Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall 2020

Fra og med 01.01.2018 gjelder et gebyrregulativ der det faktureres per boenhet. 

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer, pipefeiing og tilsyn.

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter. Det kan søkes om deling av abonnement.

Om du ønsker å gjøre bestillinger/avbestillinger som medfører endring i renovasjonsgebyr, må dette gjøres skriftlig. Send en mail til renovasjon@baerum.kommune.no, eller bruk skjemaet under:

Skjema Renovasjonsabonnement - bestilling/endring

Du kan også melde inn bestillinger/avbestillinger via appen «Min renovasjon». Appen kan lastes ned via App Store eller Google Play. 

Oversikt og prisliste på årsgebyr: 

Priser
For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m, der alle har hver sin delte beholder. Standard hentefrekvens er hver 2. uke for mat- og restavfall, og hver 4. uke for papp/papir og plastemballasje.
 Beskrivelse årspris pr. boenhet inkl. mva
Standard renovasjonsabonnement (grunnpris pr. år) Todelt beholder mat/rest (100/160)
Valgfritt med beholder (240) eller sekk for papp/papir Sekk for plast
3983,75
Priser
For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens.
beskrivelse årspris pr. boenhet   
To naboer deler èn delt beholder
Forutsetter plass i èn to-delt beholder
2788,63  
To til seks naboer deler separate beholdere. Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 l restavfall pr. boenhet. 3386,19  

 

Priser
Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens §4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom.
Beskrivelse Årspris pr. boenhet  
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
3187,-  
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
2987,81  

 

Containere oppå bakken (opptil 10m3), combicontainere, bunntømte o.l. forutsetter tømming med komprimatorbil. Egne containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.
Beskrivelse Årspris pr. boenhet  
Hentefrekvens 1
Mat- og rest: henting to ganger pr. uke.
Papp/papir og plast: hver uke.
3386,19  
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
3067,5  
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
2908,12  

 

Priser
Vilkårene i Veilederen for nedgravde containere må være oppfylt. Det må settes ned containere for minst tre forskjellige avfallstyper.
beskrivelse Årspris pr. boenhet  
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
2589,44  
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
2191,06  

 

Priser
beskrivelse Årspris pr. boenhet
Renovasjon Fornebu:   
- Husholdningsrenovasjon 3983,75
- Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kroner per m2) 39,88
- Tilknytningsgebyr (kroner pr m2) 289,75

 

Priser
beskrivelse Årspris
Øyrenovasjon kr. 2625,-
Øvrige priser
beskrivelse pris inkl. mva.  
Reduksjon for hjemmekompostering -995,94  
Tilskudd nyetableringer nedgravde beholdere.
- inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maksimalt 20.000 per beholder
maks 20 000,- per beholder  
Økt volumkapasitet (140 l/240 l)
For kategori 1 & 2
5975,- per boenhet  

Ekstra tømming per beholder/container per gang:

   

- 2-hjulsbeholder

775,-  

- 4-hjulsbeholder

1557,31  

- Nedgravd beholder

2339,56  

- Combicontainere (2,5-8)

3904,06

 

Beholderutsett/bytte av beholder:

   

- 2-hjulsbeholder

437,5  
- 4-hjulsbeholder 625,-  
Trilletillegg per beholder maks 20 m og trilletillegg per beholder, standard hentefrekvens 2/4 uke:    
- 2-hjulsbeholder 10-15 m 622,94  

- 2-hjulsbeholder 15-20 m

1245,81  

- 4-hjulsbeholder 5-10 m

622,94  

- 4-hjulsbeholder 10-15 m

1245,81  

- 4-hjulsbeholder 15-20 m

1868,75

 
Blåsekker, rull a 5 stk. utsalgspris butikk

312,50

 
Én blåsekk bestilt gjennom appen "Min renovasjon". 

85 

 

 

Gebyr for næringsdrivende:

Standard hentefrekvens er hver uke for mat- og restavfall, hver annen uke for papp/papir og plastemballasje og hver fjerde uke for glass- og metallemballasje. Vi tilbyr andre tømmefrekvenser etter avtale. Prisgrunnlag er for standard tømmefrekvens. Priser forutsetter minimum kildesortering av de fire førstnevnte fraksjoner under.

Priser
BESKRIVELSE årsPRIS ekskl. mva
Restavfall 15,40 kr/l
Matavfall 10,30 kr/l
Papp/papir 6,20 kr/l
Plastemballasje 6,20 kr/l
Glass-/metallemballasje 10,30 kr/l

Innsamling fra Næring, nedgravde beholdere

BESKRIVELSE årsPRIS ekskl. mva
Restavfall kroner per liter 10 kr/l
Matavfall kroner per liter 6,70 kr/l
Papp, papir & kartong kroner per liter 4 kr/l
Plastemballasje kroner per liter 4 kr/l
Glass-/metallemballasje kroner per liter 6,70 kr/l