Fornebu

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 230 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg.

Eiendom består av syv enheter:

Jobbe i Eiendom og prosjektene

Kontakt Eiendomsdirektøren