 uke:  
  - 2-hjulsbeholder 10-15 m

640,75 kroner

 

- 2-hjulsbeholder 15-20 m

1281,44 kroner

 

- 4-hjulsbeholder 5-10 m

640,75 kroner

 

- 4-hjulsbeholder 10-15 m

1281,44 kroner

 

- 4-hjulsbeholder 15-20 m

1922,20 kroner 

8g Blåsekker. Per pose sendt med post, bestilt gjennom appen "Min renovasjon". 

87,50 kroner

8b- Tilskudd til nyetableringer, nedgravde beholdere. Inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maks 20 000 per beholder. 

Maks 20 000 kroner per beholder

 

Gebyr for næringsdrivende:

Standard hentefrekvens er hver uke for mat- og restavfall, annenhver uke for papp/papir, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Vi tilbyr andre tømmefrekvenser etter avtale. Prisgrunnlag er for standard tømmefrekvens. Priser forutsetter minimum kildesortering av de fire førstnevnte fraksjoner under.
Priser
BESKRIVELSE PRIS per liter ekskl. mva PRIS per liter inkl. mva
Restavfall 16 kroner 20 kroner 
Matavfall 10,70 kroner 13,38 kroner
Papp/papir 6,40 kroner 8 kroner
Plastemballasje 6,40 kroner 8
Glass- og metallemballasje 10,70 kroner 13,38 kroner

Innsamling fra næring, nedgravde beholdere

BESKRIVELSE PRIS per liter ekskl. mva PRIS per liter inkl. mva
Restavfall 12 kroner 15 kroner
Matavfall  8 kroner 10 kroner
Papp, papir og drikkekartong 4,80 kroner 6 kroner
Plastemballasje 4, 80 kroner 6 kroner
Glass- og metallemballasje 8 kroner 10 kroner

Innsamling fra næring, øyrenovasjon 

BESKRIVELSE PRIS per liter ekskl. mva PRIS per liter inkl. mva
Restavfall 9,90 kroner 12,38 kroner
Matavfall  6,60 kroner 8,25 kroner
Papp, papir og drikkekartong 4 kroner 5 kroner
Plastemballasje 4 kroner 5 kroner
Glass- og metallemballasje 6,60 kroner 8,25 kroner
Ekstra tømming per 2-hjulsbeholder, næring 644,80 kroner 806 kroner
Ekstra tømming per 4-hjulsbeholder, næring 1295,70 kroner 1619,63 kroner
Ekstra tømming nedgravd container, næring 1946,50 kroner 2433,13 kroner
Ekstra tømming kombicontainer, næring 3248,20 kroner 4060,25 kroner

Avfall og gjenvinning

Veiledningstorget

renovasjon@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50

Åpningstider: 

Mandag: 08.00 - 15.30
Tirsdag: 08.00 - 15.30
Onsdag: 08.00 - 15.30 
Torsdag: 08.00 - 15.30
Fredag:  08.00 - 15.30

Avfall og gjenvinning har ansvaret for kommunal avfallshåndtering i Bærum.