Vann- og avløpsgebyrene beregnes enten etter bebyggelsens areal i kvadratmeter eller etter reelt forbruk målt ved hjelp av vannmåler

 

Ved målt forbruk (Bruk av vannmåler) pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m³)  26,31 21,05
Årsgebyr for avløp (kr/m³)  32,50 26,00
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1/2" - 3/4") kr/år 228,80 183,04
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (1" - 2") kr/år 1053,05 842,44
Vannmålerleie, kun næringsabonnenter (50mm-150mm) kr/år 2148,83 1719,06

 

Ved stipulert forbruk (areal som grunnlag). pris med 25 % mva pris uten mva
Årsgebyr for vann (kr/m²)  39,38 31,50
Årsgebyr for avløp (kr/m²)  48,75 39,00

1 kvadratmeter tilsvarer et forbruk på 1,5 kubikkmeter

Ved kommunal avtale om tømming av septiktank pris med 25 % mva pris uten mva
Septiktanker på inntil 3 m³ 2067,68 1654,14
Tillegg for hver m³ over 3 m³  425,03 340,02
Avgift for levering til septikmottak (kr/m³) 200,85 160,68

 

Aktuelt areal beregnes i henhold til lokal forskrift om VA-gebyrer.

 

ENGANGSGEBYR FOR VANN OG AVLØP - KALT TILKNYTNINGSGEBYR pris med 25 % mva pris uten mva
Tilknytningsgebyr for vann (kr/m²) 148,36 118,69
Tilknytningsgebyr for avløp (kr/m²) 148,36 118,69
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Fornebu (kr/m²) 59,40 47,52
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Fornebu (kr/m²) 72,06 57,65
Tilleggsgebyr for tilknytning vann, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250
Tilleggsgebyr for tilknytning avløp, Sollihøgda (kr/m²) 312,50 250

 

 

feiegebyr Pris uten mva
6" - 9" loddpiper (kr/pipeløp) 84,00
Maskinpiper og kanaler (kr/meter) 131,00
Tilsynsgebyr Pris uten mva
Ildsted 171,00
Gassanlegg  174,00

 

Vannavslag for private rørleggere og bistand til provisoriske vannuttak faktureres fra Vann og avløp til de firmaer som bestiller tjenesten gjeldende fra 1.1.2024

Beskrivelse pris med 25 % mva
Planlagt avslag og påsetting av vann 08.00-15.00 kr  5 000,- 
Planlagt avslag og/eller påsetting av vann utenom 08.00-15.00 kr 10 000,-
Akutt avslag og/eller påsetting av vann kr 15 000,-
Utplassering/fjerning av brannstender kr 5 000,-

Se mer informasjon om Vannavslag her

Tilknytningsgebyr

Engangsgebyr for vann og avløp, kalt tilknytningsgebyr, beregnes etter bebyggelsens areal i kvadratmeter. Tilknytningsgebyr faktureres når igangsettelsestillatelse for tiltak blir gitt, og med betalingsfrist på 90 dager.

Utdypende informasjon finner du her: Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer.

Mer om kommunale avgifter og betalingsinformasjon