Viktig kontaktinformasjon for Bærum kommune.

Chat med Veiledningstorget

Chat med oss ved å klikke på ikonet nederst på siden.

mandag – fredag kl. 09.00 – 14.00 i perioden 1. juli - 2. august.

Telefon

mandag – fredag kl. 08.00–15.00 i perioden 1. juli - 2. august

E-post

Skriv til: post@baerum.kommune.no 

  • E-post skal sendes til kommunens sentrale postmottak: post@baerum.kommune.no, ikke til den enkelte saksbehandler.
  • E-post til post@baerum.kommune.no kan ikke være større enn 100 MB.
  • I din e-post til oss send alltid din adresse, e-postadresse og øvrig kontaktinformasjon
  • Vi mottar ikke passordbelagte filer.
  • NB! Personsensitive opplysninger skal ikke sendes på e-post.
  • Se også om du kan benytte Bærum kommunes digitale skjemaer for din henvendelse. Skjema

Post til kommunen

All post til og fra kommunen er offentlig med mindre den inneholder taushetsbelagt informasjon. Hvis din henvendelse blir gjenstand for saksbehandling registreres den i kommunens arkiv og saksbehandlingssystem. Det vil gå tre virkedager fra dokumentene er journalført til de publiseres på kommunens postlister. Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen og/eller nyhetene. Postlister og innsyn

Postadresse:

Bærum kommune
Navn på tjenestested
Postboks 700
1304 Sandvika

Digital post fra kommunen

Les mer her.

 

Tilgjengelighetserklæring

Her kan du lese tilgjengelighetserklæringen for universell utforming baerum.kommuen.no