Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 230 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg.

I tillegg ivaretar Eiendom grunneierrollen, forestår eiendomstransaksjoner og leie/utleie av eiendom.

Vårt mål er å tilby våre innbyggere gode og funksjonelle bygg, samtidig som vi har høyt fokus på å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke.

Kommende prosjekters ferdigstillelse

  1. 2018 Nansenparken Barnehage, Saubakken 9, Rudsdalen 3, Ringeriksveien 283, Skjolden 283
  2. 2019 Bekkestua barneskole, Hosletoppen ungdomsskole, Tokes vei, Gabbroveien, Brynsveien 153, Vanningsveien 14, Tanumveien 35
  3. 2020 Jarenga barnehage, Emma Hjort barneskole + flerbrukshall, Levre barneskole + idrettshall, Oksenøya barneskole, Dønskiveien 39-47 Bo og behandlingssenter, Lindelia 41, Elgefaret, Ffriidrett til Rud
  4. 2021 Bekkestua ungdomsskole, Brekkeski II, Ballerveien 146, Velferdsboliger rus/psykisk helse, Svømmeanlegg Rud
  5. 2022 Solberg barnehage, Permanent avlastningsbarnehage østre Bærum, Oksenøya barnehage, Oksenøya flerbrukshall, Oksenøya Bo og behandlingssenter, Dønskiveien 28-38 omsorgsboligere eldre, Nadderud stadion
  6. 2023 Bærums verk barnehage 200 plasser, Gommerud ungdomsskole
  7. 2024 Sandvika barneskole + flerbrukshall, Brannstasjon Griniveien, Brannstasjon Fornebu
  8. 2025 Ballerud barnehage, Østerås/Eiksmarka barnehage 200 plasser, Ballerud barneskole + flerbrukshall, Eiksmarka barneskole, Hauger/Gjettum ungdomsskole, Tårnet ungdomsskole + flerbrukshall x 2, Koksa Bo og behandlingssenter, Gullhaug
  9. 2026 Rykkinn barnehage 150 plasser, Omsorgsboliger for eldre 150 plasser
  10. 2028 Østre Bærum ungdomsskole, Bjørngård ungdomsskole, Bo og behandlingssenter 150 plasser
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Enheter i Eiendom

Relevante stillinger