Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall.

Fra og med 01.01.2018 gjelder et gebyrregulativ der det faktureres per boenhet. 

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer,
pipefeiing og tilsyn.

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Skjema: Renovasjonsabonnement - bestilling/endring

Oversikt og prisliste på årsgebyr: 

Standard renovasjonsabonnement

For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m, der alle har hver sin delte beholder.
Standard hentefrekvens er hver 2. uke for mat- og restavfall, og hver 4. uke for papp/papir og plastemballasje.
 Beskrivelse ÅRSPris pr. boenhet
Standard renovasjonsabonnement (grunnpris pr. år)
Todelt beholder mat/rest (100/160)
Valgfritt med beholder (240) eller sekk for papp/papir Sekk for plast
kr. 3187,50

Naboløsninger- ulike boenheter deler beholderløsninger

For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens.
beskrivelseÅRSpris pr. boenhetRabatt

To naboer deler èn delt beholder
Forutsetter plass i èn to-delt beholder

kr. 2231,25 30 %
To til seks naboer deler separate beholdere.
Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 l restavfall pr. boenhet.
kr. 2709,38 15 %

Blokker og fellesløsninger

Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens §4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom.
BeskrivelseÅRSPris pr. boenhetRabatt
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
kr. 2550 20 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
kr. 2390,63 25 %
Blokker og fellesløsninger med combicontainere
Stålcontainere på bakken. 2,5m3, 6,0m3, 8m3 o.l. forutsetter tømming med komprimatorbil. Private containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.
BeskrivelseÅRSpris pr. boenhetrabatt
Hentefrekvens 1
Mat- og rest: henting to ganger pr. uke.
Papp/papir og plast: hver uke.
kr. 2709,38 15 %
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
  23 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
  27 %
Blokker og fellesløsninger med nedgravde løsninger
Vilkårene i Veilederen for nedgravde containere må være oppfylt. Det må settes ned containere for minst tre forskjellige avfallstyper.
beskrivelseÅRSpris pr. boenhetrabatt
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
kr. 2071,88 35 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
kr. 1753,13 45 %
Avfallssug Fornebu
beskrivelseÅRSpris pr. boenhet
Renovasjon Fornebu
- Husholdningsrenovasjon.
- Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kroner per m2)
- Tilknytningsgebyr (kroner pr m2)

kr. 3187,50
kr. 32,50 
kr. 241,25 
Øyrenovasjon
beskrivelseÅRSpris
Øyrenovasjon kr. 1950,-
Ekstra tømminger, trilletillegg, blåsekker
beskrivelseprisrabatt
Reduksjon for hjemmekompostering   25 %
Tilskudd nyetableringer nedgravde beholdere.
- inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maksimalt 20.000 pr beholder

maks. kr. 20.000,- per beholder
 
Økt volumkapasitet (140 l/240 l)
For kategori 1 & 2
kr. 4781,25 pr. boenhet  
Ekstra tømming pr beholder/container pr gang
2-hjulsbeholder
4-hjulsbeholder
Nedgravd beholder
Combicontainere (2,5-8)

625,-
1250,-
1875,-
3125,-
 
Trilletillegg pr beholder maks 20 m (400,-/5 m) og bæretillegg pr sekk, standard hentefrekvens 2/4 uke
2-hjulsbeholder/sekk 10 -15 m
2-hjulsbeholder/sekk 15 -20 m
4-hjulsbeholder 5-10 m
4-hjulsbeholder 10-15 m
4-hjulsbeholder 15-20 m500,-
1000,-
500,-
1000,-
1500,-
 
Beholderutsett/bytte av beholder
2-hjulsbeholder
4-hjulsbeholder

250,-
375,-
 
Blåsekker, rull a 5 stk utsalgspris butikk

312,50

 

Årlig gebyr beregnes slik

Literpris x størrelse på restavfallsbeholder og antall tømminger pr år.

Eksempel:
For en 660 liters beholder for restavfall blir prisen: 1,25 x 660 x 26 tømminger = 21.450 + mva.

Priser kan benyttes til husholdning i spesielle tilfeller
Forutsetter kildesortering og standard hentefrekvens og kildesortering.
BESKRIVELSEPRIS eks mva

Beholderrenovasjon inkludert beholder
2- og 4-hjulsbeholdere

kr 1,25/l rest og år