Vann og avløp

Vann og avløp er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av alle vann og avløpstjenester i kommunen, samt planer for fornyelse og nye anlegg.

Jan Willy Mundal

Kommunalsjef, Tekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50

Døgnåpen vakttelefon 

67 50 60 60

Veiledningstorget 

67 50 40 50 
kl. 08.00-15.00