Årsgebyrer og priser for husholdningsavfall.

Det er vedtatt nye gebyrregulativ for 2017. I 2017 vil to regulativer være gjeldene:

  • Gammelt regulativ med volum som beregningsgrunnlag. Dette gjelder for alle abonnenter i 1. termin. Abonnenter som ikke har fått utlevert beholder før 1/7-2017, vil følge gammelt regulativ også for 2. termin 2017.
  • I det nye gebyrregulativ faktureres det pr. boenhet. Det nye gebyrregulativet får virkning fra 2. termin for abonnenter som har mottatt nye avfallsbeholder 1/7-2017.

For resten av kommunen trår det nye gebyrregulativet i kraft fra 01.01 2018.

Årsgebyrene faktureres i to terminer per år sammen med vann og avløpsgebyrer,
pipefeiing og tilsyn.

1. termin, fra 01.01 til 30.06 med forfall 20.03
2. termin, fra 01.07 til 31.12 med forfall 20.10 

Renovasjonsgebyret dekker innsamling og behandling av avfall hentet hos abonnentene og levert på returpunkter.
Det kan søkes om deling av abonnement.

 

Oversikt og prisliste for dem som har mottatt avfallsbeholdere innen 01.07 2017:

 

Standard renovasjonsabonnement

For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m, der alle har hver sin delte beholder.
Standard hentefrekvens.
 Beskrivelse Pris pr. boenhet
Standard renovasjonsabonnement (grunnpris)
Todelt beholder mat/rest (100/160)
Valgfritt med beholder (240) eller sekk for papp/papir Sekk for plast
kr. 3187,50
Enebolig med flere boenheter, med utleieareal <70 m2 i ht GAB
Eier av boligen betaler ett standard abb. Forutsetter tilstrekkelig plass i èn to-delt beholder.
kr. 3187,50

Naboløsninger- ulike boenheter deler beholderløsninger

For eneboliger, tomannsboliger, rekkehus m.m. Hovedregel at det blir separate beholdere for mat- og restavfall. Standard hentefrekvens.
beskrivelsepris pr. boenhetRabatt

Tonaboerdelerèn delt beholder
Forutsetter plass i èn to-delt beholder

kr. 2231,25 30 %
To til seks naboer deler separate beholdere.
Separate beholdere for alle avfallstyper. Maks volum 80 l restavfall pr. boenhet.
kr. 2709,38 15 %
Enebolig med flere boenheter, med utleieareal >70 m2 iht GAB
Hver boenhet har sin beholder.
kr 2231,25 30 %

Blokker og fellesløsninger

Bærum kommune setter ut tilstrekkelig antall beholdere i henhold til Renovasjonsforskriftens §4.3 Hentefrekvens bestemmes utfra tilgjengelig standplassareal/avfallsrom.
BeskrivelsePris pr. boenhetRabatt
Hentefrekvens 1
Mat- og rest: henting to ganger pr uke.
Papp/papir og plast: hver uke.
kr. 2869,75 10 %
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
kr. 2550 20 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
kr. 2390,63 25 %
Blokker og fellesløsninger med combicontainere
Stålcontainere på bakken. 2,5m3, 6,0m3, 8m3 o.l. forutsetter tømming med komprimatorbil. Private containere, Bærum kommune tilbyr ikke disse.
Beskrivelsepris pr. boenhetrabatt
Hentefrekvens 1
Mat- og rest: henting to ganger pr. uke.
Papp/papir og plast: hver uke.
kr. 2709,38 15 %
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
  23 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
  27 %
Blokker og fellesløsninger med nedgravde løsninger
Vilkårene i Veilederen for nedgravde beholdere må være oppfylt. Det settes ned beholdere for 3 eller flere avfallstyper.
beskrivelsepris pr. boenhetrabatt
Hentefrekvens 2
Mat- og rest: hver uke.
Papp/papir og plast: annenhver uke.
kr. 2071,88 35 %
Standard hentefrekvens
Mat- og rest: annenhver uke.
Papp/papir og plast: hver fjerde uke.
kr. 1753,13 45 %
Avfallssug Fornebu
beskrivelsepris pr. boenhet
Renovasjon Fornebu
- Husholdningsrenovasjon.
- Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kroner per m2)
- Tilknytningsgebyr (kroner pr m2)

kr. 3187,50
kr. 32,50 
kr. 241,25 
Øyrenovasjon
beskrivelsepris
Øyrenovasjon kr. 1950,-
Ekstra tømminger, trilletillegg, blåsekker
beskrivelseprisrabatt
Reduksjon for hjemmekompostering   25 %
Tilskudd nyetableringer nedgravde beholdere.
- inntil 1/3 av kostnad til innkjøp av beholder, maksimalt 20.000 pr beholder

maks. kr. 20.000,- per beholder
 
Økt volumkapasitet (140 l/240 l)
For kategori 1 & 2
kr. 4781,25 pr. boenhet  
Ekstra tømming pr beholder/container pr gang
2-hjulsbeholder
4-hjulsbeholder
Nedgravd beholder
Combicontainere (2,5-8)

625,-
1250,-
1875,-
3125,-
 
Trilletillegg pr beholder maks 20 m (400,-/5 m) og bæretillegg pr sekk
2-hjulsbeholder/sekk <10 -15 m>
2-hjulsbeholder /sekk<15 -20 m>
4-hjulsbeholder <5-10 m>
4-hjulsbeholder <10-15 m>
4-hjulsbeholder <15-20 m>


500,-
1000,-
500,-
1000,-
1500,-
 
Beholderutsett/bytte av beholder
2-hjulsbeholder
4-hjulsbeholder

250,-
375,-
 
Blåsekker, rull a 5 stk utsalgspris butikk

312,50

 

 

Oversikt og prisliste for dem som ikke har mottatt avfallsbeholdere innen 01.07 2017:

SEKKERENOVASJON  PRIS MED MVA.
1 sekk (0,1 m3), en gang per uke  3 187,50 kr
2 sekker samlet, en gang per uke  6 375 kr
Flere sekker, en gang per uke – per sekk   3 187,50 kr 
Sjakttillegg  550 kr 
Redusert sjakttillegg   275 kr 
Bæretillegg over 10 meter   937,50 kr
Bæretillegg over 30 meter    1 625 kr
Bæretillegg over 50 meter    3 000 kr
Bæretillegg over 100 meter   6 000 kr 
  
Hjemmekompostering, reduksjon i sekkerenovasjon per abonnement  796,88 kr
  
Øyrenovasjon, fritidsbolig, 15.april -15.oktober   1 937,50 kr
NEDGRAVDE CONTAINEREPRIS MED MVA.

3,0 m3, tømming en gang per uke

43 125 kr
4,0 m3, tømming en gang per uke 57 500 kr
5,0 m3, tømming en gang per uke 71 875 kr
BEHOLDERE /CONTAINERE, PÅ BAKKENIVÅPRIS MED MVA.

0,4 m3, tømming en gang per uke.

Leie per stk.

8 750 kr

425 kr

0,6 m3, tømming en gang per uke.

Leie per stk.

13 125 kr

525 kr

0,8 m3, tømming en gang per uke. 

Leie per stk.

17 500 kr

525 kr

2,5 m3, tømming en gang per uke.

Leie per stk.

31 250 kr

862,50 kr

6,0 m3, tømming en gang per uke. 

Leie per stk.

72 500 kr

1 206,25 kr

8,0 m3, tømming en gang per uke.

Leie per stk.

77 500 kr

1 556,25 kr

15 m3, tømming en gang per uke.

Leie per stk.

112 500 kr

3 112,50 kr

RENOVASJON FORNEBU (2) (KOMMUNEDELPLAN 2) PRIS MED MVA.
Husholdningsrenovasjon, per boenhet 3 187,50 kr

Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kr/m2)

31,88 kr

Tilknytningsgebyr avfallssuganlegg (kr/m2)

221,25 kr

Oversikt og prisliste for dem som har mottatt avfallsbeholdere innen 01.07 2017: