Viktig kontaktinformasjon for Bærum kommune.

Chat med oss her!

Telefon: 67 50 40 50

E-post: post@baerum.kommune.no 

Tenk på følgende før du sender brev/e-post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon (dvs underlagt taushetsplikt). All post kommer på kommunens offentlige postliste, og blir da tilgjengelig på internett. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene.

Dersom du skal sende sensitive opplysninger til kommunen, bør disse sendes per brev. E-post er ikke en sikker forsendelse. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

  • NB! Henvendelser som inneholder personsensitive og taushetsbelagte opplysninger, skal ikke sendes som e-post, men med brevpost.
  • Hvis din e-posthenvendelse blir gjenstand for saksbehandling, registreres den i kommunens elektronske arkiv og saksbehandlingssystem.
  • E-post offentlighetsvurderes og vil som hovedregel gjøres offentlig tilgjengelig på internett etter tre dager.
  • Henvendelser der det kun bes om ren informasjon, registreres og publiseres ikke.
  • Oppgi fult navn og adresse i eposten slik at vi kan svare deg raskere.
  • Filtyper som kan mottas: PDF, JPEG, TIF, PNG, XML, HTML, SOSI (kart), MP3 (lyd) og MPEG. Maks filstørrelse: 20 Mb. Større elektroniske dokumenter må sendes på CD eller DVD.

Send SMS til kommunen 

Du kan sende SMS til Bærum kommune dersom du ønsker å få svar på spørsmål. Vi vil besvare de så raskt vi kan innen normal arbeidstid.

BÆRUMINFO + din melding sendes til 2242

Du kan bruke både store og små bokstaver i "BÆRUMINFO/Bæruminfo/bæruminfo". Dersom du ønsker å svare på et svar du har fått av oss, må du huske å skrive kodeordet på nytt.

Får du kontakt med Bærum kommune? 

Bærum kommune jobber med å forbedre tilgjengeligheten for våre innbyggere. I den forbindelse trenger vi informasjon om hvordan du som bruker opplever oss. Innbyggernes historier skal brukes til å forbedre tilgjengeligheten til våre tjenester over sentralbord, veiledningstorg, chat og e-post.
Send en e-post med din historie til Veiledningstorget på e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no.

Postadresse:
Bærum kommune
navn på tjenestested
Postboks 700
1304 Sandvika

NB! Post skal stiles til kommunen, ikke til den enkelte saksbehandler. Sett eventuelt att: saksbehandler under fullstendig postadresse.

Personvernombud

Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet veileder virksomheten slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og innformasjonssikkerhet. Mer konkret betyr dette håndtering av spørsmål om alt fra innsyn, retting og sletting til avviksmeldinger og personopplysninger på avveier.