Fornebu

Bærum kommune Eiendom er en av Norges største eiendomsvirksomheter, og har med sine ca. 270 ansatte ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Bygningsmassen består av ca. 565.000 m2 formålsbygg, ca. 2100 boliger og flere næringsbygg.

I tillegg ivaretar Eiendom grunneierrollen, forestår eiendomstransaksjoner og leie/utleie av eiendom.

Vårt mål er å tilby våre innbyggere gode og funksjonelle bygg, samtidig som vi har høyt fokus på å være innovative, fremtidsrettede og klimakloke.

Eiendom består av syv enheter:

Jobbe i Eiendom og prosjektene

Kontakt Eiendomsdirektøren