Rykkinn skole

Eiendomsdrift gjennomfører faste og bestilte bruker- og serviceoppgaver i kommunen.

Eiendomsdrift utfører faste vedlikeholdsoppgaver, lovpålagte oppgaver og optimaliserer driften av eksisterende systemer.

Enheten består av ansatte som med kunnskap og intuisjon kommer både små og store utfordringer i forkjøpet. Vi er opptatt av å være tydelig til stede og ha en god dialog med brukerne eller tjenestestedene, slik at vi kan finne gode løsninger på behov som oppstår.

Når eiendomsdrift gjør en god jobb, drives bygget mer energieffektivt samtidig som innemiljøet blir bedre. Det er bra både for brukerne, lommeboka og miljøet.

Enheter i Eiendom

Kontakt enhetssjef for eiendomsdrift