Vann- og avløpsgebyrene beregnes enten etter bebyggelsens areal i kvadratmeter eller etter reelt forbruk målt ved hjelp av vannmåler

 

Ved målt forbruk (Bruk av vannmåler) pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m³)  18,28 14,62
Årsgebyr for avløp (kr/m³)  22,58 18,06
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1/2" - 3/4") kr/år 213,04 170,43
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1" - 2") kr/år 980,50 784,40
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (50mm-150mm) kr/år 2000,79 1600,63

 

Ved stipulert forbruk (areal som grunnlag). pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m²)  27,41 21,93
Årsgebyr for avløp (kr/m²)  33,86 27,09

1 kvadratmeter tilsvarer et forbruk på 1,5 kubikkmeter

Ved kommunal avtale om tømming av septiktank pris med 25 % mva pris uten mva
Septiktanker på inntil 3 m³ 2067,68 1654,4
Tillegg for hver m³ over 3 m³  425,03 340,02
Avgift for levering til septikmottak (kr/m³) 200,85 160,68

 

Aktuelt areal beregnes i henhold til lokal forskrift om VA-gebyrer.

 

ENGANGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP - KALT TILKNYTNINGSGEBYR pris med 25 % mva pris uten mva
Tilknytningsgebyr for vann (kr/m²) 140,63 112,50
Tilknytningsgebyr for avløp (kr/m²) 140,63 112,50
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Fornebu (kr/m²) 54,93 43,94
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Fornebu (kr/m²) 66,64 53,31
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250

 

 

feiegebyr Pris med 25 % mva Pris uten mva
6" - 9" loddpiper (kr/pipeløp) 97,50 78,00
Maskinpiper og kanaler (kr/meter) 150,00 120,00
Tilsynsgebyr Pris med 25 % mva Pris uten mva
Ildsted 196,25 157,00
Gassanlegg  200,00 160,00

 

Tilknytningsgebyr

Engangsgebyr for vann og avløp, kalt tilknytningsgebyr, beregnes etter bebyggelsens areal i kvadratmeter. Tilknytningsgebyr faktureres når igangsettelsestillatelse for tiltak blir gitt, og med betalingsfrist på 90 dager.

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Mer om kommunale avgifter og betalingsinformasjon