Viktig kontaktinformasjon for Bærum kommune.

Chat

Chat med oss her!

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no 

Post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Hvis din henvendelse blir gjenstand for saksbehandling registreres den i kommunens arkiv og saksbehandlingssystem. Det vil gå tre virkedager fra dokumentene er journalført til de publiseres på kommunens postlister. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene. Postlister og innsyn

E-post

  • E-post skal sendes til kommunens sentrale postmottak: post@baerum.kommune.no, ikke til den enkelte saksbehandler.
  • E-post til post@baerum.kommune.no kan ikke være større enn
    100 MB.
  • I din e-post til oss send alltid din adresse, e-postadresse og øvrig kontaktinformasjon
  • Vi mottar ikke passordbelagte filer.
  • NB! Personsensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.
  • Se også om du kan benytte Bærum kommunes digitale skjemaer for din henvendelse. Skjema

Postadresse:

Bærum kommune
Navn på tjenestested
Postboks 700
1304 Sandvika