Priser

Vann- og avløpsgebyrene beregnes enten etter bebyggelsens areal i kvadratmeter eller etter reelt forbruk målt ved hjelp av vannmåler.

VED MÅLT FORBRUK (VANNMÅLER)
Årsgebyr for vann kroner 11,88 per kubikkmeter
Årsgebyr for avløp kroner 20,00 per kubikkmeter
VED STIPULERT FORBRUK 
1 kvadratmeter tilsvarer et forbruk på 1,5 kubikkmeter
Årsgebyr for vann kroner 17,81 per kvadratmeter
Årsgebyr for avløp kroner 30,00 per kvadratmeter

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Mer om kommunale avgifter og betalingsinformasjon